Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:26

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu QUAN HỆ TỪ I.- Mục tiêu: 1) Bước đầu nắm khái niệm quan hệ từ 2)Nhận biết vài quan hệ từ ( cặp quan hệ từ) thường dùng; thấy tác dụng chúng câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ cho trước II.- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1)Ổn định : KT sĩ số HS 3’ 2)Kiểm tra cũ : - Kiểm tra HS - HS1 làm tập - GV nhận xét cho điểm - HS2 làm tập (tiết Đại từ xưng hô) 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: Trong sống - HS lắng nghe giao tiếp với người ta thường sử dụng để nối cỏc t ng hoăc cỏc cõu li vi Những từ ngữ dùng để nối gọi quan hệ từ Bài học hôm nay, giúp em hiểu điều 6’ b) Nhận xét: Bài 1:- Cho HS đọc yêu cầu tập -1HS đọc to, lớp đọc thầm - GV giao việc: + Các em đọc lại câu a, b, c + Chỉ rõ từ câu a từ TaiLieu.VN Page câu b từ từ câu c dùng để làm gì? -HS làm cá nhân - Cho HS làm - Một số HS phát biểu ý kiến 6’ - Cho HS trình bày kết -Lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại : -1HS đọc to, lớp đọc thầm Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu tập - GV giao việc: + Đọc lại câu a, b +Chỉ rõ ý câu biểu thị cặp từ nào? - Cho HS làm – trình bày kết - GV nhận xét chốt lại ý 3’ -HS làm cá nhân Một số HS trình bày Câu a: Nếu… ; Câu b: Tuy… -Dùng để nối từ ngữ câu nối câu với - Những từ in đậm VD tâp1 dùng để làm gì? -Được gọi quan hệ từ - Những từ ngữ gọi tên gì? -HS đọc nội dung phần ghi nhớ -Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ - Ghi nhớ: 4’ c) Luyện tập: -HS đọc to, lớp lắng nghe Bài tập 1:-Cho HS đọc yêu cầu tập -HS dùng bút chì gạch quan hệ từ SGK - GV giao việc: + Tìm quan hệ từ câu a, b, c + Nêu tác dụng quan hệ từ HS phát biểu ý kiến - Cho HS làm -Lớp nhận xét - Cho HS trình bày kết - HS làm GV nhận xét chốt lại ý Câu a : Từ ( Có tác dụng nối từ nước từ hoa ,giữ chức vụ làm chủ ngữ ) Giữa : nối động từ với bãi dâu TaiLieu.VN Page 5’ ( quan hệ vị trí Câu b) : nối to nặng ( bổ sung danh từ hạt mưa ) -Một HS đọc to, lớp đọc thầm Như : ( quan hệ so sánh ) Câu c) Với : Bé thu – Ông nội Bài tập 2: -Học sinh làm cá nhân (cách tiến hành tập 1) -Một số HS đọc câu đọc 8’ -GV chốt lại kết đúng: +Câu a: Cặp quan hệ từ Vì…nên ( biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết HS đọc yêu cầu BT3 + Câu b: Cặp quan hệ từ Tuy …nhưng ( -HS làm cá nhân biểu thị quan hệ đối lập) số HS đọc câu đặt Bài tập 3: + Cho HS đọc yêu cầu BT3 GV giao việc: BT cho quan hệ và, Lớp nhận xét nhưng, em đặt câu với từ - Cho HS làm viêc – trình bày kết - GV nhận xét khen HS đặt câu đúng, câu hay 3’ 3) Củng cố, dặn dò: - Em nhắc lại nội dung cần ghi -Hai HS nhắc lại nhớ -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà làm lại tập vừa đặt - Chuẩn bị sau : Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... lại ý Câu a : Từ ( Có tác dụng nối từ nước từ hoa ,giữ chức vụ làm chủ ngữ ) Giữa : nối động từ với bãi dâu TaiLieu.VN Page 5 ( quan hệ vị trí Câu b) : nối to nặng ( bổ sung danh từ hạt mưa )... tập 1:-Cho HS đọc yêu cầu tập -HS dùng bút chì gạch quan hệ từ SGK - GV giao việc: + Tìm quan hệ từ câu a, b, c + Nêu tác dụng quan hệ từ HS phát biểu ý kiến - Cho HS làm -Lớp nhận xét - Cho HS... VD tâp1 dùng để làm gì? -Được gọi quan hệ từ - Những từ ngữ gọi tên gì? -HS đọc nội dung phần ghi nhớ -Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ - Ghi nhớ: 4’ c) Luyện tập: -HS đọc to, lớp lắng nghe Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn