Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănTrả bài văn tả cảnh

2 75 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:31

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: -Biết rút kinh nghiệm mặt bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách trình bày, tả -Phát sửa lỗi làm mìn, bạn,; nhận biết ưu điểm văn hay , viết lại cho hay II Đồ dùng học tập: Bảng phụ ghi lỗi HS III Hoạt động dạy học HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ 2: NX chung hướng dẫn HS chữa số lỗi điển hình Gọi HS đọc y/c 1,2và thực GV đưa lỗi sai theo trình tự trên: Lỗi bố cục Lỗi tả Lỗi dùng từ Lỗi viết câu Lỗi ý HS lên bảng chữa miệng nhiều cách khác Biểu dương văn hay-đọc trước lớp nghe HĐ3 : Trả hướng dẫn HS chữa HS tìm lỗi sai sửa lại Trao đổi với bạn tìm hay ,cái đáng học văn Gọi 3- HS đọc lại đẫ sửa Biểu dương chữa tốt HĐ4 :củng cố , dặn dò -Về nhà sửa tiếp văn cho hay -Chuẩn bị tiết sau Luyện tập làm đơn ... chữa miệng nhiều cách khác Biểu dương văn hay-đọc trước lớp nghe HĐ3 : Trả hướng dẫn HS chữa HS tìm lỗi sai sửa lại Trao đổi với bạn tìm hay ,cái đáng học văn Gọi 3- HS đọc lại đẫ sửa Biểu dương... HS đọc lại đẫ sửa Biểu dương chữa tốt HĐ4 :củng cố , dặn dò -Về nhà sửa tiếp văn cho hay -Chuẩn bị tiết sau Luyện tập làm đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănTrả bài văn tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănTrả bài văn tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn