Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

2 69 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:13

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Luyện tập quan hệ từ I Mục đích yêu cầu: -Vận dụng kiến thức quan hệ từ để tìm quan hệ từ câu; hiểu biểu thị quan hệ khác quan hệ từ cụ thể câu Biết sử dụng số quan hệ từ thường gặp II Đồ dùng học tập: VBTTV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ tiết trước Cho VD ? đặt câu? 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Cả lớp đọc thầm lần định yêu cầu ? +của : nối cày với người Hmông Làm miệng +bằng : bắp cày-gỗ tốt màu đen Gọi HS ttrình bày +như (1): vòng –hình cánh cung Bài +như (2): hùng dũng-một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung trận - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +nhưng : biểu thị quan hệ tương phản +mà : ……………… +nếu : biểu thị quan hệ đ/k, giả thiết-kết Bài TaiLieu.VN Page Tổ chức trò chơi “truyền điện ” GV thử thay từ khác-HS giải thích lại khơng điền từ đó? Các từ cần điền :và, và, ở, của, thì, thì, và, Bài HS làm việc cá nhân VD : Gọi HS trình bày Em dỗ mà bé khơng nín ……… HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,sửa sai -NX tiết học, rõ ưu , khuyết điểm lớp , cá nhân -Về nhà xem lại tập 3,4 TaiLieu.VN Page ...Tổ chức trò chơi “truyền điện ” GV thử thay từ khác-HS giải thích lại khơng điền từ đó? Các từ cần điền :và, và, ở, của, thì, thì, và, Bài HS làm việc cá nhân VD : Gọi HS trình bày Em... ……… HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,sửa sai -NX tiết học, rõ ưu , khuyết điểm lớp , cá nhân -Về nhà xem lại tập 3,4 TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn