Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:10

Giáo án Tiếng việt Chính tả: Nghe - viết MÙA THẢO QUẢ I / Mục tiêu / Nghe – viết tả : Từ “ Sự sống …đến…từ đáy rừng ” trình bày đoạn văn Mùa thảo / Ôn lại cách viết từ ngữ có âm cuối t / c ) GDHS có ý thức rèn chữ viết II / Chuẩn bị GV : Một số phiếu nhỏ viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc 2b Bảng phụ viết sẵn tập 3b HS : SGK , tả III / Hoạt động dạy học : T.g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ I) Ổn đinh : KT sĩ số HS SGK , tả 4’ II/ Kiểm tra cũ : Gọi HS -HS lên bảng viết : ngơi trường , bò lên bảng viết : ngơi trường , bò trườn , nồng nàn , nan giải , sang sảng trườn , nồng nàn , nan giải , sang ( Cả lớp viết nháp) sảng 24’ III) Bài : -HS lắng nghe 1’ / Giới thiệu : Hôm em tả “ Mùa thảo ( Từ “ Sự sống … từ đáy rừng ” )và ôn lại cách viết từ ngữ có chứa âm cuối c / t 14’ / Hướng dẫn HS nghe – viết : -HS theo dõi SGK lắng nghe -Cho HS đọc đoạn cần viết Mùa thảo TaiLieu.VN Page Hỏi : Nêu nội dung đoạn -(HSKG)Tả hương thơm thảo tả ? phát triển nhanh chóng thảo -Hướng dẫn HS viết từ mà -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy HS dễ viết sai: lướt thướt , Chin nháp San , gieo , kín đáo , lặng lẽ , -HS viết tả chứa lửa -GV đọc rõ câu cho HS viết ( Mỗi câu lần - HS soát lỗi -GV nhắc nhở tư ngồi -2 HS ngồi gần đổi chéo HS để chấm -GV đọc toàn cho HS soát lỗi + Cho HS dùng SGK bút chì tự -HS lắng nghe rà sốt lỗi -Chấm chữa :+GV chọn chấm 08 HS 9’ +Cho HS đổi chéo để chấm -1 HS nêu yêu cầu tập 2b -GV rút nhận xét nêu hướng khắc phục lỗi tả cho lớp -HS hoạt động theo hình thức trò / Hướng dẫn HS làm tập : chơi: Thi tìm nhanh * Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu cầu tập -HS nêu yêu cầu tập 3b -Cho HS làm theo hướng : Thi tìm nhanh:04 em lên bốc thăm , -HS hoạt động nhóm thực tìm cặp từ ngữ chứa -HS theo dõi nhận xét tiếng theo yêu cầu ghi phiếu -HS lắng nghe Ai nhanh ,  thắng * Bài tập 3b : -Cho HS nêu yêu -HS lắng nghe cầu tập 3b TaiLieu.VN Page -Cho HS hoạt động nhóm 2’ -Đại diện nhóm trình bày kết -GV nhận xét tuyên dương / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt -Nhớ cách viết tả từ luyện tập lớp -Chuẩn bị tiết sau nhớ viết : Hành trình bầy ong TaiLieu.VN Page ...Hỏi : Nêu nội dung đoạn -(HSKG)Tả hương thơm thảo tả ? phát triển nhanh chóng thảo -Hướng dẫn HS viết từ mà -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy HS dễ viết sai:... tìm nhanh:04 em lên bốc thăm , -HS hoạt động nhóm thực tìm cặp từ ngữ chứa -HS theo dõi nhận xét tiếng theo yêu cầu ghi phiếu -HS lắng nghe Ai nhanh ,  thắng * Bài tập 3b : -Cho HS nêu yêu -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn