ĐAO ĐUC lop 2 t1 t22

40 60 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:43

1 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiu hc Kim ng Tuần 01 Thứ hai ngày 20 tháng 08 năm 2012 Đạo đức: Học tập, sinh hoạt ®óng giê( TiÕt 1) TiÕt:01 A/ Mục tiêu Nêu số biểu học tập, sinh hoạt Nêu lợi ích việc học tập sinh hoạt *Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân Thực theo thời gian biểu B/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa; VBT C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra: II/ Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu bài.(1ph) GV: Giới thiệu môn học a.HĐ1: Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu: HS có ý kiến riêng biết bày tỏ ý kiến trước hành động GV: Đánh giá, đưa kết luận *Kết luận: b HĐ2: Xử lý tình * Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp tình GV: Đưa tình GV: Nhận xét KL: Mỗi tình có nhiều cách ứng xử, nên chon cách ứng xử phù hợp H: Quan sát tranh thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét H: Nhắc lại ( em) + Tình 1.Ngọc xem ti vi mẹ gọi Ngọc ngủ + Long lan hoc muộn, Long rủ Lan Đằng muộn bọn mua bi H: em nêu cách xử lý tinh H: HS thảo luận theo nhóm đóng vai nhóm đóng vai trước lớp G +H: Nhận xét HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng c Hoạt động 3: Giờ việc * Mục tiêu: Giúp HS biết công việc cụ thể cần làm thời gian thực để học tập, sinh hoạt GV: Nêu kết luận * KL: Cần xắp xếp thời gian hợp lý, để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà nghỉ nghơi Củng cố dặn dò:( ph) GV: Nhận xét tiết học - Khen số em học tốt - HS nêu ý kiến vào tập - em trình bày trước lớp G+H: Nhận xét H: Đọc đồng thanh.(Giờ việc nấy) 2 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trng Tiu hc Kim ng Tuần 02 Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2012 Đạo đức: Học tập, sinh hoạt giờ( Tiết 2) Tiết:01 A/ Mc tiờu Nờu số biểu học tập, sinh hoạt Nêu lợi ích việc học tập sinh hoạt *Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân Thực theo thời gian biểu - HS có thái độ đồng tình với bạn, biêt học tập sinh hoạt B/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa; VBT C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra: 2H: Tuấn, Vy Trả lời câu hỏi - Hãy nêu việc em thng lm hng ngy? (3ph) II/ Bi mi: Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu bài: (1ph) Giới thiệu ghi tên Các hoạt động (33ph): a Hoạt động 1: Thảo luận lớp * Mục tiêu:Tạo hội để HS bày tỏ ý kiến, thái độ mìnhvề lợi ích việc học tập, sinh hoạt gìơ a sai c sai b d * KL: Học tập sinh hoạt có ích cho sức khoẻ cho việc học tập thân em b Hoạt động 2: Hành động cần làm * Mục tiêu: Giúp HS tự nhận biết thêm ích lợi việc học tập sinh hoạt Hoạt động trò - HS c bi 4(VBT) H: Thảo luận theo cặp - Đại diện nhóm nêu ý kiến G + H: Nhận xét đưa ý Chia lớp thành nhóm - Phát phiếu ghi sẵn yêu cầu HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng Chia lớp thành nhóm - Phát phiếu ghi sẵn yêu cầu - Ích lợi học tập giờ? - Ích lợi sinh hoạt giờ? - Ghi việc làm sinh hoạt giờ? * KL: Việc học tập sinh hoạt giúp cho ta học tập có kết tốt HĐ3: Thảo luận nhóm * MT: Giúp HS xếp lại thời gian biểu cho hợp lý Thực theo * KL:Thời gian biểu nên phù hợp với điều kiện em H: Thảo luận nhómghi câu trả lời vào phiếu học tập - Đại diện nhóm nêu kết G + H: Nhận xét H: Thảo luận theo cặp làm VBT - em trình bày trước lớp G + H: Nhận xét Rút KL H: Nhắc lại ghi nhớ - Cả lớp đọc đồng * Ghi nhớ: Cần học tập sinh hoạt để đảm bảo sức khoẻ, học hành mau tiến Củng cố dặn dò: (1ph) Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM: Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim ng Tuần 03 tháng 09 Thứ hai ngày 11 năm 2012 Đạo đức: lỗi Biết nhận lỗi sửa ( TiÕt 1) TiÕt:03 A/ Mục tiêu - Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Biết cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Biết nhắc bạn bè nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi - Thực nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi B/Đồ dùng dạy học - Phiếu thảo luận nhóm hoạt động tiết - Vở tập Đạo đức C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra: hs Hưng Học tập, sinh hoạt ỳng gi cú li gỡ? Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß HTĐB HĐ1/ Phân tích truyện Cái bình hoa - Chia nhóm – Yêu cầu học sinh theo dõi xây dựng phần kết câu chuyện - GV kể chuyện Cái bình hoa với kết cục mở - Gv hỏi: -Nếu Vơ – va khơng nhận lỗi điều xảy ra? -Các em thử đốn xem Vơ – va nghĩ làm sau đó? Hỏi: Các em thích đoạn kết nhóm hơn? Vì Nghe Nghe kể chuyện Thảo luận nhóm phán đốn phần kết Đại diện nhóm trình bày Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng sao? GV kể tiếp đoạn lại câu chuyện Phát phiếu câu hỏi, giao việc cho nhóm + Qua câu chuyện em thấy cần làm sau mắc lỗi? + Nhận lỗi sữa lỗi có tác dụng gì? Kết luận: Trong sống, có lần mắc lỗi, với em lứa tuổi nhỏ Nhưng điều quan trọng biết nhận lỗi sửa lỗi Biết nhận lỗi mau tiến bội người yêu quý HĐ2/ Bày tỏ ý kiến thái độ GV đọc ý kiến GV kết luận: Ý kiến a, d, đ Ý kiến b, c, e sai Kết luận: Biết nhận lỗi sữa lỗi giúp em mau tiến mọingười quý mến Hướng dẫn thực hành nhà Chuẩn bị kể lại trường hợp em nhận sửalỗi người khác nhận v sa li vi em Tuần 04 09 năm 2012 Đạo đức: lỗi ( Tiết 2) Tiết:04 Cỏc nhúm tho luận trả lời câu hỏi Học sinh bày tỏ ý kiến, giải thích lí CN – ĐT kết lun Chun b cõu chuyn Thứ hai ngày 17 tháng Biết nhận lỗi sửa A/ Mc tiờu B/ dựng dạy học - Vở tập Đạo đức C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra: hs Thảo, Thái Khi mắc lỗi cần làm gì? Biết nhận lỗi sa li cú li gỡ? Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß HĐ1/ Đóng vai ứng xử tình Chia nhóm, phát phiếu giao việc TH1: Nhóm 1+ TH2: Nhóm + TH3: Nhóm + TH4: Nhóm + GV kết luận: TH1: Tuấn cần xin lỗi bạn khơng giữ lời hứa giải thích rõ lí Các nhóm chuẩn bị đóng vai tình Các nhóm lên trình bày cách ứng xử qua tiểu phẩm Cả lớp nhận xét HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng TH2: Châu cần xin lỗi mẹ dọn dẹp nhà cửa TH3: Trường cần xin lỗi dán lại sách cho bạn TH4: Xuân nhận lỗi với cô giáo, với bạn làm lại tập nhà Kết luận: Khi có lỗi, biết nhận lỗi sửa lổilà dũng Nghe, ghi nhớ cảm, đáng khen HĐ2/ Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm GV chia nhóm phát phiếu giao việc - Đại diện nhóm trình bày kết GV kết luận: thảo luận -Cần bày tỏ ý kiến bị người khác hiểu - Cả lớp nhận xét nhầm -Nên lắng nghe để hiểu người khác, lỗi nhầm cho bạn -Biết dũng cảm, hướng dẫn, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, bạn tốt HĐ3/ Tự liên hệ GV mời số em lên kể trường hợp mắc lỗi Học sinh lên trình bày sửa lỗi GV học sinh phân tích tìm cách giải Khen ngợi học sinh biết nhận lỗi sửa lỗi Kết luận chung: Ai có mắc lỗi.Điều quan Vài học sinh nhắc lại trọng phải biết nhận lỗi sửa lỗi Như em mau tiến bội người yêu quý Dặn dò Bài sau: Gọn gàng ngăn nắp RÚT KINH NGHIỆM: Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu hc Kim ng Tuần 05 24 tháng 09 Thứ hai ngày năm 2012 Đạo đức: nắp( Tiết 1) Gọn gàng ngăn I/ Mc tiờu: 1.Hs hiu: -Bit cn phi gi gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi -Nêu lợi ích việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi -Thực giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi 2.Hs biết tự giác thực giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học chỗ chơi 3.Hs biết yêu mến người sống gọn gàng, ngăn nắp Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng II/Đồ dùng dạy học Tranh thảo luận nhóm hoạt động – tiết Vở tập Đạo đức III/ Hoạt động dạy học: A/ Kiểm tra cũ học sinh Thuận, Thủy Mỗi có lỗi em cần làm gì? Biết nhận lỗi sửa lỗi có lợi gì? Hoạt động thầy Hoạt động trò B/ Bi HĐ1/Thảo luận, phân tích câu chuyện “ Chuyện xảy trước chơi” Chia nhóm phân tích câu chuyện + Vì bố nhắc Hòa xếp lại sách giá sách? Nhóm thảo luận + Qua câu chuyện em rút điều gì? Trình bày ý kiến thảo luận GV kết luận: Tính bừa bãi khiến nhà cửa lộn xộn, nhóm làm bạn nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng cần đến Do đó, em nên rèn kuyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp sinh hoạt HĐ2/ Thảo luận, nhận xét nội dung tranh GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm: Nhận xét xem nơi học sinh hoạt bạn tranh gọn gàng, ngăn nắp chưa? Vì sao? Học sinh thảo luận nhóm GV kết luận: Đại diện số nhóm lên Nơi học sinh hoạt bạn tranh 1, trình bày gọn gàng ngăn nắp Nơi học sinh hoạt bạn tranh 2, 4chưa gọn gàng, ngăn nắp đồ dùng, sách để không nơi quy định GV hỏi thêm: Nên xếp sách đồ dùng đồ dùng cho gọn gàng, ngăn nắp? HĐ3/ Bày tỏ ý kiến GV nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga góc học tập riêng người gia đình thường để đồ dùng lên bàn học Nga Theo em, Nga cần làm để giữ cho góc học tập ln gọn gàng, ngăn nắp? HTĐB 10 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng GV Kết luận: Nga nên bày tỏ ý kiến, yêu cầu người gia đình để đồ dùng nơi quy định Học sinh thảo luận Một số học sinh lên bày tỏ ý kiến Học sinh khác bổ sung ý kiến RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 06 Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2012 Đạo đức: nắp( Tiết 2) Gọn gàng ngăn I MC TIấU -HS bit thc hin gi gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi - Tự giác thực giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi 10 26 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng lớp đẹp RÚT KINH NGHIỆM: TuÇn 14 26 tháng 11 Thứ hai ngày năm 2012 26 27 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu hc Kim ng Đạo đức: Giữ gìn trờng lớp ®Ñp( TiÕt 1) A / Mục tiêu : Sau học, HS: -Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp -Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp -Hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp trách nhiệm HS -Thực giữ gìn trường lớp đẹp - Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp đẹp - KNS: Hợp tác với người việc giữ gìn trường lớp; đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp; B/ Chuẩn bị : -GV: Phiếu câu hỏi cho hoạt động -HS: Vở tập C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: -Em làm để thể quan tâm, giúp đỡ bạn? -Vì cần quan tâm giúp đỡ bạn? -GV nhn xột, ỏnh giỏ 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò - Nờu yờu cu tit học, viết tiêu đề lên bảng HĐ Tham quan trường, lớp học -GV dẫn HS tham quan sân trường, quan sát lớp học -Yêu cầu HS làm Phiếu học tập sau tham quan Em thấy trường, lớp, sân trường nào?  Sạch, đẹp, thoáng mát  Bẩn, vệ sinh Ý kiến khác Sau quan sát, em thấy lớp em nào? Ghi lại ý kiến em -GV tổng kết dựa kết làm Phiếu học tập HS - Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề 27 - HS tham quan theo hướng dẫn - HS làm Phiếu học tập đại diện cá nhân trình bày ý kiến HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng 28 - Kết luận: Các em cần phải giữ gìn trường lớp cho đẹp HĐ Thảo luận nhóm - Yêu cầu: Các nhóm HS thảo luận, ghi giấy, việc cần thiết để giữ trường lớp đẹp Sau dán phiếu nhóm - HS nhóm thảo luận lên bảng ghi kết thảo luận giấy khổ to Hình thức: Lần lượt thành viên nhóm ghi - Kết luận: Muốn giữ gìn trường lớp vào giấy ý kiến đẹp, ta làm số cơng việc sau: - Đại diện nhóm lên + Khơng vứt rác sàn lớp trình bày kết thảo luận + Không bôi bẩn, vẽ bậy bàn ghế - Trao đổi, nhận xét, bổ sung tường nhóm + Ln kê bàn ghế ngắn + Vứt rác nơi quy định + Quét dọn lớp học hàng ngày… HĐ Thực hành - Cho em thực hành lượm rác xung quanh lớp học -Chú ý: Những công việc làm phải bảo đảm vừa sức với lứa tuổi em (như: nhặt rác bỏ vào thùng, kê bàn ghế ngắn…) Củng cố, dặn dò - Chuẩn bị tiết sau: Thực hành - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM: 28 29 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng TuÇn 15 03 tháng 12 Thứ hai ngày năm 2012 Đạo đức: Giữ gìn trờng lớp đẹp( Tiết 2) A / Mc tiêu : - HS biết thực giữ gìn trường lớp đẹp - Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp đẹp * GDBVMT (Tồn phần) : GD HS tham gia nhắc nhở người giữ gìn trường lớp đẹp, góp phần BVMT * GDKNS: KN Hợp tác ; KN Đảm nhận trách nhiệm * SDNLTK&HQ ( Liên hệ ) : Giữ gìn trường lớp đẹp góp phần giữ gìn MT trường, lớp, MT xung quanh lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hđ BVMT, góp phần nâng cao chất lượng sống B/ Chuẩn bị : Nội dung tình VBT/ 52 Trò chơi tìm đơi C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: - Các em cần làm để giữ gìn truờng lớp đẹp? - Nhận xét, tuyên dương 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Hot ng 1: Sắm vai xử lý tình * HS biết ứng xử tình cụ thể GV giao cho nhóm xử lý tình Em thích nhân vật nào? Vì sao?  Kết luận: + Tình 1: An cần nhắc Mai để rác quy định + Tình 2: Hà khun bạn khơng nên vẽ bậy lên tường + Tình 3: Lan nói công viên vào dịp khác với bố Hoạt động 2: Thực hành làm đẹp lớp học * HS biết việc làm cụ thể sống ngày để giữ gìn trường lớp đẹp - GV cho HS quan sát xung quanh lớp học nhn xột xem lp mỡnh sch p cha? Hoạt động cđa trß Đóng vai xử lí tình nhóm sắm vai xử lý tình Đại diện trình bày HS nêu - HS nxét, bổ sung Thực xếp dọn lớp học cho đẹp 29 HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng Cho HS nêu cảm tưởng dọn xong  Mỗi HS cần tham gia làm việc làm cụ thể, vừa sức để giữ trường lớp đẹp Đó vừa quyền lới vừa bổ phận em * Hoạt động : Trò chơi “Tìm đơi” - GV phổ biến luật chơi: 10 HS tham gia Các em bốc thăm ngẫu nhiên phiếu Mỗi phiếu câu hỏi câu trả lới chủ đề (dựa vào câu hỏi SGK/ 53)  GV nhận xét, đánh giá * GDKNS: Nều giao trực nhật lớp em làm gì? Củng cố - Dặn dò: - GV liên hệ GDBVMT (như Mục tiêu) - Chuẩn bị: Ơn tập 30 Thực trò chơi HS đọc nội dung phải tìm bạn có phiếu tương ứng thành đội Đội tìm nhanh thắng - HS nêu - HS nghe Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM: 30 31 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim ng Tuần 16 10 tháng 12 Đạo đức: Thứ hai ngày năm 2012 Giữ trật tự vệ sinh nơi c«ng céng( TiÕt 1) A / Mục tiêu : - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trật tự vệ sinh cơng cộng - Thực giữ trật tự vệ sinh trường, lớp, đường làng, ngõ xóm - Nhăùc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm nơi cơng cộng khác * GDBVMT (Toàn phần) : Tham gia nhắc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng làm cho MT nơi công cộng lành, sạch, đẹp, văn minh, góp phần BVMT * KNS : Kĩ hợp tác với người việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ; Kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng B/ Chuẩn bị : Tranh ảnh minh họa C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: - Các em cần làm để giữ gìn truờng lớp sch p? 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß HĐ1 Giới thiệu : * Phân tích tranh: - Học sinh quan sát tranh Trả lời câu hỏi Giáo viên kết luận: Một số học sinh chen lấn xô đẩy làm ồn gây cản trở cho việc biểu diễn văn nghệ Như làm trật tự vệ sinh nơi công cộng HĐ 2: Xử lí tình huống: Giáo viên giới thiệu tình qua tranh Học sinh đóng vai Cả lớp nhận xét HĐ 3: Đàm thoại: - Các em biết nơi cơng cộng nào? - Mỗi nơi có ích lợi gì? - Để giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng, em 31 Lắng nghe Quan sát tranh trả lời câu hỏi Thảo luận nhóm đóng vai Hoạt động lớp HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng 32 cần làm cần tránh việc gì? - Giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng có tác dụng gì? Giáo viên kết luận: - Nơi cơng cộng mang lại lợi ích cho người: Trường học nơi học tập, bệnh viện trạm y tế nơi chữa bệnh; đường sá để lại ; chợ nơi mua bán,…… - Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng giớp cho công việc người thuận lợi , mơi trường lành, có lợi cho sức khỏe…… Củng cố - Dặn dò: Xem lại bài, thực điều vừa học RÚT KINH NGHIỆM: 32 33 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng TuÇn 17 17 tháng 12 Đạo đức: Thứ hai ngày năm 2012 Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng( Tiết 2) A / Mục tiêu : - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng - Thực giữ trật tự vệ sinh trường, lớp, đường làng, ngõ xóm - Nhăùc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm nơi cơng cộng khác * GDBVMT (Tồn phần) : Tham gia nhắc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng làm cho MT nơi cơng cộng lành, sạch, đẹp, văn minh, góp phần BVMT * KNS : Kĩ hợp tác với người việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ; Kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng B/ Chuẩn bị : Tranh ảnh môi trường công cộng Sưu tầm sách báo tranh ảnh, hát nói trật tự nơi công cộng C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: -Thế giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng? - Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi cơng cộng có lợi ích gì? - Nhận xét, tuyờn dng 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Hoạt động 1: Quan sát tình hình giữ gìn Động não trật tự vệ sinh nơi cơng cộng * HS thấy tình hình trật tự, vệ sinh nơi công cộng nêu biện pháp cải 33 HTĐB Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng 34 thiện thực trạng - GV đưa HS đến nơi công cộng gần - HS quan sát, nhận xét trường để quan sát tình hình trật tự vệ sinh nơi + Nơi cơng cộng dùng để làm gì? - Thảo luận nêu ý kiến, trình + Ở đây, trật tự, vệ sinh có thực bày tốt hay khơng? Vì em cho vậy? + Nguyên nhân gây nên tình trạng vệ sinh nơi đây? + Mọi người cần làm để giữ trật tự vệ sinh nơi đây? Kết luận: Mọi người phải giữ - HS nghe trật tự vệ sinh nơi cơng cộng Đó nếp sống văn minh giúp cho công việc người thuận lợi, môi trường lành có lợi cho sức khoẻ Hoạt động 2: Sưu tầm tư liệu Thảo luận nhóm - GV yêu cầu HS thảo luận để trình bày thơ, hát, tiểu phẩm… giới - HS trình bày theo nhóm thiệu số tranh ảnh, báo sưu tầm nói giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công - HS nhận xét, bổ sung cộng - Nhận xét, tuyên dương - HS đọc ghi nhớ VBT Kết luận: Những nơi công cộng quanh ta Vệ sinh trật tự văn - Vứt rác nơi quy định - Tiểu tiện nơi minh - Tham gia hoạt động trồng xanh khu phố *GDKNS: Em nêu việc em làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? - Nhận xét tiết học Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét, tuyên dương GDBVMT - Thực nếp sống văn minh nơi công cộng Chuẩn bị: Trả lại rơi (Tiết 1) RÚT KINH NGHIỆM: 34 35 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiu hc Kim ng Tuần 18 24 tháng 12 Thứ hai ngày năm 2012 Thực hành kỹ cuối học kỳ Đạo đức: A / Mc tiờu : - Kiến thức: Ôn lại kiến thức học (từ đến 8) - Kĩ năng: Vận dụng kiến thức trả lời số câu hỏi cácbài học học - Thái độ: Có thái độ tự giác học tập, sinh hoạt, B/ Chuẩn bị : - Hệ thống số câu hỏi học Giấy, bút C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Gii thiu bi: Gv ghi đề Hoạt động 1: Hãy thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi sau đây: + Thế học tập , sinh soạt giờ? + Học tập, sinh soạt có lợi gì? + Biết nhận lỗi sửa lỗi giúp em điều gỡ? Hoạt động trò - Thc hnh k nng cuối học kì - Giờ việc - Giúp em tiến bộ,có lợi cho sức khỏe - Giúp em mau tiến bộ, người yêu 35 HTĐB 36 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng + Hãy nêu ví dụ việc làm có lỗi? + Thế Gọn gàng, ngăn nắp? + Chăm học tập có lợi cho thân? + Nêu việc giữ gìn trường lớp đẹp ? + Giữ vệ sinh nơi công cộng có lợi gì? Vd: Em làm rơi bạn - Đồ đạc, sách không để bừa bãi - Giúp em mau tiến bộ, học giỏi - Không vứt rác bừa bãi… - Mang lại nhiều lợi ích cho người - Đại diện cặp trả lời - Lớp bình chọn nhận xét - Hs liên hệ nêu Hoạt động 2: Liên hệ thân? + Bạn lớp chưa biết nhận lỗi sửa lỗi? Bạn lớp chưa gọn gàng, ngăn nắp? Bạn lớp chưa chăm làm việc nhà? Biết giữ trường lớp đẹp? Biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng ? - Gv nhận xét giáo dục hs ý thức chăm ngoan, - Hs lắng nghe thực tự giác giáo dục đạo đức cho hs biết nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi Củng cố - Dặn dò: Nhắc nhở thực điều học RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 19 tháng 01 Thứ hai ngày 07 năm 2013 Đạo đức: Trả lại rơi ( tiết 1) A / Mục tiêu : -Biết:Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người -Biết:Trả lại rơi cho người người thật thà,được người quý trọng -Quý trọng người thật thà,không tham rơi Các kĩ sống bản: - Kĩ xác định giá trị thân( giá trị thật thà) - Kĩ giải vấn đề tình nhặt rơi B/ Chuẩn bị : -Tranh minh họa SGK -Bài hát bà Còng -Phiếu học tập HĐ2 -Các bìa xanh,đỏ C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra: 2/ Bài mới: 36 37 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng Hoạt động thầy Hoạt động trò a)Gii thiu bài: -HS hát bài:Bà còng -Giới thiệu dẫn vào -Ghi tựa *Hoạt động 1:Thảo luận phân tích tình -HS quan sát tranh cho biết nội dung tranh Cảnh bạn HS với đường;cả hai nhìn thấy tờ giấy 20.000đ rơi đất +Theo em,hai bạn nhỏ có cách giải với số tiền nhặt được? -HS đốn -GV tóm tắt giải chính: +Tranh giành +Chia đơi +Tìm cách trả lại cho người +Dùng làm việc từ thiện +Dùng để tiêu chung -Nêu câu hỏi: +Nếu em bạn nhỏ tình huống,em chọn cách giải nào? -HS thảo luận nhóm chọn giải pháp -HS phát biểu =>Kết luận:Khi nhặt rơi,cần tìm cách trả lại cho người mất.Điều mang lại niềm vui cho họ cho *Hoạt động 2:Bày tỏ thái độ -Làm việc theo cặp phiếu học tập -Chọn cách giơ bìa đỏ đúng,xanh sai giải thích lí thái độ ý kiến Nội dung phiếu -Hãy cho biết ý kiến a)Trả lại rơi người thật thà,đáng quý trọng b)Trả lại rơi ngốc c)Trả lại rơi đem lại niềm vui cho người 37 -Hát -Nhắc lại -Quan sát -Thảo luận -Phát biểu HTĐB 38 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng cho d)Chỉ nên trả lại rơi có người biết đ)Chỉ nên trả lại nhặt số tiền lớn vật đắc tiền -HS chọn phát biểu =>Kết luận:Các ý kiến a,c đúng,các ý kiến b,d,đ sai 3)Củng cố -HS nhắc lại tựa -HS hát lại bài:Bà còng +Bạn tơm,bạn tép hát có ngoan khơng?Vì sao? -Phát biểu -Nhắc tựa -Hát -Bạn tơm,bạn tép nhặt rơi trả lại người thật thà,được người yêu quý -GDHS:Nhặt rơi dù lớn hay nhỏ nên trả lại cho người bị 4)Nhận xét – Dặn dò -Nhận xét tiết học -Về nhà xem lại -Xem RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 20 tháng 01 Thứ hai ngày 14 năm 2013 Đạo đức: Trả lại cđa r¬i ( tiÕt 2) A / Mục tiêu : -Biết:Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người -Biết:Trả lại rơi cho người người thật thà,được người quý trọng -Quý trọng người thật thà,không tham rơi Các kĩ sống bản: - Kĩ xác định giá trị thân( giá trị thật thà) - Kĩ giải vấn đề tình nhặt rơi GD TGĐĐ HCM (Liên hệ): Trả lại rơi thể đức tính thật thà, thực theo điều BH dạy B/ Chuẩn bị : 38 39 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng - Tranh t.h HĐ1, 2; đồ dùng sắm vai, -Các bìa xanh,đỏ C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra:1 hs Mỗi nhặc rơi em cần làm gì? 2/ Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt động trß HTĐB * Hoạt động 1: Đóng vai - Y/c HS săm vai theo tình Các nhóm lên sắm vai xử lí tình tranh - Gv ghi ý kiến HS tóm tắt giải pháp - HS theo dõi nhận xét tình - GV kết luận: nhặt rơi cần tìm cách trả lại cho người Điều - HS nghe thực đem lại niềm vui cho họ cho * Hoạt động Trình bày tư liệu Làm việc theo nhóm Nhóm hỗ trợ - Gv yc nhóm trình bày tư liệu sưu tầm nhiều hình thức - HS thảo luận trả lời GV mời nhóm - HS nxét , bổ sung GV kết luận chung *GDKNS: Khi nhặt rơi, em cần làm gì? Củng cố – dặn dò: - Nghe Nxét tiết học - Gọi HS hát “bà còng” - Gv nxét, gdhs RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 22 tháng 01 Thứ hai ngày 28 năm 2013 Đạo đức: Trả lại cđa r¬i ( tiÕt 2) A / Mục tiêu : -Biết:Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người -Biết:Trả lại rơi cho người người thật thà,được người quý trọng -Quý trọng người thật thà,không tham rơi Các kĩ sống bản: - Kĩ xác định giá trị thân( giá trị thật thà) - Kĩ giải vấn đề tình nhặt rơi 39 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/5 – Trường Tiểu học Kim Đồng GD TGĐĐ HCM (Liên hệ): Trả lại rơi thể đức tính thật thà, thực theo điều BH dạy B/ Chuẩn bị : - Tranh t.h HĐ1, 2; đồ dùng sắm vai, -Các bìa xanh,đỏ C/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra:1 hs Mỗi nhặc rơi em cần làm gì? 2/ Bài mới: 40 40 ... 21 22 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/ 5 – Trường Tiểu học Kim ng Tuần 12 12 tháng 11 Thứ hai ngày năm 20 12 Đạo đức: bạn( Tiết 1) Quan tâm giúp ®ì A / Mục... trường 25 HTĐB 26 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/ 5 – Trường Tiểu học Kim Đồng lớp đẹp RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 14 26 tháng 11 Thứ hai ngày năm 20 12 26 27 ... Đọc đồng thanh.(Giờ việc nấy) 2 Bùi Thị Cánh Sính - Lớp 2/ 5 – Trường Tiểu hc Kim ng Tuần 02 Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 20 12 Đạo đức: Học tập, sinh hoạt giê( TiÕt 2) TiÕt:01 A/ Mục tiêu Nêu số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐAO ĐUC lop 2 t1 t22, ĐAO ĐUC lop 2 t1 t22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn