Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Đại từ xưng I Mục đích u cầu: -Nắm khái niệm đại từ xưng -Nhận biết đại từ xưng đoạn văn;bước đầu biết sử dụng đại từ xưng thích hợp văn ngắn II Đồ dùng học tập: VBTTV Bảng phụ II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : GV nhận xét kết kiểm tra học kì 1(phần LTVC) 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thàmh khái niệm Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Cả lớp đọc thầm lần định yêu cầu ? + Bia thóc gạo -Đoạn văn có nhân vật nào? + Cơm Bia đối đáp với -Các nhân vật làm gì? nhau.Thóc gạo giận Bia,bỏ vào rừng - Tổ chức hoạt động nhóm TLCH +chúng tơi, ta - Gọi đại diện nhóm nêu kết +chị, GV :Những từ in đậm đoạn văn +chúng gọi đại từ xưng Nhóm khác bổ sung Rút LK phần ghi nhớ TaiLieu.VN Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK Page - Em lấy 1VD …… GV rút KL2 phần ghi nhớ VD: cậu , bạn , đằng ấy, Bài 2: đặt câu: Bạn cho đằng mượn sách nhé? Làm miệng GV rút KL3 phần ghi nhớ +Cơm: tự trọng , lịch với người đối thoại +Hơ Bia: kiêu căng , thô lỗ ,coi thường người đối thoại Bài 3: Tổ chức theo hình thức trò chơi +VD : “ Truyền điện ” -Với thầy cô:em ,con Với phần GV cho HS trung bình -Với bố , mẹ:… tìm trước Lớp NX bạn sai ,bạn sau (HS tìm từ địa phương, GV giúp HS phát biểu hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu +Thỏ xưng ta ,gọi rùa em: kiêu căng ,coi thường người khác Bài +Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ Thứ tự từ cần điền :tơi, tơi, nó, tơi, nó, cho để nắm nội dung đoạn đối thoại HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -NX tiết học TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... tìm từ địa phương, GV giúp HS phát biểu hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu +Thỏ xưng ta ,gọi rùa em: kiêu căng ,coi thường người khác Bài +Rùa xưnglà... tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ Thứ tự từ cần điền :tơi, tơi, nó, tơi, nó, cho để nắm nội dung đoạn đối thoại HĐ4 :củng cố ,dặn... miệng GV rút KL3 phần ghi nhớ +Cơm: tự trọng , lịch với người đối thoại +Hơ Bia: kiêu căng , thô lỗ ,coi thường người đối thoại Bài 3: Tổ chức theo hình thức trò chơi +VD : “ Truyền điện ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn