Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:14

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường I Mục đích yêu cầu: -Nắm dược nghĩa số từ ngữ mơI trường ; biết tìm từ đồng nghĩa -Biết ghép tiếng gốc Hán(bảo)với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức II Đồ dùng học tập: -Tranh ,ảnh khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên -bảng phụ III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS nhắc lại quan hệ từ? VD ? 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Lớp đọc thầm theo - Tổ chức hoạt động nhóm +khu dân cư:khu vực dành cho ND ở, sinh hoạt - Gọi đại diện nhóm nêu kết Cả lớp đọc thầm lần +khu sản xuất: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp Bài 1a +khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, giữ gìnlâu dài Bài 1b Nhóm khác bổ sung TaiLieu.VN Page Gọi HS lên nối bảng phụ Nhiều HS đọc lại hoàn chỉnh Bài - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? VD:bảo đảm, bảo hiểm, bảo tồn… Gọi HS làm miệng Giải thích số từ Bài 3: VD: Thảo luận nhóm Chúng em giữ gìn mơi trường đẹp HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ghi nhớ từ học TaiLieu.VN Page ... định yêu cầu ? VD :bảo đảm, bảo hiểm, bảo tồn… Gọi HS làm miệng Giải thích số từ Bài 3: VD: Thảo luận nhóm Chúng em giữ gìn mơi trường đẹp HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ghi nhớ từ học TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn