Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

3 66 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:28

Giáo án Tiếng việt Tập đọc TIẾNG VỌNG I MĐYC: 1 HS tự rút nghĩa số từ ngư õtrong :chăn, 1.2 HS tự rút nội dung bài: Tâm trạng băn khoăn day dứt tác giả trước chết thương tâm chim sẻ nhỏ 2.1 Bước đầu lưu lốt diễn cảm thơ Bộc lộ cảm xúc phù hợp qua giọng đọc 2.2 Đọc diẽn cảm với giọng đọc vừa phải, biết ngắt nhịp thơ hợp lý thơ viết theo thể thơ tự do, biết nhấn giọng từ gợi tả gợi cảm Cảm nhận tâm trạng băn khoăn tác giả chết chim sẻ nhỏ II ĐDDH.: + GV: Tranh SGK phóng to + HS:Vở, SGK + Cá nhân, nhóm, lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1’ HĐ1: Cá nhân 4’ Chuyện khu vườn nhỏ - Đọc đoạn cho biết Mỗi loại ban công nhà bé Thu có đặc điểm bật? HOẠT ĐỘNG - Hát - Học sinh đọc trả lời Nhận xét - Đọc đoạn Em hiểu “Đất lành chim đậu” - Nêu ndung - Giáo viên nhận xét ghi điểm - Học sinh nhận xét * HĐ 2: Luyện đọc GQMT1.1,2.1 8’ - Yc HS đọc nối tiếp đoạn (3l) GV sửa cách phát âm,ngắt câu -> Giúp học TaiLieu.VN Page sinh giải nghĩa từ khó -> Gọi học sinh đọc 12’ - Giáo viên đọc mẫu - Đọc theo ycầu * HĐ 3: Tìm hiểu GQMT 1.2,3 Đ 1: Từ đầu…chẳng đời • - Yc HS đọc thầm trao đổi với Đ 2: Phần lại để TLCH + Con chim sẻ nhỏ chết hồn cảnh đáng thương nào? • Yêu cầu học sinh nêu ý khổ 1 học sinh đọc khổ thơ +Vì tác giả băn khoăn day dứt …trong bão – lúc gần sáng – bị mèo tha ăn thịt – để lại chết chim sẻ? trứng mãi chim không đời Yêu cầu học sinh nêu ý khổ Con chim sẻ nhỏ chết đêm mưa bão -Trong đêm mưa bão, nằm chăn + Những hình ảnh để lại ấn ấm – Tác giả không mở cửa cho chim tượng sâu sắc tâm trí tác sẻ tránh mưa – Ích kỷ …cái chết đau giả? lòng Giáo viên giảng: “Như đá lở Con chim sẻ nhỏ chết để lại ngàn”: ân hận, day dứt tác giả trứng nhỏ trước hành động vơ tình gây nên - …tưởng tượng nghe thấy cánh tội ác cửa rung lên – Tiếng chim đập cánh - Nêu ý khổ trứng không nở - Lăn vào giấc ngủ với tiếng + Tác giả muốn nói với em điều động lớn Sự day dứt ân hận tác giả qua thơ? chết chim sẻ nhỏ - Yêu cầu học sinh nêu ndung - u thương lồi vật – Đừng vơ tình gặp chúng bị nạn bàiù * Ndung: Tâm trạng băn khoăn day dứt tác giả trước chết thương * HĐ 4: Đọc diễn cảm GQMT 2.2 tâm chim sẻ nhỏ - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc TaiLieu.VN Page 10’ diễn cảm Giáo viên đọc mẫu Cho học sinh đọc diễn cảm - Nhạn xét, bình chọn Củng cố- dặn dò: Thương yêu, bảo vệ lồi vật 4’ - Chuẩn bị: “Mùa thảo - Nhận xét tiết học - Nêu cách đọc: giọng nhẹ nhàng – đau xót - Nhấn từ: chợp mắt, rung lên, chết trước cửa nhà – lạnh ngắt… - Lần lượt học sinh đọc khổ – giọng ân hận - Nhấn: đá lở ngàn Thi đua đọc diễn cảm - Học sinh nhận xét TaiLieu.VN Page ... động vơ tình gây nên - …tưởng tượng nghe thấy cánh tội ác cửa rung lên – Tiếng chim đập cánh - Nêu ý khổ trứng không nở - Lăn vào giấc ngủ với tiếng + Tác giả muốn nói với em điều động lớn Sự... để lại ấn ấm – Tác giả không mở cửa cho chim tượng sâu sắc tâm trí tác sẻ tránh mưa – Ích kỷ …cái chết đau giả? lòng Giáo viên giảng: “Như đá lở Con chim sẻ nhỏ chết để lại ngàn”: ân hận, day... đọc 12’ - Giáo viên đọc mẫu - Đọc theo ycầu * HĐ 3: Tìm hiểu GQMT 1.2,3 Đ 1: Từ đầu…chẳng đời • - Yc HS đọc thầm trao đổi với Đ 2: Phần lại để TLCH + Con chim sẻ nhỏ chết hồn cảnh đáng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn