Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:12

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC Đề : Hãy kể câu chuyện em nghe hay đọc có nội dung bảo vệ mội trường I / Mục tiêu 1/ Rèn kĩ nói : -HS kể lại câu chuyện nghe hay đọc có nội dung bảo vệ môi trường -Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện , thể nhận thức đắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường / Rèn kĩ nghe : Chăm nghe bạn kể , nhận xét lời kể bạn 3) GDHS ý thức tốt việc giữ vệ sinh để góp phần bảo vệ mơi trường xanh ,sạch đẹp II / Chuẩn bị GV HS: Một số truyện có nội dung bảo vệ mơi trường III / Các hoạt động dạy - học : T/g Hoạt động GV 1’ I) Ổn định : KT chuẩn bị HS 3’ II/ Kiểm tra cũ : Hoạt động HS Gọi HSK nối tiếp kể câu chuyện” -2 HS nối tiếp kể Người săn nai” nói điều em hiểu -HS lắng nghe,nhận xét qua câu chuyện 33’ 1’ III) / Bài : 1/ Giới thiệu :Hôm nay,các em thi kể câu chuyện nghe, đọc có nội dung -Lắng nghe bảo vệ mơi trường / Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề : 8’ -Cho HS đọc đề -Hỏi : Nêu yêu cầu đề TaiLieu.VN Page -GV gạch chữ:bảo vệ môi trường -1 HS đọc đề đề - HS nêu yêu cầu đề -Cho HS đọc nối tiếp gợi ý :1 ,2,3 -HS ý bảng -Cho HS đọc đoạn văn tập1(Tiết -3HS đọc nối tiếp gợi ý luyện từ câu trang 115) để nắm vững yếu -1HS đọc tố tạo thành mơi trường -Cho HS nói tên câu chuyện kể -Cho HS làm nháp dàn ý sơ lược câu chuyện kể -Một số HS phát biểu / HS thực hành kể chuyện trao đổi ý -Cả lớp lập dàn ý câu chuyện nghĩa câu chuyện : 24’ -GV nhắc HS kể chuyện tự nhiên theo tình tự hướng dẫn gợi ý -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi tiết , ý nghĩa chuyện chi tiết , ý nghĩa chuyện -GV quan sát cách kể chuyện HS , uốn nắn, HS kể chuyện theo cặp giúp đỡ HS -Thi kể chuyện trước lớp , đối thoại bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện -GV nhận xét , tuyên dương -Đại diện nhóm thi kể chuyện trả lời câu hỏi bạn -Lớp nhận xét bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa , Về nhà đọc trước nội dung kể chuyện người kể chuyện hấp dẫn chứng kiến tham gia; nhớ –kể lại đựoc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường em thấy; việc tốt em người xung quanh -HS lắng nghe làm để bảo vệ môi trường IV / Củng cố dặn dò: 3’ Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... câu chuyện kể -Cho HS làm nháp dàn ý sơ lược câu chuyện kể -Một số HS phát biểu / HS thực hành kể chuyện trao đổi ý -Cả lớp lập dàn ý câu chuyện nghĩa câu chuyện : 24’ -GV nhắc HS kể chuyện. .. gợi ý -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi tiết , ý nghĩa chuyện chi tiết , ý nghĩa chuyện -GV quan sát cách kể chuyện HS , uốn nắn, HS kể chuyện theo... -1 HS đọc đề đề - HS nêu yêu cầu đề -Cho HS đọc nối tiếp gợi ý :1 ,2,3 -HS ý bảng -Cho HS đọc đoạn văn tập1(Tiết -3HS đọc nối tiếp gợi ý luyện từ câu trang 1 15) để nắm vững yếu -1HS đọc tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn