Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

3 54 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (Nghe – viết) LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I / Mục tiêu / Nghe – viết xác đoạn Luật bảo vệ mơi trường / Ơn lại cách viết từ ngữ có âm cuối n / ng ) GDHS ý thức rèn chữ viết II / Đồ dùng dạy học : -GV : Một số phiếu nhỏ viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc 2b -HS : SGK ,vở ghi III / Hoạt động dạy học : T g Hoạt động GV 1’ I) Ổn định : 3’ II)Kiểm tra cũ : Hoạt động HS KT sĩ số HS GV nhận xét , rút kinh nghiệm kết -HS lắng nghe kiểm tra HK I 33’ III) Bài : 1’ / Giới thiệu : Hơm -HS lắng nghe em tả “ Luật bảo vệ môi trường “ ôn lại cách viết từ ngữ có chứa âm cuối n / ng 22’ / Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc điều 3, khoản luật bảo -HS theo dõi SGK lắng nghe vệ môi trường -HS lắng nghe -GV giải thích từ “sự cố “ -(HSKG)Nói trách nhiệm bảo vệ Hỏi : Bài tả nói điều ? mơi trường VN tổ chức , cá nhân nước -Hướng dẫn HS viết từ mà HS dễ viết sai : hoạt động , khắc TaiLieu.VN Page phục ,suy thoái Gọi HS lên bảng viết -GV đọc rõ câu cho HS viết -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy nháp -GV nhắc nhở tư ngồi HS -HS viết tả -GV đọc tồn cho HS soát lỗi - HS soát lỗi -Chấm chữa +GV chọn chấm -2 HS ngồi gần đổi chéo để chấm HS +Cho HS đổi -HS lắng nghe chéo để chấm -GV rút nhận xét nêu hướng khắc phục lỗi tả cho lớp 10’ / Hướng dẫn HS làm tập : -1 HS nêu yêu cầu tập 2b * Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu -HS hoạt động theo hình thức trò chơi: cầu tập Thi viết nhanh -Cho HS làm theo hình thức trò chơi: Thi viết nhanh :05 em lên bốc thăm , thực yêu cầu ghi phiếu Ai nhanh ,  Cả lớp làm theo hướng dẫn GV thắng -HS nêu yêu cầu tập 3b -HS làm -HS hoạt động nhóm thi tìm nhanh * Bài tập 3b : Thi tìm nhanh Đại diện nhóm trình bày kết -Cho HS nêu yêu cầu tập 3b -Cho HS hoạt động nhóm thi tìm nhanh -Đại diện nhóm trình bày 3’ kết GV nhận xét khen nhóm tìm -HS lắng nghe nhiều từ ngữ -HS lắng nghe VD : na ná ,náo nức ,não nuột ,nắn nót ,năng nổ ,nỉ non ,nằng nặc ,nôn nao ,nem nép ,nể nang … TaiLieu.VN Page IV / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt -Ghi nhớ cách viết tả từ luyện tập lớp -Chuẩn bị tiết sau nghe viết Mùa thảo Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... hình thức trò chơi: cầu tập Thi viết nhanh -Cho HS làm theo hình thức trò chơi: Thi viết nhanh : 05 em lên bốc thăm , thực yêu cầu ghi phiếu Ai nhanh ,  Cả lớp làm theo hướng dẫn GV thắng -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn