Đạo đức lớp 2 từ tuần 23 25

20 66 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:39

TUẦN 23 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 8/ / 2014 Ngày dạy: Thứ ba ngày 11/ / 2014 (Dạy Lớp 2a1 Tiết 3) MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết 23 BÀI: LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI I MỤC TIÊU: - Nêu số yêu cầu tối thiểu nhận gọi điện thọai VD: Biết chào hỏi tự giới thiệu; nói rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc đặt điện thoại nhẹ nhàng - Biết xử lí số tình đơn giản, thường gặp nhận gọi điện thoại HS giỏi: Biết Lịch nhận gọi điện thọai biểu nếp sống văn minh - Giáo dục HS : Tôn trọng từ tốn, lễ phép nói chuyện điện thọai *KNS: - Kĩ giao tiếp lịch nhận gọi điện thoại II CHUẨN BỊ:- Giáo viên: Băng ghi âm đọan hội thọai Bộ đồ chơi điện thọai - Học sinh: Vở đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài cũ: - Nêu tình cho Hs thảo luận , đóng vai theo cặp ( em đóng vai) + Em muốn bố mẹ cho chơi ngày chủ nhật + Em muốn nhờ em bé lấy hộ bút - Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Lịch nhận gọi Điện thoại Hoạt động thầy Họat động 1: Thảo luận lớp Mở cho Hs nghe đọan băng hội thọai Đàm thọai: + Khi nghe Điện thoại reo , bạn Vinh làm nói gì? + Bạn Vinh hỏi thăm bạn Nam qua điện thoại nào? + Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại bạn khơng ? Vì sao? + Em học qua hội thọai ? Chốt ý: Khi nhận gọi Đt cần nói rỏ ràng từ tốn lịch Họat động 2: Sắp xếp câu thành đọan hội thọai - Viết câu đọan hội thọai lên bìa lớn - Sau Gv mời Hs cầm bìa thành hàng ngang lần lựơt đọc to câu lên bìa - Cho Hs xếp lại vị trí bìa cho hợp lý Chốt ý: Ở tình gọi Điện thoại cần lịch , nhẹ nhàng Họat động 3: Thảo luận nhóm - Cho Hs thảo luận câu hỏi: + Hãy nêu việc cần làm nhận gọi Điện thoại + Lịch nhận gọi điện thoại thể điều gì? (HS giỏi.) Hoạt động trò nghe, suy nghĩ - bạn Vinh nhấc ống nghe lên nói : Alơ…… - Bạn Vinh hỏi thăm Nam lịch - em thích cách nói chuyện bạn bạn nói chuyện với lịch -HS nêu lắng nghe, ghi nhớ -4 em lên cầm bìa đọc câu bìa - lớp xếp lại cách di chuyển theo xếp bạn - Lắng nghe, ghi nhớ - - Khi nhận gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép , nói rỏ ràng ngắn gọn, nhấc đặt máy nhẹ nhàng , khơng nói to, nói trống khơng Lịch nhận gọi điện thoại thể tơn trọng người khác tơn trọng biểu nếp * Khi nhận gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép, nói rõ ràng ngắn gọn, nhấc đặt máy nhẹ nhàng , không nói to, nói trống khơng Lịch nhận gọi điện thoại thể tôn trọng người khác tơn trọng sống văn minh.(HS giỏi.) - nhận xét bổ sung * Lắng nghe, ghi nhớ Củng cố: + Hãy nêu việc cần làm nhận gọi Điện thoại? - Khi nhận gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép , nói rỏ ràng ngắn gọn, nhấc đặt máy nhẹ nhàng , khơng nói to, nói trống khơng Dặn dò: Về nhà thực nhận gọi điện thoại học Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở - TUẦN 24 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 15/ / 2014 Ngày dạy: Thứ ba ngày 18/ / 2014 (Dạy Lớp 2a1 Tiết 3) MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết 24 BÀI: LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Hs hiểu: Nêu số yêu cầu tối thiểu nhận gọi điện thọai VD: Biết chào hỏi tự giới thiệu; nói rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc đặt điện thoại nhẹ nhàng - Biết xử lí số tình đơn giản, thường gặp nhận gọi điện thoại HS giỏi: Biết Lịch nhận gọi điện thọai biểu nếp sống văn minh - Giáo dục HS : Tôn trọng, từ tốn, lễ phép nói chuyện điện thọai - Đồng tình với bạn có thái độ khơng đồng tình với bạn có thái độ sai * GDKNS: - Kĩ giao tiếp lịch nhận gọi điện thoại II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:.Bộ đồ chơi điện thọai - Học sinh: Vở tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Bài cũ: Hãy nêu việc cần , nhận gọi Đt Khi nhận gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép , nói rỏ ràng ngắn gọn, nhấc đặt máy nhẹ nhàng , khơng nói to, nói trống khơng - Nhận xét – đánh giá Bài mới: Giới thiệu :Lịch nhận gọi điện thọai (Tiết 2) Hoạt động thầy Họat động 1: Đóng vai Cho Hs thảo luận đóng vai theo cặp tình sau : Tình 1: Bạn Nam gọi điện cho bà ngọai để hỏi thăm sức khỏe Tình 2: Một người gọi nhầm số máy bạn Nam Tình 3: Bạn Tâm định gọi Điện thoại cho bạn lại bấm nhầm số máy nhà người khác - Cho số cặp lên đóng vai - Cho Hs nhận xét cách ứng xử bạn đóng vai *Cách trò chuyện lịch chưa? Vì sao? Họat động 2: Xử lý tình - Cho Hs thảo luận xử lý tình : Em làm tình sau ? Vì sao? + Có Điện thoại gọi cho mẹ mẹ vắng nhà + Có Điện thoại gọi cho bố , bố bận + Em nhà bạn chơi bạn vừa ngòai Điện thoại reo - Đại diện nhóm trình bày cách , giải tình - Cho Hs liên hệ: + Em làm gặp tình đó? + Em cư xử gặp tình ? - Nhắc HS giỏi biết :Lịch nhận gọi điện thoại biểu điều gì? Hoạt động trò - thảo luận đóng vai - cặp lên đóng vai - nêu nhận xét * Cách trò chuyện lịch -Lắng nghe Gv nêu tình , sau cho nhóm thảo luận - nhóm khác nhận xét bổ sung - trả lời theo ý riêng - lắng nghe, nhận xét -(HS giỏi biết :Lịch nhận gọi điện thoại biểu nếp sống văn minh.) Củng cố: Thế lịch nhận gọi điện thoại? - Lịch nhận gọi điện thoại nói rõ ràng, từ tốn, lễ phép, nhấc đặt máy nhẹ nhàng - Lịch nhận gọi điện thoại thể tôn trọng người khác tôn trọng thân - Lịch nhận gọi điện thoại thể điều gì? - Lịch nhận gọi điện thoại thể tôn trọng người khác tơn trọng thân Dặn dò: - Về nhà thực hành: - Chuẩn bị: Lịch đến nhà người khác Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở - TUẦN 25 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 22/2/2014 Ngày dạy: Thứ ba 25/2/2014 (Dạy lớp 2a1 Tiết 3) MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết 25 BÀI: THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II I/MỤC TIÊU -Giúp HS hệ thống hoá kiến thức kĩ học tuần đầu học kì II -Kiểm tra đánh giá kĩ học hình thức trắc nghiệm -Giáo dục HS có nếp sống đạo đức học II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS 2.Bài mới: Giới thiệu: Ôn tập Hoạt động 1: On tập -Yêu cầu Hs hệ thống hố kĩ học theo nhóm -On kĩ từ đến 11 -Theo dõi nhóm ơn tập -u cầu nhóm báo cáo kết ôn tập -Nhận xét , đánh giá Hoạt động 2: Kiểm tra -Gv phát đề kiểm tra cho HS làm -Hướng dẫn HS cách làm trắc nghiệm -Yêu cầu HS đọc kĩ yêu cầu làm -Có đề kiểm tra kèm theo Đáp án: Câu 1: ý b Câu 2: ý a Câu 3: ý c Câu 4: ý b Câu 5: ý a Câu 6: ý b Câu 7: ý a Câu 8: ý b Hs hệ thống hoá kĩ học theo nhóm - Các nhóm báo cáo kết ôn tập -Nhận phiếu kiểm tra để làm -tự làm 3.Củng cố : Thu chấm 4.Dặn dò: Về nhà chuẩn bị “Lịch đến nhà người khác” Nhận xét tiết học TUẦN 25 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 22/2/2014 Ngày dạy: Thứ ba 25 /2/2014 (Dạy lớp 2a1 Tiết 3) MÔN : ĐẠO ĐỨC Tiết 25 BÀI: THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I – MỤC TIÊU - Giúp học sinh: Nhớ lại kiến thức học để làm tốt thực hành kĩ học kì II - Học sinh nắm nội dung kiến thức học - Hs giỏi giải thích, trả lời câu 1, - Rèn kĩ tự học làm - Giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt II - CHUẨN BỊ: Câu hỏi, tập III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: Gọi hs lên bảng kiểm tra + Thế lịch nhận gọi điện thoại? - Lịch nhận gọi điện thoại nói rõ ràng, từ tốn, lễ phép, nhấc đặt máy nhẹ nhàng - Lịch nhận gọi điện thoại thể tôn trọng người khác tơn trọng thân + Lịch nhận gọi điện thoại thể điều gì? - Lịch nhận gọi điện thoại thể tôn trọng người khác tôn trọng thân - Nhận xét đánh giá Bài mới: Giới thiệu Ghi đề Hoạt động thầy Hoạt động trò - Cho học sinh nhắc lại tên học - Học sinh đọc kĩ đề làm vào bảng học kì II - Giáo viên nêu yêu cầu tiết thực hành kĩ học kì II Ghi đề lên bảng, yêu cầu học sinh nghe đọc kĩ đề Đề bài: làm vào bảng theo hướng dẫn giáo viên Câu 1: Câu 1: Hãy đánh dấu + vào ô  trước ý kiến em cho Yêu cầu học sinh nghe đọc kĩ đề làm vào bảng Từng câu ( giải thích ) - Gọi số em Hs giỏi giải thích  a Trả lại rơi người thật thà, đáng quý - Nhận xét ý kiến Hs trọng Chốt: a: +  b Trả lại rơi người ngốc c: +  c Trả lại rơi sẻ mang lại niềm vui cho người Các ý b, d, đ sai cho thân * Nhặt rơi cần trả lại cho người  d Chỉ nên trả lại rơi có người biết Làm không mang lại niền vui  đ Chỉ nên trả lại nhặt số tiền lớn cho người khác mà mang lại niềm vui cho vật đắt tiền thân - Học sinh nghe đọc kĩ đề làm vào bảng số em Hs giỏi có kèm giải thích Câu 2: * HS lắng nghe ghi nhớ - Yêu cầu học sinh nghe đọc kĩ đề Câu : làm vào bảng Từng câu Đúng ghi Đ sai ghi S Em làm trực nhật lớp nhặt truyện - Gọi số em Hs giỏi trả lời ý : bạn để quên ngăn bàn Em hỏi Hành động bạn sai Em biết em xem để trả lại khuyên bạn làm gì? Giờ chơi em nhặt bút đẹp - Nhận xét ý kiến Hs sân trường, em nộp lên văn phòng để nhà trường trả Chốt: 1: Đ lại người 2: Đ Em biết bạn nhặt rơi không 3:S chịu trả lại - Em khuyên bạn với lời lẽ tế nhị trả - Học sinh nghe đọc kĩ đề làm vào bảng lại cho người mất, không nên tham rơi số em Hs giỏi trả lời ý Câu 3: Câu 3: Yêu cầu học sinh nghe đọc kĩ đề Hãy đánh dấu + vào ô trước ý kiến mà em làm vào bảng Từng câu - Nhận xét ý kiến Hs Chốt: đ: + Ý kiến đ đúng; Ý kiến a, b, c, d sai Chốt ý: Khi muốn nhờ việc em cần nói lời đề nghi yêu cầu cách chân thành nhẹ nhàng , lịch Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Câu 4: Cho Hs làm việc cá nhân vào bảng Từng câu - Nhận xét ý kiến Hs Chốt: a: + b: + d: + e: + Ý kiến a, b, d, e đúng; Ý kiến c, đ sai tán thành  a Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị cần giúp đỡ người khác  b Nói lời yêu cầu , đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết  c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi  d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng  đ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Câu 4: Hãy đánh dấu + vào ô trước việc làm em cho cần thiết nói chuyện qua điện thoại  a Nói lễ phép có thưa gửi  b Nói rõ ràng, mạch lạc  c Nói trống khơng  d Nói ngắn gọn  đ Hét vào máy điện thoại  e Nhấc đặt máy điện thoại nhẹ nhàng Củng cố: Yêu cầu hs tự liên hệ thân xem làm cách xử lí tình khơng - Em thực tốt lịch gọi nhận điện thoaị chưa? – HS trả lời Dặn dò: Về nhà ơn lại Chuẩn bị bài: Lịch đến nhà người khác Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở -0 Tiết 26: MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC ( Tiết 1) I MỤC TIÊU:- Hs biết số cách giao tiếp đơn giản đến nhà người khác - Hs biết cư xử phù hợp đến chơi nhà bạn bè người quen (HS giỏi biết dược ý nghĩa việc cư xử lịch đến nhà người khác.) - Hs có thái độn đồng tình q trọng người biết cư xử lịch đến nhà người khác *GDKNS: - Kĩ giao tiếp lịch đến nhà người khác - Kĩ duy, đánh giá hành vi lịch phê phán hành vi chưa lịch đến nhà người khác II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Truyện đến chơi nhà bạn.Băng hình minh hoạ.Đồ dùng để chơi đóng vai - Học sinh: Vở tập.bút III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định: Cho học sinh hát “xòe hoa”( vừa múa vừa hát) 2.Bài cũ: Lịch nhận gọi điện thoại - Cho Hs xử lý tình sau - Có điện thoại gọi mẹ mẹ vắng nhà - Có điện thoại gọi bố bố bận - Nhận xét Bài mới: Giới thiệu : Lịch đến nhà người khác Hoạt động giáo viên HĐ1:Thảo luận phân tích truyện Bài tập 1:- treo tranh minh hoạ cho Hs quan sát Kể truyện - Cho lớp thảo luận câu hỏi : - Mẹ bạn Toàn nhắc nhỡ Dũng điều gì? + Sau nhắc nhở bạn Dũng có thái độ cử *Qua câu truyện em rút điều ? - Nhắc HS giỏi biết dược ý nghĩa việc cư xử lịch đến nhà người khác HĐ2:Làm việc theo nhóm Bài tập 2:- Chia nhóm phát cho nhóm phiếu làmbằng bìa nhỏ phiếu có ghi hành động việc làm đến nhà người khác Sau nhóm thảo luận dán vào cột việc nên làm không nên làm - Cho Hs nhận xét nhóm bạn + Em thực việc việc chưa thực được? Vì sao? HĐ3: Bày tỏ thái độ Bài tập 3: Cho HS đọc yêu cầu GV nêu kiến yêu cầu HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ màu đỏ tán thành, thẻ màu xanh không tán thành, thẻ màu vàng ccòn lưỡng lự khơng biết *Vì cần cư xử lịch đến nhà người khác? 4.Củng cố: *Khi đến nhà người khác em phải cư xử nào? 5.Dặn dò: Về nhà nhớ thực hành điều học Chuẩn bị tiết Nhận xét chung tiết học Hoạt động học sinh (Bài tập 1: Lắng nghe quan sát Các nhóm thảo luận đại diện nhóm trình bày - lần sau nhớ gõ cửa bấm chuông - Dũng vui vẻ nhận lỗi Dũng chào mẹ bạn thật lễ phép * Cần phải cư xử lịch đến nhà người khác: gõ cửa bấm chuông, lễ phép chào hỏi chủ nhà - HS giỏi biết dược ý nghĩa việc cư xử lịch đến nhà người khác Bài tập 2:.các nhóm nhận phiếu làm việc → sau đại diện nhóm trình bày - Tranh luận nhóm - a, b, c, d, e Hs trả lời Bài tập 3: HS đọc yêu cầu làm cá nhân theo yêu cầu GV giải thích lí chọn lựa -Ý kiến ý a, c ý sai b vvà đến nhà cần phải cư xử lịch * Cư xử lịch đến nhà người khác tôn trọng chủ nhà tự trọng thân *Cư xử lịch để thể văn minh người có văn hóa TIẾT 27: MƠN: ĐẠO ĐỨC BÀI: LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (TT), I MỤC TIÊU:- Học sinh biết cách giao tiếp đơn giản đến nhà người khác - Học sinh biết cử xử phù hợp đến chơi nhà bạn bè, người quen (HS giỏi biết ý nghĩa việc cư xử lịch đến nhà người khác) - Học sinh có thái độ đồng tình, q trọng người biết cử xử lịch đến nhà người khác *GDKNS: - Kĩ giao tiếp lịch đến nhà người khác - Kĩ duy, đánh giá hành vi lịch phê phán hành vi chưa lịch đến nhà người khác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đồ dùng để chơi sắm vai Học sinh: Vở tập ,bút thước III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC On định:Cho học sinh hát “xcòe hoa”( lớp thực hiện) Bài cũ: Tiết :Khi đến chơi nhà bạn em cần lưu ý điều gì? (trả lời lớp lắng nghe nhận xét)- Nhận xét Bài mới: Giới thiệu :Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động 1: Đóng vai _Chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm Các nhóm lắng nghe ,đại diện nhóm lên nhận tình đóng vai tình huống ghi sẵn vào giấy +Em sang nhà bạn chơi thấy tủ nhà Thảo luận em đóng vai bạn có nhiều đồ chơi đẹp mà em thích.Em -Em cần hỏi mượn ,nếu đuợc chủ nhà cho phép sẽ………… lấy chơi phải giữ gìn cẩn thận +Em chơi nhà bạn đến ti vi vi -Em đề nghị chủ nhà ,khơng nên tự tiện bật ti có phim hoạt hìnhmà em thích xem vi xem chưa phép nhà bạn không bật ti vi Emsẽ… -Em cần khẽ ,nói nhẹ +Em sang nhà bạn chơi thấy bà bạn mệt ,em sẽ… - HS giỏi biết ý nghĩa việc cư xử lịch _Cho nhóm tự thảo luận ,chuẩn bị đóng đến nhà người khác) vai _Các nhóm lên đóng vai HS giỏi biết ý nghĩa việc cư xử lịch đến nhà người khác) Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét tình Nhận xét tổ Họat động 2: Trò chơi “đố vui” _Chia lớp làm nhóm ,mỗi nhóm chuẩn bị Các nhóm thảo luận chuẩn bị câu đố câu đố chủ đề đến chơi nhà người khác _Cho nhóm đố Sau đổi lại, Nhóm :trẻ em có cần lịch đến nhà người khác nhóm hỏi nhóm trả lời Cho nhóm khơng? lại đóng vai trọng tài ,chấm điểm Nhóm :trả lời nhóm câu đố câu trả lời 3.Củng cố:- *Khi đến nhà người khác em cần cư xử nào? *Cư sử lịch đến nhà người khác thể nếp sống văn minh 4.Dặn dò:Về nhà ơn lại bài,thực theo u cầu Chuẩn bị bài: Giúp đỡ người khuyết tật Nhận xét chung TIẾT 28: Chấm điểm nhóm * Cư xử lịch *Lắng nghe ,ghi nhớ MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết người cần phải hổ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật - Học sinh nêu số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật -Học sinh có thái độ cảm thơng , không phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả người khuyết tật HS giỏi : Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật *GDKNS:- Kĩ thể cảm thông với người khuyết tật - Kĩ định giải vấn đề phù hợp tt́nh liên quan đến người khuyết tật II CHUẨN BỊ: -Giáo viên: tranh minh họa cho hoạt động 1-tiết 1.- Học sinh:Vở đạo đức,vở BT III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1:Bài cũ: Lịch đến nhà người khác : Nêu tình choHs giải (cho học sinh nêu lại tình nêu cách giải quyết) + Em đề nghị chủ nhà bật ti vi cho em xem phim mà em thích khơng ?Khi chủ nhà xem phim khác ? - Nhận xét Bài mới: Giới thiệu : Giúp đỡ người khuyết tật Hoat động giáo viên Họat động 1: Phân tích tranh -Cho lớp quan sát tranh thảo luận việc làm bạn nhỏ tranh +Tranh vẽ ?Việc làm bạn nhỏ giúp đỡ cho bạn bị khuyệt tật ? -Nếu em có mặt ,em làm gì?vì ? -Cho nhóm thảo luận Đại diện nhóm trình bày * Em cần làm ǵ để thể cảm thông với người khuyết tật? Họat động 2: Thảo luận cặp đơi nhóm -Cho học sinh thảo luận nêu việc Hoạt động học sinh Quan sát chia nhóm thảo luận ,mỗi nhóm bạn Thảo luận nhóm số học sinh đẩy xe cho bạn bị bại liệt học Đại diện nhóm trình bày ,các nhóm bổ sung ý kiến *Em giúp đỡ bạn Mỗi nhóm em thảo luận làm để giúp đỡ ngưỡi khuyết tật -Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp * Tùy theo khả năng, điều kiện thực tế, em giúp đỡ người khuyết tật cách khác như: Đẩy xe lăn cho người bị liệt, quyên góp giúp nạn nhân bị chất độc da cam, dẫn người mù qua đường, vui chơi bạn bị câm điếc Họat động 3: Bày tỏ ý kiến *Giúp HS có thái độ định việc giúp đỡ người khuyết tật a/Giúp đỡ người khuyết tật việc người nên làm b/Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật thương binh c/Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật vi phạm quyền trẻ em d/Giúp đỡ người khuyết tật góp phần làm bớt khó khăn -Cho lớp thảo luận nhóm đơi HS giỏi : Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật 3.Củng cố:Yêu cầu hs nêu việc làm để giúp đỡ người khuyết tật - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò:Về nhà sưu tầm liệu tranh ảnh chủ đề giúp đỡ người khuyết tật Cả lớp bổ sung tranh luận * HS lắng nghe Bày tỏ thái độ đồng tình hay khơng đồng tình Đơi bạn thảo luận -Các kiến a,c,d đúng; kiến b chưa hoàn toàn vv người khuyết tật cần giúp đỡ HS giỏi : Không đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật Lắng nghe ,ghi nhớ TIẾT 29: MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ( TT) I MỤC TIÊU: Học sinh biết:mọi người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật Nêu đươc hành động, việc làm phù hợp để giup đỡ người khuyết tật Có thái độ thơng cảm ,khơng phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả năng.(HS giỏi không đồng tvnh với thái độ xa lánh, ḱ thị, trêu trọc bạn khuyết tật.) *GDKNS: - Kĩ định giải vấn đề phù hợp tvnh liên quan đến người khuyết tật - Kĩ thu thập xử lí thơng tin hoạt động giúp đỡ người khuyết tật địa phương II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa cho họat động - Học sinh: Vở tập ,nháp ,bút III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: Cho học sinh hát “Mẹ em”(cả lóp hát) Bài cũ: Gọi hs lên bảng kiểm tra: Nêu việc nên làm để giúp đỡ người khuyết tật Bài : Giới thiệu : Giúp đỡ người khuyết tật tiết Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Họat động 1: Xử lí tình * Giúp HS có Kĩ định giải vấn đề phù hợp tt́nh liên quan đến người khuyết tật -Nêu tình : học đến đầu làng Lắng nghe ,suy nghĩ Thủy Quân gặp người bị hỏng mắt ,Thủy chào :”Chúng cháu chào !”Người Ghi vào nháp bảo :”Chú chào cháu Nhờ cháu giúp đến nhà ơng Tuấn xóm với “Qn liền Cả lớp thảo luận nhóm bảo :”Về nhanh để xem hoạt hình ti vi bạn “ *Nếu Thủy em làm ? Vì ? * Thủy nên khuyên bạn :cần đường -Chia lớp làm nhóm cho học sinh thảo luận dẫn người bị hỏng mắt đến tận nhà -Cho đại diện nhóm trình bày cần tìm Họat động 2: Giới thiệu liệu việc giúp đỡ người khuyết tật *Kĩ thu thập xử lí thơng tin hoạt động giúp đỡ người khuyết tật địa phương -Cho học sinh trình bày ,giới thiệu liệu Lắng nghe bổ sung sưu tầm Lắng nghe ,ghi nhớ -Cho học sinh thảo luận nhóm -Đại diện nhóm lên trình bày -Khen ngợi khuyến khích học sinh thực việc làm phù hợp để giúp đỡ người Trình bày liệu theo nhóm khuyết tật Thảo luận nhóm em HS giỏi : Khơng đồng tình với thái độ Trình bày lớp quan sát ,góp ý xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật HS giỏi : Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết *Người khuyết tật chịu nhiều đau khổ thiệt tật thòi, họ thường gặp nhiều khó khăn sống Cần giúp đỡ người khuyết tật để *Lắng nghe ,ghi nhớ họ bớt buồn tủi, vất vả, thêm niềm tin vào sống Chúng ta cần làm việc phù hợp với khả để giúp đỡ họ 4.Củng cố: -Yêu cầu hs nêu việc nên làm để giúp đỡ - HS nu người khuyết tật 5.Dặn dò: Về nhà thực hành theo học Chuẩn bị bài: Bảo vệ lồi vật có ích - Nhận xét tiết học Tiết 30: MÔN: ĐẠO ĐỨC: BÀI: BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH.( tiết 1) I MỤC TIÊU: Học sinh kể ích lợi loài vật quen thuộc sống người - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để bảo vệ lồi vật có ích Học sinh có kĩ năng: - Phân biệt hành vi hành vi sai lồi vật có ích - Biết bảo vệ lồi vậ có ích sống ngày Học sinh yêu quý biết làm việc phù hợp với khả để bảo vệ lồi vật có ích nhà, trường nơi công cộng HS giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè tham gia bảo vệ lồi vật có ích * GDKNS: - Kĩ đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích ** GDBVMT: - Tham gia nhắc nhở người bảo vệ lồi vật có ích góp phần bảo vệ cân sinh thái, giữ ǵn mơi trường, thân thiện với mơi trường góp phần bảo vệ MT tự nhiên II CHUẨN BỊ: Giáo viên: tranh ành ,mẫu vật lồi vật có ích - Học sinh: Vở tập đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1Khởi động: Cho học sinh hát “xòe hoa”( vừa múa vừa hát) 2.Bài cũ: - Khi gặp người tàn tật em làm ?(giúp đỡ họ họ yêu cầu) - Em giúp đỡ người khuyết tật ?(dắt người mù qua đường) - Nhận xét : Bài mới: - Giới thiệu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động 1: Trò chơi đố vui -Phổ biến luật chơi: tổ có nhiều câu trả lời nhanh thắng -Giơ tranh ,ảnh mẫu vật loài vật trâu bò ,cá ,heo, voi …và yêu cầu học sinh trả lời :Đó ? Nó có lợi ích cho người ? - trả lời nêu lợi ích vật nêu -Ghi tóm tắt ích lợi vật lên bảng Họat động 2: Thảo luận nhóm -Chia nhóm cho học sinh hỏi : - nhóm bạn +Em biết vật có ích - ghi câu hỏi vào nháp +Hãy nêu ích lợi chúng ? HS giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè HS giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè tham gia tham gia bảo vệ loài vật có ích bảo vệ lồi vật có ích *Em cần làm để bảo vệ lồi vật có ích? -Cho học sinh thảo luận ** Cần bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn mơi trường ,giúp sống môi trường lành ** Cuộc sống người khơng thể thiếu lồi vật có ích Lồi vật khơng có ích lợi cụ thể mà cc̣n mang lại cho niềm vui giúp ta biết thêm nhiều điều ḱ diệu Họat động 3: Nhận xét ,sai -Đưa tranh nhỏ cho nhóm -Cho quan sát phân biệt việc làm ,sai -Tranh 1: Tịnh chăn trâu -Tranh 2: Bằng Đạt dùng súng cao su bắn chim -Tranh 3: Hương cho mèo ăn -Tranh 4: Thành rắc thóc cho gà ăn -Cho nhóm thảo luận -Cho nhóm trình bày 4.Củng cố: u cầu hs nêu vật có ích,nêu ích lợi vật Dặn dò: Về nhà ơn lại Chuẩn bị bài: (tiết 2) - Nhận xét tiết học TIẾT 31: * chăm sóc, khơng săn bắn , giết hại động vật có ích - lớp thảo luận -Đại diện nhóm lên báo cáo - lắng nghe ghi nhớ - quan sát - chia nhóm thảo luận - đại diện nhóm trình bày - lắng nghe ghi nhớ Hs nêu MƠN: ĐẠO ĐỨC BÀI: BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH (TT ) I MỤC TIÊU: Học sinh hiểu :Ích lợi số lồi vật sống người Cần phải bảo vệ lồi vật có ích để giữ gìn mơi trường lành Nêu việc cần làm phù hợp với khả để bảo vệ lồi vật có ích sống ngày Yêu quý biết làm việc phù hợp với khả để bảo vệ loài vật có ích nhà, trường nơi cơng cộmg (HS giỏi biết nhắc nhở bạn bè tham gia bảo vệ lồi vật có ích.) *GDKNS: - Kĩ đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích **GDBVMT: Tham gia nhắc nhở người bảo vệ lồi vật có ích góp phần bảo vệ cn sinh thái, giữ ǵn môi trường, thân thiện với mơi trường góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Tranh ảnh ,mẫu vật lồi vật có ích để chơi trò chơi đố vui : đốn xem gì? - Học sinh: tập đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.On định: Cho học sinh hát “Cộc cách tùng cheng” 2.Bài cũ: -Em kể tên loài vật mà em biết ( đại diện nhóm em trả lời sau hội ý với bạn nhóm , lớp lắng nghe ,bổ sung ) -Lồi vật có ích -Lồi vật có hại -Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Bảo vệ lồi vật có ích (Tiết ) Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Họat động 1: Học sinh thảo luận nhóm -Đưa yêu cầu : chơi vườn thú ,em thấy có số bạn nhỏ dùng gậy chọc ném đá vào thú chuồng Em chọn cách ứng xử : a/ Mặc bạn ,không quan tâm b/ Đứng xem ,hùa theo trò nghịch bạn c/ Khuyên bạn d/ Mách người lớn - nhó em, thảo luận ghi ý kiến vào -Chia lớp làm nhóm học sinh thảo luận nháp -Cho đại diện nhóm trình bày - nhóm trình bày , lớp lắng nghe ,nhận xét Họat động 2: Chơi đóng vai - lắng nghe ghi nhớ Nêu tình : An Huy đôi bạn thân Chiều tan học về, Huy rủ : -An , có tổ chim Chúng - nhóm thảo luận Mỗi nhóm em ghi trèo lên bắt chim non chơi kết thảo luận nhóm vào nháp ** An cần ứng xử tình ? - nhóm em lên đóng vai tình vừa -Chia lớp làm nhóm để học sinh thảo luận nêu →lớp nhận xét -Cho nhóm lên đóng vai ** Trong tt́nh đó, An cần khhuyên bạn Họat động 3: Tự liên hệ không nên trèo phá tổ chim vt́: -Nêu yêu cầu : Em biết bảo vệ loài vật có ích -Nguy hiểm, dễ bị ngă, bị thương chưa ? Hãy kể vài việc làm cụ thể - Chim non sống xa mẹ dễ bị chết -Cho học sinh tự liên hệ - lắng nghe ghi nhớ - lắng nghe , suy nghĩ 4.CHS giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè tham - học sinh tự liên hệ gia bảo vệ loài vật có ích HS giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè ủng cố: * Vt́ phải bảo vệ lồi vật có ích? tham gia bảo vệ lồi vật có ích 5.Dặn dò: Về thực hành điều học - Nhận xét tiết học * Vt́ hầu hết lồi vật có ích cho người Vt́ cần phải bảo vệ loài vật để người sống phát triển môi trường lành - lắng nghe ghi nhớ Tiết 32: MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ (tiết 1) I MỤC TIÊU: Học sinh hiểu Ý nghĩa việc Tương thân tương trợ lẫn Hoc sinh có kĩ : Thực đặn việc tương thân tương trợ lẫn sống ngày Học sinh có thái độ đồng tình với người biết làm việc Tương thân tương trợ lẫn nhau,khơng đồng tình với người khơng biết thực việc tương thân tương trợ lẫn II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Tranh ảnh việc làm tương trợ lẫn - Học sinh: tập đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Khởi động: Cho học sinh hát “cộc cách tùng cheng”( vừa múa vừa hát) 2.Bài cũ: - Nêu việc làm cụ thể Bảo vệ lòai vật có ích -Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Tương thân tương trợ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động 1: Học sinh thảo luận nhóm -Đưa yêu cầu : yêu cầu hs tìm hiểu ý nghĩa việc Tương thân tương trợ lẫn -Chia lớp làm nhóm học sinh thảo luận -mỗi nhóm em, thảo luận ghi ý kiến -Cho đại diện nhóm trình bày vào nháp Họat động 2: Chơi đóng vai -các nhóm trình bày , lớp lắng nghe ,nhận - Nêu yêu cầu hs tự tạo tình để thực xét đóng vai nhóm - Yêu cầu nhóm lên thực tình - nhóm thảo luận Mỗi nhóm em nhóm -mỗi nhóm lên đóng vai tình vừa nêu - Lớp nhận xét bình chọn nhóm thực tình chủ đế yêu cầu - Nhận xét ,sửa sai cho hs Họat động 3: Tự liên hệ -Nêu yêu cầu : Em nêu số việc em làm làm để tương trợ lẫn Hãy kể vài việc làm cụ thể -Cho học sinh tự liên hệ - Nhận xét,đánh giá 4.Củng cố: - Yêu cầu hs nêu việc làm để thể tương thân tương trợ 5.Dặn dò: Về thực hành điều học - Nhận xét tiết học Tiết 33: →lớp nhận xét - học sinh tự liên hệ việc làm mà thân làm công việc tương trợ lẫn + giúp trường với trường + ủng hộ tiền,quần áo,sách cho bạn nghèo khổ mình,các nạn nhân chất độc màu da cam… - Lắng nghe nhận xét làm chứng MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ (tiết 2) I MụC TIÊU: Học sinh hiểu Ý nghĩa việc Tương thân tương trợ lẫn Hoc sinh có kĩ : Thực đặn việc tương thân tương trợ lẫn sống ngày Học sinh có thái độ đồng tình với người biết làm việc Tương thân tương trợ lẫn nhau,không đồng tình với người khơng biết thực việc tương thân tương trợ lẫn II CHUẩN Bị - Giáo viên: Tranh ảnh việc làm tương trợ lẫn - Học sinh: tập đạo đức III HOạT ĐộNG DạY HọC 1.Khởi động: Cho học sinh hát “cộc cách tùng cheng”( vừa múa vừa hát) 2.Bài cũ: ( Nêu nhữnh việc làm cụ thể đền ơn đáp nghĩa ( đại diện nhóm em trả lời sau hội ý với bạn nhóm , lớp lắng nghe ,bổ sung ) -Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo dục hs Tương thân tương trợ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động 1: Học sinh thảo luận nhóm -Đưa u cầu : u cầu hs tìm hiểu ý nghĩa việc Tương thân tương trợ lẫn -Chia lớp làm nhóm học sinh thảo luận ….mỗi nhó em, thảo luận ghi ý kiến vào nháp -Cho đại diện nhóm trình bày …các nhóm trình bày , lớp lắng nghe ,nhận xét Họat động 2: Chơi đóng vai - Nêu yêu cầu hs tự tạo tình để thực đóng vai …… nhóm thảo luận Mỗi nhóm em nhóm …mỗi nhóm lên đóng vai tình vừa nêu →lớp - u cầu nhóm lên thực tình nhóm nhận xét - Lớp nhận xét bình chọn nhóm thực tình chủ đế yêu cầu - Nhận xét ,sửa sai cho hs Họat động 3: Tự liên hệ - học sinh tự liên hệ việc làm mà thân -Nêu yêu cầu : Em nêu số việc em làm làm công việc tương trợ lẫn làm để tương trợ lẫn + giúp trường với trường Hãy kể vài việc làm cụ thể + ủng hộ tiền,quần áo,sách cho bạn nghèo -Cho học sinh tự liên hệ khổ mình,các nạn nhân chất độc màu da cam… - Nhận xét,đánh giá 4.Củng cố: - Yêu cầu hs nêu việc làm để đền ơn đáp nghĩa 5.Dặn dò: - Lắng nghe nhận xét làm chứng Về thực hành điều học - Nhận xét tiết học Tiết 34: MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: HỌC NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY I MỤC TIÊU: Học sinh hiểu ý nghĩa năm điều Bác Hồ dạy Hoc sinh có kĩ : Thực năm điều Bác Hồ dạy sống ngày Học sinh có thái độ đồng tình với người biết thực năm điều Bác Hồ dạy ,khơng đồng tình với người không thực tốt năm điều Bác Hồ dạy II CHUẨN BỊ - Giáo viên: điều Bác Hồ dạy - Học sinh: tập đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Khởi động: Cho học sinh hát “cộc cách tùng cheng”( vừa múa vừa hát) 2.Bài cũ: ( Nêu nhữnh việc làm cụ thể Tương thân tương trợ ( đại diện nhóm em trả lời sau hội ý với bạn nhóm , lớp lắng nghe ,bổ sung ) -Nhận xét Bài mới: Giới thiệu bài: Học năn điều bác Hồ dạy Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Họat động 1: Học sinh thảo luận nhóm - Treo bảng cò ghi sẵn điều bác hồ dạy - Yêu cầu hs đọc điều Bác Hồ dạy -5-7 hs đọc điều Bác Hồ dạy -Đưa yêu cầu : yêu cầu hs tìm hiểu ý nghĩa năm điều Bác Hồ dạy -Chia lớp làm nhóm học sinh thảo luận ….mỗi nhó em, thảo luận ghi ý kiến vào -Cho đại diện nhóm trình bày nháp Họat động 2: Tự liên hệ …các nhóm trình bày , lớp lắng nghe ,nhận xét -Nêu yêu cầu : Em nêu số việc em làm làm để thực năm điều Bác Hồ dạy - học sinh tự liên hệ việc làm thân Hãy kể vài việc làm cụ thể + đoàn kết với bạn lớp -Cho học sinh tự liên hệ + giữ kỉ luật học,vệ sinh cá nhân… - Nhận xét, đánh giá - Lắng nghe nhận xét làm chứng 4.Củng cố: - Yêu cầu hs nêu việc làm để đền ơn đáp nghĩa - Nhận xét tiết học 5.Dặn dò: Về thực hành điều học Tiết 35: MÔN: ĐẠO ĐỨC BÀI: KIỂM TRA CUỐI NĂM I/MỤC TIÊU - Giúp HS hệ thống hoá kiến thức kĩ học cuối học kì II - Kiểm tra đánh giá kĩ học hình thức trắc nghiệm - Giáo dục HS có nếp sống đạo đức học - Học sinh hiểu lợi ích chuẩn mực đạo đức học: Lịch đến nhà người khác, Bảo vệ lồi vật có ích - Biết thực hành kỹ từ kiến thức, chuẩn mực đạo đức học ( trường, nhà, nơi công cộng  để trở thành người toàn diện, học tập đạt kết tốt - Có ý thức thực chuẩn mực đạo đức học II/ Chuẩn bị: - Thầy: Câu hỏi, bảng phụ - Trò: Các đạo đức học, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 1.Bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS 2.Bài mới: Giới thiệu: Ôn tập Hoạt động 1: Ôn tập Hs hệ thống hoá kĩ học theo - Yêu cầu Hs hệ thống hố kĩ nhóm học theo nhóm - Ơn kĩ từ 12 đến 14 - Học sinh trả lời + Từ 12 đến 14 học Từ 12 đến 14 học bài đạo đức nào? đạo đức là: Bài 12: Lịch đến nhà người khác Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật - Theo dõi nhóm ơn tập Bài 14: Bảo vệ lồi vật có ích - u cầu nhóm báo cáo kết ơn tập - Các nhóm báo cáo kết ơn tập -Nhận xét , đánh giá Hoạt động 2: Kiểm tra - Gv phát đề kiểm tra cho HS làm - Nhận phiếu kiểm tra để làm - Hướng dẫn HS cách làm trắc nghiệm - Tự làm - Yêu cầu HS đọc kĩ yêu cầu làm - Có đề kiểm tra kèm theo Đáp án: Câu 1: ý b Câu 3: ý c Câu 5: ý a Câu 7: ý a Câu 2: ý a Câu 4: ý b Câu 6: ý b Câu 8: ý b + Em kể việc em làm chuẩn mực đạo đức mà em học? - Giáo viên chốt: Là học sinh phải biết thực tốt chuẩn mực đạo đức học Đó quyền bổn phận người học sinh Từ giúp ngoan ngỗn, học giỏi, trở thành người có ích cho gia đình xã hội 3.Củng cố : Thu chấm Hệ thống 4.Dặn dò: Về nhà xem lại Nhận xét tiết học: Nhận xét tinh thần học tập học sinh môn đạo đức - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe ... - TUẦN 25 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 22 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ ba 25 /2/ 2014 (Dạy lớp 2a1 Tiết 3) MÔN: ĐẠO ĐỨC Tiết 25 BÀI: THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II I/MỤC... đến nhà người khác” Nhận xét tiết học TUẦN 25 Giáo án: Buổi chiều Ngày soạn: 22 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ ba 25 /2/ 2014 (Dạy lớp 2a1 Tiết 3) MÔN : ĐẠO ĐỨC Tiết 25 BÀI: THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I – MỤC... Hs hệ thống hoá kĩ nhóm học theo nhóm - Ơn kĩ từ 12 đến 14 - Học sinh trả lời + Từ 12 đến 14 học Từ 12 đến 14 học bài đạo đức nào? đạo đức là: Bài 12: Lịch đến nhà người khác Bài 13: Giúp đỡ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức lớp 2 từ tuần 23 25, Đạo đức lớp 2 từ tuần 23 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn