Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcHành trình của bầy ong

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:16

Giáo án Tiếng việt Tập đọc HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG Nguyễn Đức Mậu I.- Mục tiêu: 1) Đọc lưu loát diễn cảm thơ - Giọng đọc vừa phải , biết ngắt nhịp thơ lục bát rõ ràng , nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm - Thể cảm xúc qua giọng đọc : yêu mến , quý trọng phẩm chất đẹp đẽ bầy ong 2) Hiểu từ ngữ Hiểu phẩm chất cao quý bầy ong cần cù làm việc , tìm hoa gây mật , giữ hộ cho người mùa hoa tàn phai , để lại hương thơm vị cho đời Học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu 3) GDHS biết yêu quý bảo vệ lồi vật có ích II.- Chuẩn bị: GV :-Tranh minh hoạ đọc SGK Bảng phụ ghi sẵn khổ thơ cần luyện đọc HS : SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ I)) Ổn định : KT sĩ số HS 3’ II)Kiểm tra cũ GọiHS đọc trả lời câu hỏi -Bằng mùi thơm đặc biệt quyến - Thảo báo hiệu vào mùa rũ “ Mùi thơm rải theo triền cách ? (TB) núi; bay cào thơn xóm ; gió thơm …người rừng “ -Qua năm bỏ mặt, “ hạt thảo gieo năm trước lớn cao tới TaiLieu.VN Page bụng ngườì…lấn chiếm khơng - Những chi tiết cho thấy gian” thảo phát triển nhanh(HSK) - GV nhận xét ghi điểm 33’ III) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: Hành trình bầy -HS lắng nghe 12’ ong b) Luyện đọc: -HS đọc nối khổ thơ - Cho HS đọc khổ thơ nối tiếp -HS đọc từ ngữ khó - Luyện đọc từ ngữ khó đọc : hành trình , đẫm , sóng tràn , rong ruổi… -HS đọc nối tiếp đọc giải - Cho HS đọc nối tiếp giải nghĩa - HS lắng nghe từ (chú giải) 9’ - GV đọc diễn cảm c) Tìm hiểu bài: -HS lớp đọc thầm Khổ thơ 1: Cho HS đọc thầm trả -Chi tiết “ đôi cánh đẫm nắng trời” “ không gian nẻo lời câu hỏi đường xa”- vô tận -Những chi tiết khổ thơ đầu khơng gian thơ nói lên hành trình vơ tận - Chi tiết “ bầy ong bay đến trọn bầy ong ? (TB-K) đời”, “ thời gian vô tận” _ vô tận thời gian -HS lớp đọc thầm nêu + Ong rong ruổi trăm miền : nơi thăm thẳm rừng sâu , nơi bờ biển Khổ thơ 2: Cho HS đọc thầm lướt sóng tràn , nơi quần đảo khơi xa… trả lời - Bầy ong đến tìm mật nơi Nơi rừng sâu : có bập bùng hoa chuối , trăng màu hoa ban ? (HSY) -Nơi biển xa : có hàng chắn bão dịu dàng mùa hoa TaiLieu.VN Page -Nơi quần đảo : có lồi hoa nở khơng tên - Nơi ong đến đẹp đặc biệt ? -HS lớp đọc thầm.Từng cặp trao đổi: (HSTB) - Đến nơi bầy ong chăm , giỏi giang , tìm hoa làm mật , đem lại hương vị ngào cho đời Ý : Hành trình tìm mật của bầy ong - HS lớp đọc thầm Khổ thơ 3: Cho HS đọc thầm trao Tác giả muốn nói : cơng việc đổi nhóm đơi lồi ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ , lớn lao Ong giữ hộ cho người mùa hoa tàn nhờ ong - Em hiểu nghĩa câu thơ “ Đất nơi đâu chắt vị , mùi tìm ngào” nào? hương hoa mật ( HSTB) tinh tuý Thưởng thức mật ong , người thấy mùa Ý Bầy ong cần cù làm việc , tìm hoa hoa khơng phai tàn gây mật Khổ thơ 4: Cho HS đọc lướt tìm HS nối tiếp luyện đọc - Qua hai dòng thơ cuối , tác giả khổ thơ muốn nói điều cơng việc lồi 11’ ong ? (HSK-G) -HS thi đọc thuộc lòng 3’ - Những phẩm chất cao quý bầy ong : cần cù làm việc , tìm Ý :Ong giữ hộ cho người mùa hoa gây mật , giữ hộ cho người hoa tàn phai, để lại hương thơm vị mùa hoa tàn phai, để lại hương thơm vị cho đời cho đời d) Đọc diễn cảm: -Cho HS nối tiếp luyện đọc khổ thơ TaiLieu.VN Page GV đưa bảng phụ chép sẵn khổ thơ cần luyện đọc Cho HS luyện đọc diễn cảm Gọi HS đọc theo nhóm - Cho HS nhẩm thuộc lòng khổ thơ cuối - Cho HS thi đọc thuộc lòng IV) Củng cố : -Qua thơ tác giả ca ngợi phẩm chất cao quý bầy ong nào?.(KG) Yêu cầu HS nhà tiếp tục kuyện đọc diễn cảm , HTL khổ thơ đầu , chuẩn bị sau Người gác rừng tí hon Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... thiệu bài: Hành trình bầy -HS lắng nghe 12 ong b) Luyện đọc: -HS đọc nối khổ thơ - Cho HS đọc khổ thơ nối tiếp -HS đọc từ ngữ khó - Luyện đọc từ ngữ khó đọc : hành trình , đẫm , sóng tràn , rong... không gian thơ nói lên hành trình vơ tận - Chi tiết “ bầy ong bay đến trọn bầy ong ? (TB-K) đời”, “ thời gian vô tận” _ vô tận thời gian -HS lớp đọc thầm nêu + Ong rong ruổi trăm miền : nơi thăm... Nơi ong đến đẹp đặc biệt ? -HS lớp đọc thầm.Từng cặp trao đổi: (HSTB) - Đến nơi bầy ong chăm , giỏi giang , tìm hoa làm mật , đem lại hương vị ngào cho đời Ý : Hành trình tìm mật của bầy ong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcHành trình của bầy ong, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập đọcHành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn