GIAO AN SINH HOAT LOP 2

14 124 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:48

Bi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hoồc Kim ửỡng Tuần Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2013 Sinh hoạt tập thể: NHẬN XÉT CUỐI TUẦN I/ Mục tiêu: - Giáo dục hs tự hào truyền thống nhà trường - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến công tác tuần II/ HĐDH: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ GV nói cho H biết truyền thống Hs nghe trường -Trường chuẩn quốc gia -Trường mang tên người anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng -Luôn dẫn đầu họat động -Được BGD – Thủ tướng phủ tặng khen -Trường Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng -Học sinh chăm ngoan học giỏi 2/ Nhận xét công tác tuần Ưu điểm: -Ổn định nề nếp vào lớp -Bầu ban cán lớp -Thống loại sách ĐDHT -Điều tra lí lịch hs Tồn tại: -Còn số em bao chưa Tổ trưởng theo dõi nhận có nhãn tên: Đạt, Thắng, Vy xét mặt -Một số em chưa đủ sách, ĐDHT Thịnh, Lam, Thanh -Trật tự lớp: Còn ồn, hàng chưa thẳng 3/ Công việc tuần 2: HS nghe, thực Thu hộ khoản tiền: đồng phục, bảo hiểm, tập Trang trí lớp học: -Phân cơng hs lau bàn ghế HTĐB Bi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Mang theo xanh trang trí Kết thúc: Cả lớp hát đồng TuÇn Cả lớp hỏt th Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2013 Sinh ho¹t tËp thĨ: NHẬN XÉT CUỐI TUẦN I/ Mục tiêu: - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến cơng tác tuần - Trò chơi II/ HĐDH: Hoạt động thầy 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét 2/ Phổ biến công việc tuần 3: -Khai giảng -Khảo sát chất lượng đầu năm -Họp phụ huynh 3/ Tổ chức trò chơi: -GV hướng dẫn trò chơi “ Đèn xanh, đèn đỏ” -Tổ chức cho em chơi vài lần để giúp em nắm luật giao thông 4/ Sinh hoạt văn nghệ cộng đồng GV hướng dẫn -Học hát “ Nhi đồng ca” “ Lời hứa Nhi đồng” -Ôn hát học Chọn cá nhân xuất sắc tuần Nghe, thực Nghe hướng dẫn Cả lớp tham gia chơi Lớp phó văn thể mĩ điều khiển sinh hoạt tập thể HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Nhận xột tuyờn dng Tuần Thứ sáu ngày tháng năm 2013 Sinh hoạt tập thể: NHN XẫT CUI TUẦN I/ Mục tiêu: - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến công tác tuần - Sinh hoạt văn nghệ II/ HĐDH: Hoạt động thầy 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét 2/ Phổ biến công việc tuần 4: -Bắt đầu học buổi/ngày, lại bán trú -Phát động ủng hộ truyện Kim Đồng 3/ Sinh hoạt văn nghệ -Cho tổ đăng kí tiết mục văn nghệ -Cử ban giám khảo -Cho tổ thi hát HTĐB Chọn cá nhân xuất sắc tuần Nghe, thực Tổ trưởng đăng kí Từng tổ thi hát Ban giám khảo cho điểm Tổng kết điểm Cỗ vũ Chọn tổ xuất sắc Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Trao phàn thưởng - Nhận xét tuyên dương Tuần Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2013 Sinh ho¹t tËp thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến công tác tuần - Hướng dẫn trò chơi dân gian II/ HĐDH: Hoạt động thầy 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -Tổng kết ủng hộ truyện Kim Đồng tuần đầu phát động -GV kết luận chung 2/ Phổ biến công việc tuần 5: -Dọn sinh môi trường lớp học -Tiếp tục ủng hộ truyện Kim Đồng -Tổ chức vui trung thu 3/ Hướng dẫn trò chơi” Rồng rắn lên NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Đợt 1: Nộp 61 Nộp nhiều nhất: Mĩ Duyên, Quang Minh Chọn cá nhân xuất sắc tuần Nghe, thực HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… mây” -Ra sân GV hướng dẫn cách chơi Nghe hướng dẫn Chia tổ đội chơi - Nhận xét tuyờn dng Tuần Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2013 Sinh hoạt tập thể: NHN XẫT CUI TUN I/ Mục tiêu: - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến công tác tuần - Hướng dẫn trò chơi dân gian II/ HĐDH: Hoạt động thầy 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét 2/ Phổ biến công việc tuần 6: -Luyện, tham gia thi viết chữ đẹp -Tiếp tục ủng hộ truyện Kim Đồng -Tiếp tục thu nộp tiền ăn tháng 3/ Hướng dẫn trò chơi” Kéo co” Chọn cá nhân xuất sắc tuần Nghe, thực HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Ra sân GV hướng dẫn cách chơi - Nhận xét tuyên dương TuÇn Nghe hướng dẫn Chia t i chi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2013 Sinh hoạt tập thể: I/ Mc tiờu: - Nhận xét công tác tuàn - Phổ biến công tác tuần II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Bắt hát Nhi đồng ca Cho đọc lời hứa Nhi đồng 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung 2/ Phổ biến công việc tuần 7: NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Hoạt động trò Cả lớp Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Nghe, thực HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Học làm trước đến lớp -Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập -Nghiêm túc thể dục -Chú ý giữ vệ sinh cá nhân -Có ý thức Bảo vệ cơng, chăm sóc xanh trước lớp -Khơng nói tục chửi thề 3/ Hướng dẫn thực phong trào“Mái trường xanh, sạch, đẹp” GV tập cho em hát hát “ Tổ quốc VN xanh ngát, có đẹp khơng, điều tùy thuộc hành động bạn, thuộc vào bạn mà thơi” -Dặn dò: Khơng trường mà nhà, nơi công cộng em phải biết giữ vệ sinh mơi trường Tn Nghe hướng dẫn Hát câu Hát Cá nhân xung phong hát Nghe, nhắc thực Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2013 Sinh hoạt tËp thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét cơng tác tuàn - Phổ biến công tác tuần II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Bắt hát Mẹ em trường 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Hoạt động trò Cả lớp Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần HTĐB Buâi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2/ Phổ biến cơng việc tuần 8: Nghe, thực -Phát động thi đua “Hoa điểm 10” -Có ý thức Bảo vệ cơng, chăm sóc xanh trước lớp 3/ Hướng dẫn thực phong trào“Mái trường xanh, sạch, đẹp” GV cho em hát hát Ôn lại hát “ Tổ quốc VN xanh ngát, có đẹp khơng, điều tùy thuộc hành động bạn, thuộc vào bạn mà thơi” -Dặn dò: Khơng trường mà nhà, nơi công cộng em phải biết giữ vệ sinh mơi trường Tn Thø sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013 Sinh hoạt tập thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét cơng tác tn - Phổ biến công tác tuần II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Bắt hát Mẹ em trường 1/ Nhận xét công tác tuàn GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Hoạt động trò Cả lớp Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Chọn cá nhân xuất sắc tuần Tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” -Bình Minh nhặt 5000 trả lại Vỗ tay tuyên dương cho bạn -Quang Minh Cho bạn mượn đồ dùng học tập 2/ Phổ biến công việc tuần 9: Nghe, thực -Tiếp tục thi đua “Hoa điểm 10” -Ơn tập thi Giữa kì đạt kết tốt 14 – 15: Thi phần đọc tiếng 16 : Thi Tiếng Việt 17 : Thi Toán - Chuẩn bi đầy đủ đồ dùng đến lớp -Cử đại biểu dự Đại hội Liên đội Bình Minh, Quang Minh Tn Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 Sinh ho¹t tËp thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét cơng tác tuàn - Phổ biến công tác tuần 10 - Sinh hoạt văn nghệ II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Bắt hát Mẹ em trường 1/ Nhận xét công tác tuàn NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Hoạt động trò Cả lớp HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Tuần học buổi bão nề nếp đảm bảo tốt, cần tiếp tục phát huy -Thi GKI đạt kết tốt Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” Vỗ tay tuyên dương -Hoàng My nhặt mũ bảo hiểm trả lại cho bạn Mĩ Duyên giảng giúp bạn Thắng 2/ Phổ biến công việc tuần 10: Nghe, thực -Tuần 10 tiếp tục học buổi - Chuẩn bi đầy đủ đồ dùng đến lớp 3/ Sinh hoạt văn nghệ cộng đồng Lớp phó văn thể mĩ hướng dẫn ơn lại mỳa hỏt sõn trng Tuần 10 Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2013 Sinh hoạt tập thể: I/ Mục tiêu: - Nhận xét công tác tuàn 10 - Phổ biến công tác tuần 11 II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 10 Hoạt động trò HTĐB Bi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bắt hát Cộc cách tùng cheng 1/ Nhận xét công tác tuàn 10 GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Tuần 10 học buổi bão nề nếp đảm bảo tốt, cần tiếp tục phát huy -Tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” 2/ Phổ biến công việc tuần 11: -Tuần 11 học buổi/ngày, ăn lại bán trú - Chuẩn bi đầy đủ đồ dùng đến lớp -Nộp tiền ăn tháng 10 3/ Sinh hoạt văn nghệ cộng đồng TuÇn 11 Cả lớp Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Vỗ tay tuyên dương Nghe, thực Lớp phó văn thể mĩ hướng dẫn ôn lại múa hát sân trng Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2013 Sinh ho¹t tËp thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét cơng tác tuàn 11 - Phổ biến công tác tuần 12 NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 11 Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Thi đố vui để học II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức 1/ Nhận xét công tác tuàn 11 GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Tuần 11 nề nếp đảm bảo tốt, cần tiếp tục phát huy -Tổng kết thi đua “Hoa điểm 10” 2/ Phổ biến công việc tuần 11: -Tuần 11 học buổi/ngày, ăn lại bán trú -Gv phát thưởng Hoạt động trò HTĐB Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Bình Minh 23 điểm 10 Quang Minh20 điểm 10 Hà Mi 20 điểm 10 Vỗ tay tuyên dương 3/ Hướng dẫn “Đố vui để học” Nghe, thực GV chuẩn bị sẵn câu hỏi Chia đội, đội 10 người cho đội bốc thăm trả lời câu hỏi, không trả lời đội bạn trả lời để cộng điểm Mỗi câu trả lời 10 điểm Tổng kết điểm đội Chọn đội xuất sắc GV phát thường -Nhận xét, tuyên dng Tuần 12 năm 2013 Thứ sáu ngày 08 tháng 11 Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sinh ho¹t tËp thĨ: I/ Mục tiêu: - Nhận xét cơng tác tn 12 - Phổ biến công tác tuần 13 II/ HĐDH: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức 1/ Nhận xét công tác tuàn 11 GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét mặt hoạt động tuần -Chuyên cần -Học tập -Nề nếp – tác phong -Thể dục – vệ sinh -GV kết luận chung Tuần 11 nề nếp đảm bảo tốt, cần tiếp tục phát huy -Tổng kết thi đua “Hoa điểm 10” 2/ Phổ biến công việc tuần 11: -Tuần 11 học buổi/ngày, ăn lại bán trú -Gv phát thưởng NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 12 Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Bình Minh 23 điểm 10 Quang Minh20 điểm 10 Hà Mi 20 điểm 10 Vỗ tay tuyên dương 3/ Hướng dẫn “Đố vui để học” Nghe, thực GV chuẩn bị sẵn câu hỏi Chia đội, đội 10 người cho đội bốc thăm trả lời câu hỏi, không trả lời đội bạn trả lời để cộng điểm Mỗi câu trả lời 10 điểm Tổng kết điểm đội Chọn đội xuất sắc GV phát thường -Nhận xét, tuyên dương HTĐB Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ...Bi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/ 4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -Mang theo xanh trang trí Kết thúc:... sáu ngày 01 tháng 11 năm 20 13 Sinh hoạt tập thể: I/ Mc tiờu: - Nhận xét công tác tuàn 11 - Phổ biến công tác tuần 12 NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 11 Buâi Thõ Cấnh Sinh – Lúáp 2/ 4 – Trûúâng Tiïíu hổc Kim... thưởng NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 12 Hoạt động trò Các tổ trưởng nhận xét mặt hđ tổ Cả lớp nhận xét Chọn cá nhân xuất sắc tuần Bình Minh 23 điểm 10 Quang Minh20 điểm 10 Hà Mi 20 điểm 10 Vỗ tay tuyên dương
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN SINH HOAT LOP 2, GIAO AN SINH HOAT LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn