Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

2 57 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:26

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU QUAN HỆ TỪ I Mục đích yêu cầu: -Bước đầu nắm khái niệm quan hệ từ Nhận biết vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ )thường dùng;hiểu tác dụng chúngtrong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ ghi nội dung III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Thế đại từ xưng hô? cho VD đặt câu 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm +và nối say ngây với ấm nóng - Gọi đại diện nhóm nêu kết +của nối tiếng hót dìu dặt với Hoạ GV:các từ có chức nối Mi từ câu ,nối câu đoạn …… văn giúp người đọc ,người nghe hiểu rõ mối quan hệ chúng.Các từ Nhóm khác bổ sung gọi quan hệ từ Rút KL1 phần ghi nhớ Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK - Em lấy 1VD …… Bài 2: Làm miệng Gv nêu ý nghĩa cặp từ Rút KL2 phần ghi nhớ Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm nếu… ….nhưng ,của, rằng, và, như, với, VD: Cụ thể nối kết từ ngữ nào? Bài 2: Thực tương tự Bài 3: HS nối tiếp đọc câu văn có từ nối vừa đặt (GV biểu dương HS đặt câu văn hay) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học nối chim,mây,nước với hoa VD: Vườn đầy bang mát rộn ràng tiếng chim hót Lớp NX, bình câu văn hay ...Cụ thể nối kết từ ngữ nào? Bài 2: Thực tương tự Bài 3: HS nối tiếp đọc câu văn có từ nối vừa đặt (GV biểu dương HS đặt câu văn hay) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học Và nối chim,mây,nước... hay) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học Và nối chim,mây,nước với hoa VD: Vườn đầy bang mát rộn ràng tiếng chim hót Lớp NX, bình câu văn hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn