Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:30

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU Luyện tập làm đơn I Mục đích yêu cầu: -Củng cố kiến thức cách viết đơn -Viết đơn (kiến nghị) thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, thể đầy đủ nội dung cần thiết II Đồ dùng học tập: VBT in mẫu đơn III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại đoạn văn tiết trước nhà sửa lại 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần Mở bảng phụ nhắc lại dàn đơn *Lưu ý :trình bày lí viết đơn(tình hình thực tế, tác động xấu xảy ravà xảy ra)sao cho gọn, rõ, có sức thuyết phục để cấp thấy rõ tác động nguy hiểm tình hình nêu, tìm biện pháp khắc phục ngăn chặn Những ý đơn: +tên đơn +nơi nhận đơn +giới thiệu thân +nội dung cần trình bày +kiến nghị -Em chọn đề nào? +cảm ơn - Tổ chức hoạt động cá nhân TaiLieu.VN Page Gọi HS đọc đơn HS làm VBTTV Lớp NX,sửa sai HĐ3 :củng cố ,dặn dò Bình đơn , đủ, hay -NX tiết học -Chuẩn bị cho tiết TLV lập dàn ý Tả người TaiLieu.VN Page ...Gọi HS đọc đơn HS làm VBTTV Lớp NX,sửa sai HĐ3 :củng cố ,dặn dò Bình đơn , đủ, hay -NX tiết học -Chuẩn bị cho tiết TLV lập dàn ý Tả người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn