Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:13

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I Mục đích yêu cầu: -Vận dụng kiến thức quan hệ từ để tìm quan hệ từ câu; hiểu biểu thị quan hệ khác quan hệ từ cụ thể câu Biết sử dụng số quan hệ từ thường gặp II Đồ dùng học tập: VBTTV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ tiết trước Cho VD ? đặt câu? 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? +của:nối cày với người Hmông Làm miệng +bằng:bắp cày-gỗ tốt màu đen Gọi HS ttrình bày +như(1):vòng –hình cánh cung +như(2):hùng dũng-một chàng hiệp Bài sĩ cổ đeo cung trận - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +nhưng: biểu thị quan hệ tương phản +mà : ……………… +nếu thì:biểu thị quan hệ đ/k, giả thiết-kết Bài Tổ chức trò chơi “truyền điện ” Các từ cần điền :và, và, ở, của, thì, thì, và, GV thử thay từ khác-HS giải thích lại khơng điền từ đó? Bài VD : HS làm việc cá nhân Em dỗ mà bé khơng nín Gọi HS trình bày ……… Lớp NX,sửa sai HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học, rõ ưu , khuyết điểm lớp , cá nhân -Về nhà xem lại tập 3,4 ... thì:biểu thị quan hệ đ/k, giả thiết-kết Bài Tổ chức trò chơi “truyền điện ” Các từ cần điền :và, và, ở, của, thì, thì, và, GV thử thay từ khác-HS giải thích lại khơng điền từ đó? Bài VD : HS... –hình cánh cung +như(2):hùng dũng-một chàng hiệp Bài sĩ cổ đeo cung trận - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +nhưng: biểu thị quan hệ tương phản +mà : ……………… +nếu thì:biểu thị quan. .. ……… Lớp NX,sửa sai HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học, rõ ưu , khuyết điểm lớp , cá nhân -Về nhà xem lại tập 3,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn