Dia Ly Lop 5 Bai 23 Chau Phi moi

31 84 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:34

PHỊNG GD & ĐT HUYỆN THĂNG BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG ĐỊA LỚP www.themegallery.com LOGO Giáo viên: Bùi Thị Cánh Sinh Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Câu Chọn (Đ) sai (S) cho ý sau: S a Châu Á có khí hậu nhiệt đới Đ b Châu Âu có khí hậu ơn hòa Đ c Người dân Châu Á chủ yếu làm nơng nghiệp Đ d 3/ diện tích Châu Á núi cao nguyên S e Châu Âu có 1/3 diện tích đồng bằng, 2/3 diện tích đồi núi Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: SGK trang 116 Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bi 23 Chõu Phi Vị trí địa lí, giíi h¹n Cho biết Châu Phi tiếp giáp với châu lục, biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Vị trí địa lí, giới hạn Chõu Phi tiếp giáp với Châu lục nào? Châu Phi nằm phía nam Châu Âu phía tây nam Châu Á Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bi 23 Chõu Phi Vị trí địa lí, giíi h¹n Châu Phi tiếp giáp với biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 a lý: Bi 23 Chõu Phi Vị trí địa lÝ, giíi h¹n Phía Bắc: Giáp Địa Trung Hải Phía Đơng, Nam Giáp Ấn Độ Dương Phía Đơng Giáp Biển Đỏ, ngăn cách châu Á kênh đào Xuy - ê Phía Tây Giáp Đại Tây Dương Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Vị trí địa lí, giới Hóy ch đường h¹n Bắc xích Chí đạo, đường Chítuyến tuyến Bắc chí mạc Xahara điqua quahoang hoang mạc Xahara tuyến qua châu lục có nhận xét chúng?Xích Xíchđạo đạo đingang ngangqua quagiữa giữachâu châulục lục Chí Chítuyến tuyếnNam Nam điqua quabồn bồnđịa địaCaCa-lala-haha-ri ri Đại Đạibộ phận phậndiện diệntích tích nằm nằm giữahai haichí chí tuyến tuyến DỊNG SƠNG CÔNG GÔ Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bi 23 Chõu Phi Vị trí địa lí, giới h¹n ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Châu phiđịa hình tương đối cao Tồn lục địa coi cao nguyên khổng lồ, có bồn địa lớn Cao nguyên: Cao nguyên Ê - Ti - Ô - Pi; Cao nguyên Đông Phi Bồn địa: Bồn địa Sát; Bồn địa Nin thượng; Bồn địa Côn-gô; Bồn địa Cala-ha-ri Sông: Sông Nin, Sông Côn-gô; Sông Ni-giê; Sông Dăm-be-di; Hồ Sát; Hồ Victoria Bờ biển bị cắt xẻ, đảo vịnh, khơng có biển ăn sâu vào đất liền Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên khí hậu Châu Phi nào? -Nằm vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn -Khơng có biển ăn sâu vào đất liền => Khí hậu Châu Phi nóng khơ bậc giới Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Khí hậu châu Phi có đặc điểm khác so với Châu lục khác? Ở Bắc phi có hoang mạc Xa - - rộng triệu km2 hoang mạc rộng giới Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Hoang mạc Xa-ha-ra Khí hậu nóng, khơ bậc giới Sơng , hồ nước Thực vật động vật nghèo nàn Vì hoang mạc Xa - - thực vật động vật nghèo nàn ? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi 1/3 diện tích chia làm hai mùa Mùa mưa Mưa nhiều Mùa khơ Đủ Mưa độ ẩm Rừng Rừng Xa nhiệt thưa van đới Xa-van Hình ảnh Bao báp Châu Phi Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Xa-van Khí hậu có mùa: mùa mưa mùa khơ sâu sắc Thực vật chủ yếu cỏ Nhiều động vật ăn cỏ ăn thịt hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo … Vì Xa-van có nhiều động vật ăn cỏ ăn thịt hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo …? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Châu Phi phía Nam Châu Âu phía Tây Nam Châu Á, có đường Xích đạo ngang qua châu lục Châu Phi có khí hậu nóng khơ bậc giới, đại phận lãnh thổ hoang mạc xa-van Xa – - hoang mạc nhiệt đới lớn giới TRÒ CHƠI AI NHANH NHẤT Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Châu Phi nằm vị trí, giới hạn nào? a Nam Châu Âu, Tây nam Châu Á b Đại phận lãnh thổ nằm hai chí tuyến, có đường xích đạo ngang qua châu lục  c Cả ý Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi Câu Khí hậu Châu Phi  a Nóng khơ vào bậc giới b Lạnh, độ ẩm cao c Mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng, mùa thu mát mẻ, mùa đơng lạnh ... lý: Bài 23 Châu Phi Vị trí địa lí, giới hạn Cho bit Châu Phi tiếp giáp với châu lục, biển đại dương nào? Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi VÞ trÝ địa lí, giới hạn Chõu Phi tip... Địa lý: Bài 23 Châu Phi Vị trí địa lí, giới hạn C IM T NHIÊN Địa hình Châu phi có đặc điểm gì? Đọc tên cao nguyên Châu Phi? Đọc tên bồn địa Châu Phi? Tìm đọc tên sông, hồ lớn Châu Phi? Thứ ba,... Bài 23 Châu Phi Khí hậu châu Phi có đặc điểm khác so với Châu lục khác? Ở Bắc phi có hoang mạc Xa - - rộng triệu km2 hoang mạc rộng giới Thứ ba, ngày 01 tháng năm 2016 Địa lý: Bài 23 Châu Phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia Ly Lop 5 Bai 23 Chau Phi moi, Dia Ly Lop 5 Bai 23 Chau Phi moi, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn