Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:13

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I.- Mục tiêu: 1.Biết vận dụng kiến thức quan hệ từ để tìm quan hệ từ câu: hiểu biểu thị quan hệ khác quan hệ từ cụ thể câu 2.Biết sử dụng số quan hệ từ thường gặp II.- Chuẩn bị -GV: SGK,bảng phụ 2,3 tờ giấy khổ to -HS: SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ 1) Ổn định : KT sĩ số HS 3’ 2) Kiểm tra cũ : -Kiểm tra HSTB HS nêu phần nhận xét Nêu phần nhận xét tiết tiết LTVC trước LTVC trước -1HS nhắc lại Ghi nhớ bài: Quan hệ từ -1HS nhắc lại Ghi nhớ 33’ GV nhận xét , cho điểm 1’ 3) Bài mới: a) Giới thiệu bài: 10’ Luyện tập quan hệ từ b) Luyện tập: Lắng nghe -HS đọc tập Bài1: Cho HS đọc tập1 -GV giao việc: *Các em đọc lại câu đoạn văn *Tìm quan hệ từ đoạn văn *Cho biết từ nối từ ngữ - HS làm TaiLieu.VN Page đoạn -HS trình bày kết quả,nhận xét -Cho HS làm (GV dán tờ phiếu khổ to lên bảng lớp ) -HS đọc tập 2, lớp đọc thầm 12’ -GV nhận xét chốt lại lời giải Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu tập2 -GV giao việc: *Các em đọc lại câu a, b, c - HS làm theo cặp *Chỉ rõ từ in đậm câu -Đại diện cặp lên trình bày ý kiến vừa đọc biểu thị quan hệ gì? nhóm -Cho HS làm , trình bày kết -Lớp nhận xét -GV nhận xét chốt lại lời giải Câu a: * để biểu thị quan hệ mục đích *nhưng biểu thị quan hệ đối lập Câu b: *mà biểu thị quan hệ đối lập Câu c: *nếu… biểu thị quan hệ giả thiết (điều kiện-kết quả) -Cho HS đọc tập 1HS đọc, lớp lắng nghe -2HS lên làm giấy -GV giao việc: em điền bào ô trống câu a, b, c, d -Lớp dùng bút chì điền vào trống SGK quan hệ từ thích hợp -Cho HS làm việc (GV dán tờ -Cả lớp nhận xét giấy khổ to viết sẵn câu văn) -GV nhận xét , chốt lại : 10’ quan hệ từ cần điền là: câu a: ; câu b: và, ở, của; câu c: TaiLieu.VN 1HS đọc, lớp lắng nghe Page thì, thì; câud: và, -HS làm cá nhân Bài 3-Cho HS đọc yêu cầu đề -Một số HS đọc câu đặt -GV giao việc : Bài tập cho quan -Lớp nhận xét hệ từ mà, thì, Với quan 3’ hệ từ, em đặt câu -Cho HS làm việc + trình bày kết HS lắng nghe -GV nhận xét khen HS đặt câu đúng, câu hay 4) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau : Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... điền vào trống SGK quan hệ từ thích hợp -Cho HS làm việc (GV dán tờ -Cả lớp nhận xét giấy khổ to viết sẵn câu văn) -GV nhận xét , chốt lại : 10’ quan hệ từ cần điền là: câu a: ; câu b: và, ở,... Page thì, thì; câud: và, -HS làm cá nhân Bài 3-Cho HS đọc yêu cầu đề -Một số HS đọc câu đặt -GV giao việc : Bài tập cho quan -Lớp nhận xét hệ từ mà, thì, Với quan 3’ hệ từ, em đặt câu -Cho HS... quan hệ mục đích *nhưng biểu thị quan hệ đối lập Câu b: *mà biểu thị quan hệ đối lập Câu c: *nếu… biểu thị quan hệ giả thiết (điều kiện-kết quả) -Cho HS đọc tập 1HS đọc, lớp lắng nghe -2HS lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn