Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu ĐẠI TỪ XƯNG I.- Mục tiêu: 1) Nắm khái niệm Đại từ xưng 2) Nhận biết đại từ xưng tromg đoạn văn; bắt đầu biết sử dụng đại từ xưng thích hợp văn ngắn 3-Giáo dục HS nói viết ngữ pháp xưng II.- Đồ dùng dạy học: -GV:Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 1.SGK -HS :SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1) Ổn định : KT chuẩn bị HS 3’ 2)Kiểm tra cũ : - HS lắng nghe - GV nhận xét, rút kinh nghiệmvà kết kiểm tra định kì GK1 (phần luyện từ câu) 33’ 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: Ở tiết trước, em biết - HS lắng nghe đại từ Trong tiết học hôm em tiếp tục biết đại từ xưng hô, nhận biết đại từ xưng đoạn văn biết sử dụng từ xưng thích hợp văn ngắn b)Nhận xét: HĐ1: Hướng dẫn HS làm tập1 7’ - Cho HS đọc yêu cầu tập - GV giao việc: Trong từ : chị, chúng tôi, ta, -1HS đọc to, lớp đọc thầm người, chúng, em phải ro từ người nói, từ người nghe, từ người hay vật TaiLieu.VN Page mà câu chuyện nói tới - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại : Những từ in đậm -HS làm cá nhân đoạn văn gọi đại từ xưng - Một vài em phát biểu ý kiến - Đại từ xưng chia theo *Ngôi thứ ( tự chỉ) *Ngôi thứ hai ( người nghe) *Ngôi thứ ba ( người, vật mà câu chuyện nói tới) HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2 (cách tiến hành BT1) 5’ GV nhận xét chốt lại: * Lời “Cơm” lịch sự, tôn trọng người nghe Cơm tự xưng gọi người nghe (Hơ Bia) chị -1HS đọc to, lớp đọc thầm * Lời Bia kiêu căng, tự phụ, coi thường người khác (tự xưng ta gọi người nghe - HS làm cá nhân - Lớp nhận xét HĐ3: Hướng dẫn HS làm BT3 (cách tiến hành BT1) -GV nhận xét chốt lại ý đúng: Khi xưng hô, em nhớ vào đối tượng giao tiếp để chọn lời xưng 5’ cho phù hợp Tránh xưng vô le với người Ghi nhớ: - 1hs đọc to, lớp đọc thầm - HS làm cá nhân H: Những từ in đậm đoạn văn dùng để - HS trình bày kết làm gì? - Lớp nhận xét 3’ H: Những từ gọi tên gì? (K) -Cho HS đọc phần ghi nhớ c) Luyện tập: Bài Cho HS đọc yêu cầu BT1 -GV giao việc: + Tìm từ xưng ngơi TaiLieu.VN -Để tự mình, người nghe, người hay vật câu chuyện nói tới -Được gọi đại từ Page đoạn văn - HS đọc phần ghi nhớ + Nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật dùng 6’ từ đoạn văn 1HS đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS làm + trình bày kết - HS làm việc theo cặp - GV nhận xét chốt lại ý * Các đại từ xưng hai câu nói Thỏ: em, ta * Các đại từ xưng câu đáp Rùa: anh, Bài tập 2Cho HS đọc tập - GV giao việc: + Các em đọc đoạn văn - Một vài HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét - Chọn đại từ xưng hô: tơi, nó, ta để điền vào chỗ trống đoạn văn cho dúng - Cho HS làm + trình baỳ kết 6’ - GV nhận xét chốt lại đại từ cần điền - 1HS đọc to,lớp đọc thầm là: tơi, tơi, nó, tơi, nó, ta - HS làm phiếu Lớp nhận xét 3’ 4) Củng cố, dặn dò: -Em nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -2 HS nhắc lại -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà viết lại đoạn văn BT2 (phần luyện tập) sau điền đại từ - Chuẩn bị sau : Quan hệ từ Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại : Những từ in đậm -HS làm cá nhân đoạn văn gọi đại từ xưng hô - Một vài em phát biểu ý kiến - Đại từ xưng hô chia theo *Ngôi thứ ( tự chỉ) *Ngôi thứ hai... vào đối tượng giao tiếp để chọn lời xưng 5 hô cho phù hợp Tránh xưng hô vô le với người Ghi nhớ: - 1hs đọc to, lớp đọc thầm - HS làm cá nhân H: Những từ in đậm đoạn văn dùng để - HS trình bày... xét chốt lại ý * Các đại từ xưng hơ hai câu nói Thỏ: em, ta * Các đại từ xưng hô câu đáp Rùa: anh, Bài tập 2Cho HS đọc tập - GV giao việc: + Các em đọc đoạn văn - Một vài HS phát biểu ý kiến -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn