Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:30

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I / Mục tiêu / Củng cố kiến thức cách viết đơn / Viết đơn ( xin học lớp khiếu ) thể thức ngắn gọn , rõ ràng , thể đầy đủ nội dung cần thiết * Giáo dục kĩ sống : -Giáo dục HS tính sáng tạo, kiên trì II / Đồ dùng dạy học : -GV : Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn -HS : SGK,vở ghi III / Hoạt động dạy học : T g Hoạt động GV 1’ I) Ổn định : KT sĩ số HS 3’ II) / Kiểm tra cũ : Hoạt động HS GV kiểm tra việc chữa học sinh III) / Bài : 1’ / Giới thiệu : Tiết học tập làm văn -HS lắng nghe tuần 6, em luyện tập viết đơn xin tham gia đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam Trong tiết học hôm nay, em luyện tập viết đơn xin học môn khiếu dịp hè / Hướng dẫn viết đơn : 10’ -GV ghi đề Đề bài: Trong dịp hè , Câu lạc Thanh -1 HS đọc , lớp đọc thầm niên cố tổ chức lớp khiếu mĩ thuật, võ thuật, âm nhạc.Em viết đơn xin học lớp khiếu TaiLieu.VN Page + Cho HS đọc lại đề + Dựa vào yêu cầu đề em chọn mơn khiếu mà em thích để xây dựng đơn -GV hướng dẫn : -1 HS đọc to mẫu đơn Cả lớp quan sát mẫu đơn (GV treo bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn , -GV nhắc thêm học sinh cách trình bày lý viết đơn ( trình bày mơn -HS lắng nghe u thích nào, có khiếu ) cho gọn , rõ , có sức thuyết phục 3/ Cho HS viết đơn : 23’ 2’ -Cho HS trình bày đơn -HS làm vào -GV nhận xét nội dung cách trình bày -HS đọc đơn , lớp nhận xét đơn -Lớp nhận xét IV/ Củng cố , dặn dò : -GV nhận xét tiết học -Về nhà hoàn thiện đơn viết lại vào -HS lắng nghe -Về nhà tập viết thêm vào số mẫu đơn khác học -Chuẩn bị tiết học sau : Cấu tạo văn tả người Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... em thích để xây dựng đơn -GV hướng dẫn : -1 HS đọc to mẫu đơn Cả lớp quan sát mẫu đơn (GV treo bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn , -GV nhắc thêm học sinh cách trình bày lý viết đơn ( trình bày mơn -HS... rõ , có sức thuyết phục 3/ Cho HS viết đơn : 23’ 2’ -Cho HS trình bày đơn -HS làm vào -GV nhận xét nội dung cách trình bày -HS đọc đơn , lớp nhận xét đơn -Lớp nhận xét IV/ Củng cố , dặn dò... IV/ Củng cố , dặn dò : -GV nhận xét tiết học -Về nhà hoàn thiện đơn viết lại vào -HS lắng nghe -Về nhà tập viết thêm vào số mẫu đơn khác học -Chuẩn bị tiết học sau : Cấu tạo văn tả người Rút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn