Dia ly lop 5 Bai 23 chau phi cuoi cung

30 104 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:36

PHỊNG GD & ĐT HUYỆN THĂNG BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG www.themegallery.com LOGO Giáo viên: Bùi Thị Cánh Sinh Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Câu Chọn (Đ) sai (S) cho ý sau: S a Châu Á có khí hậu nhiệt đới Đ b Châu Âu có khí hậu ơn hòa Đ c Người dân Châu Á chủ yếu làm nông nghiệp Đ d 3/ diện tích Châu Á núi cao nguyên S e Châu Âu có 1/3 diện tích đồng bằng, 2/3 diện tích đồi núi Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 SGK trang 116 Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Cho biết Châu Phi tiếp giáp với châu lục, biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Châu Phi tiếp giáp với Châu lục nào? Châu Phi nằm phía nam Châu Âu phía tây nam Châu Á Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Châu Phi tiếp giáp với biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Phía Bắc: Giáp Địa Trung Hải Phía Đơng, Nam Giáp Ấn Độ Dương Phía Đơng Giáp Biển Đỏ, ngăn cách châu Á kênh đào Xuy - ê Phía Tây Giáp Đại Tây Dương Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Hãy đường Chí tuyến Bắc Chí tuyến Bắc xích đạo, đường chí điqua quahoang hoangmạc mạcXahara Xahara tuyến qua châu lục có nhận xét Xíchđạo đạo chúng?Xích đingang ngangqua quagiữa giữachâu châulục lục Chí Chítuyến tuyếnNam Nam điqua quabồn bồnđịa địaCaCa-lala-haha-ri ri Đại Đạibộ bộphận phậndiện diệntích tíchnằm nằm giữahai haichí chítuyến tuyến Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Châu phi có địa hình tương đối cao Toàn lục địa coi cao nguyên khổng lồ, có bồn địa lớn Cao nguyên: Cao nguyên Ê - Ti - Ô - Pi; Cao nguyên Đông Phi Bồn địa: Bồn địa Sát; Bồn địa Nin thượng; Bồn địa Côn-gô; Bồn địa Cala-ha-ri Sông: Sông Nin, Sông Côn-gô; Sông Ni-giê; Sông Dăm-be-di; Hồ Sát; Hồ Victoria Bờ biển bị cắt xẻ, đảo vịnh, khơng có biển ăn sâu vào đất liền Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên khí hậu Châu Phi nào? - Nằm vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn - Khơng có biển ăn sâu vào đất liền => Khí hậu Châu Phi nóng khơ bậc giới Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Khí hậu châu Phi có đặc điểm khác so với Châu lục khác? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Với điều kiện khí hậu vậy, Châu Phi hình thành nên cảnh quan tự nhiên điển hình nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Hoang mạc Xa-ha-ra Khí hậu nóng, khơ bậc giới Sơng , hồ nước Thực vật động vật nghèo nàn Vì hoang mạc Xa - - thực vật động vật nghèo nàn ? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 1/3 diện tích chia làm hai mùa Mùa mưa Mưa nhiều Mùa khơ Đủ Mưa độ ẩm Rừng Rừng Xa nhiệt thưa van đới Xa-van Hình ảnh Bao báp Châu Phi Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Xa-van Khí hậu có mùa: mùa mưa mùa khô sâu sắc Thực vật chủ yếu cỏ Nhiều động vật ăn cỏ ăn thịt hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo … Vì Xa-van có nhiều động vật ăn cỏ ăn thịt hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo …? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Châu Phi phía Nam Châu Âu phía Tây Nam Châu Á, có đường Xích đạo ngang qua châu lục Châu Phi có khí hậu nóng khơ bậc giới, đại phận lãnh thổ hoang mạc xa-van Xa – - hoang mạc nhiệt đới lớn giới TRÒ CHƠI AI NHANH NHẤT Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Châu Phi nằm vị trí, giới hạn nào? a Nam Châu Âu, Tây nam Châu Á b Đại phận lãnh thổ nằm hai chí tuyến, có đường xích đạo ngang qua châu lục  c Cả ý Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Câu Khí hậu Châu Phi  a Nóng khơ vào bậc giới b Lạnh, độ ẩm cao c Mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng, mùa thu mát mẻ, mùa đơng lạnh ... LÍ, GIỚI HẠN ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Địa hình Châu phi có đặc điểm gì? 1 Đọc tên cao nguyên Châu Phi? Đọc tên bồn địa Châu Phi? Tìm đọc tên sông, hồ lớn Châu Phi? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ... GIỚI HẠN Cho biết Châu Phi tiếp giáp với châu lục, biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN Châu Phi tiếp giáp với Châu lục nào? Châu Phi nằm phía nam Châu Âu... thành Phi văn minh lín có thø thÕ trọng giíi đói N»m Cập, vai hai trũ quan vi nn lãnhPhi.thổ nớc: kinh t Châu Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Châu phi có
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia ly lop 5 Bai 23 chau phi cuoi cung, Dia ly lop 5 Bai 23 chau phi cuoi cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn