Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:14

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : Mở rộng vốn từ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I.- Mục tiêu: 1.Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm bảo vệ môi trường Luyện tập kĩ giải nghĩa số từ ngữ nói mơi trường, tìm từ đồng nghĩa 2.Biết ghép tiếng gốc Hán (bảo) với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức II.- Chuẩn bị -GV :Bảng phụ Bút + giấy khổ to + băng dính.Một vài trang từ điển -HS :SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1) Ổn định : KT dụng cụ HS 3’ 2)Kiểm tra cũ : Kiểm tra HS(Y-TB) -3HS nộp -GV nhận xét 33’ 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài:Trong tiết mở rộng vốn từ hôm nay, giúp em luyện tập kĩ giải nghĩa - HS lắng nghe số từ nói mơi trường Sau đó, ta tạo từ phức cách ghép tiếng gốc Hán với tiếng thích hợp b) Luyện tập: 20’ Bài1:- Cho HS đọc toàn tập1 -GV nhắc lại yêu cầu Bài tập -1HS đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết làm - GV nhận xét chốt lại : TaiLieu.VN -HS làm theo nhóm theo cặp Các bạn trao đổi tìm lời giải Page Ý a: phân biệt nghĩa cụm từ (tra từ điển tìm nghĩa từ) *Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn ở, -Đại diện nhóm lên trình bày sinh hoạt -Lớp nhận xét *Khu sản xuất: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp *Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ giữ gìn lâu dài Ý b: A B -Sinh vật … Tên gọi chung vật sống, -Sinh thái trường… Quan hệ sinh vật với mơi -Hình thái 12’ ngồi… Hình thức biểu bên -1HS đọc to, lớp đọc thầm Bài 3:-Cho HS đọc yêu cầu tập -GV giao việc: em thay từ bảo vệ câu -HS làm cá nhân cho từ đồng nghĩa với -Một số HS phát biểu ý kiến -Cho HS làm -Lớp nhận xét 3’ -Cho HS trình bày kết -GV nhận xét , chốt lại từ giữ gìn -Lắng nghe 4) Củng cố, dặn dò: -Yêu cầu HS ghi nhớ từ học -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị sau : Luyện tập quan hệ từ Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... giao việc: em thay từ bảo vệ câu -HS làm cá nhân cho từ đồng nghĩa với -Một số HS phát biểu ý kiến -Cho HS làm -Lớp nhận xét 3’ -Cho HS trình bày kết -GV nhận xét , chốt lại từ giữ gìn -Lắng nghe... lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ giữ gìn lâu dài Ý b: A B -Sinh vật … Tên gọi chung vật sống, -Sinh thái trường Quan hệ sinh vật với mơi -Hình thái 12 ngồi… Hình thức biểu bên -1HS... cụm từ (tra từ điển tìm nghĩa từ) *Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn ở, -Đại diện nhóm lên trình bày sinh hoạt -Lớp nhận xét *Khu sản xuất: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp *Khu bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn