Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT: LUẬT BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG I.Mục đích u cầu: -Nghe- viết tả đoạn Luật bảo vệ mơi trường -Ơn lại cách viết từ ngữ chứa tiếng có âm đầu n/l âm cuối n/ng II Đồ dùng học tập: -Phiếu bốc thăm BT2 -Bảng phụ cho BT3 II Hoạt động dạy học Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn … - Em nêu nội dung +Điều khoản giải thích ? hoạt động bảo vệ mơi trường -Em tìm từ dễ viết sai ? Lưu ý cách trình bày luật: xuống +những chữ viết ngoặc dòng sau viết Điều 3, khoản kép,những chữ viết hoa, -GV đọc từ khó +phòng ngừa ,ứng phó, suy thái,… -GV đọc HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc – lưu ý từ khó HS viết vào HĐ3 : Chấm ,chữa HS soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp HS đổi chéo soát lỗi -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài2 VD: -Gọi HS đọc thích lắm-nắm cơm HS lên bốc thăm –tìm từ Lớp NX, sửa sai Nếu HS tìm từ sai ,GV giúp HS hiểu Đọc ,nêu yêu cầu đề nghĩa từ dùng trường Các nhóm thảo luận hợp Nhóm khác nhận xét, bổ sung Bài Tổ chức trò chơi “ truyền điện ” VD: Mỗi đội cử 10em +Náo nức,… Truyền điện đến đâu bị ngắt tổ +oang oang,… thua ( GV khen HS tìm từ hay) HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ...( GV khen HS tìm từ hay) H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn