Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

3 65 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:23

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện NGƯỜI ĐI SĂN CON NAI I / Mục tiêu 1/ Rèn kĩ nói : -Dựa vào lời kể GV , dựa tranh minh hoạ lời gợi ý tranh SGK ,phỏng đoán kết thúc câu chuyện; cuối kể lại câu chuyện -Hiểu ý nghĩa câu chuyện / Rèn kỹ nghe: -Chăm nghe cô kể chuyện , nhớ truyện -Theo dõi bạn kể chuyện , nhận xét lời kể bạn , kể tiếp lời bạn 3)Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên , không giết hại thú rừng II / Đồ dùng dạy học: GV : Tranh minh hoạ SGK HS: chuẩn bị trước nhà III / Các hoạt động dạy - học : T.g Hoạt động GV 1’ I) Ổn đinh : KT chuẩn bị HS 3’ Hoạt động HS II)/ Kiểm tra cũ : -2 HS kể lại câu chuyện lần HS(KG) kể lại câu chuyện thăm cảng đẹp địa phương hay lần thăm cảng đẹp địa nơi khác 34’ phương hay nơi khác -HS lắng nghe 1’ III)/ Bài : / Giới thiệu :Mở đầu cho chủ điểm Giữ lấy màu xanh có nội dung bảo vệ thiên nhiên , bảo vệ môi trường, thầy kể cho em nghe câu chuyện nhà văn Tơ Hồi có tên : Người săn TaiLieu.VN Page 7’ nai.Câu chuyện xảy ? Kết thúc ? Để biết điều , -Hs lắng nghe vào học -Hs vừa quan sát tranh lắng / GV kể chuyện : nghe -GV kể lần 1, kể đoạn ứng với tranh minh hoạ 16‘ -GV kể lần kết hợp giới thiệu tranh SGK 4’ / HS kể chuyện: Các em nhớ vào lời thầy kể, quan sát vào - HS kể đoạn nhóm tranh, kết hợp lời thích tranh, kể lại đoạn - HS kể đoạn trước lớp câu chuyện , -Cho HS nhóm kể đoạn -HS phát biểu ý kiến kể tiếp phần cuối câu cuyện theo / Đoán xem câu chuyện kết thúc đoán kể tiếp câu chuyện -Lớp nhận xét theo đoán : -HS lắng nghe Hỏi : Thấy nai đẹp quá, người săn có bắn khơng?Chuyện HS thi kể trước lớp tồn câu xảy sau đó? chuyện -GV nhận xét , tuyên dương -Cho HS kể đoạn trước lớp 6’ -GV kể tiếp đoạn / Kể toàn câu chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện : 2’ -HS thảo luận để tìm ý nghĩa câu chuyện -Cho HS thi kể trước lớp toàn -HS lắng nghe câu chuyện -Cho HS trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi: +Vì người săn không bắn nai ? +Câu chuyện muốn nói với chúng TaiLieu.VN Page ta điều ? -GV nhận xét , tuyên dương IV / Củng cố dặn dò : Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe tìm đọc kỹ câu chuyện em nghe , đọc có nội dung bảo vệ môi trường để chuẩn bị tiết kể chuyện hôm sau Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... tranh SGK 4’ / HS kể chuyện: Các em nhớ vào lời thầy kể, quan sát vào - HS kể đoạn nhóm tranh, kết hợp lời thích tranh, kể lại đoạn - HS kể đoạn trước lớp câu chuyện , -Cho HS nhóm kể đoạn -HS phát... kiến kể tiếp phần cuối câu cuyện theo / Đoán xem câu chuyện kết thúc đoán kể tiếp câu chuyện -Lớp nhận xét theo đoán : -HS lắng nghe Hỏi : Thấy nai đẹp quá, người săn có bắn khơng?Chuyện HS thi kể. ..7’ nai. Câu chuyện xảy ? Kết thúc ? Để biết đi u , -Hs lắng nghe vào học -Hs vừa quan sát tranh lắng / GV kể chuyện : nghe -GV kể lần 1, kể đoạn ứng với tranh minh hoạ 16‘ -GV kể lần kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn