Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập đọcNgười gác rừng tí hon

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:07

Giáo án Tiếng Việt Tập đọc NGƯỜI GÁC RỪNG HON Nguyễn Thị Cẩm Châu I.- Mục tiêu: 1) Đọc lưu loát bước đầu biết đọc diễn cảm văn Giọng đọc rõ ràng mạch lạc 2) Hiểu từ ngữ Hiểu ý : ca ngợi thông minh dũng cảm cậu bé gác rừng hon việc bảo vệ rừng Qua thấy tầm quan trọng việc bảo vệ rừng Qua thấy tầm quan trọng việc bảo vệ rừng * Giáo dục kĩ sống: - Ứng phó với căng thẳng (linh hoạt, thơng minh tình bất ngờ) - Đảm nhiệm với cộng đồng 3) GDHS có ý thức bảo vệ rừng –bảo vệ môi trường II.- Chuẩn bị : -GV:Tranh ảnh minh hoạ đọc SGK.Bảng phụ để ghi câu, đoạn văn cần luyện đọc -HS : SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên 1’ 1) Ổn định : KT đồ dùng HS Hoạt động học sinh SGK 4’ 2)Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc thuộc HS đọc thuộc lòng trả lòng bài”Hành trình bầy ong”và trả lời lời câu hỏi: -Ong rong rủi trăm miền Ong - Bầy ong đến tìm mật nơi ? có mặt nơi thăm thẳm rừng sâu, (HSTB) nơi bờ biển sóng tràn, nơi quần đảo khơi xa… -Cơng việc lồi ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ lớn lao Ong TaiLieu.VN Page giữ hộ cho người mùa - Qua hai câu thơ cuối bài, nhà thơ muốn hoa tàn… nói cơng việc lồi ong ?(HSK) - GV nhận xét cho điểm 32’ 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: Bảo vệ rừng trách -HS lắng nghe nhiệm người cộng đồng Không người lớn giao trách nhiệm bảo vệ rừng Có thiếu niên thơng minh, dũng cảm việc bắt bọn trộm gỗ, góp phần bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường 12’ b) Luyện đọc: HS K-G đọc toàn -Gọi HS K-G đọc toàn - HS tiếp nối đọc đoạn cho hết - Cho HS đọc đoạn nối tiếp luyện bài- HS luyện đọc từ khó đọc từ khó : lửa đốt, bành bạch, cuộn -HS đọc nối tiếp đọc … giải Cho HS đọc đoạn nối tiếp lượt đọc giải , giải nghĩa từ -Lắng nghe - GV đọc diễn cảm toàn 10’ c) Tìm hiểu bài: *Đoạn1: Cho HS đọc thầm trả lời câu - HS đọc thầm hỏi: -Bạn nhỏ phát - Khi tuần rừng thay cha, bạn nhỏ dấu chân người lớn hằn đất Thấy lạ, em lần theo dấu phát hịên điều ? (HSKG) chân Em thấy hai gã trộm - HS đọc thầm -Những việc làm : “chộp Đoạn2: Cho HS đọc thầm trả lời câu lấy cuộn dây thừnglao ra… hỏi: văng ra” - Kể việc làm bạn nhỏ cho -Thấy Sáu Bơ lao khỏi thấy bạn người thông minh (HSTB) buồng lái, bỏ chạy, em dồn - Kể việc làm cho thấy bạn hết sưc xô ngã tên trộm TaiLieu.VN Page người dũng cảm ? (HSTB ,K) - HS đọc thầm trao đổi nhóm,trả lời: +Vì bạn muốn góp phần vào việc bảo vệ rừng Phần lại : Cho HS đọc thầm trả + Bạn thấy tầm quan trọng lời câu hỏi: rừng sống - Vì bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt người bọn trộm gỗ ? - Học thông minh, dũng cảm- Yêu rừng , yêu thiên nhiên 9’ Một vài HS đọc - Em học tập bạn nhỏ điều ? * Giáo dục kĩ sống: ứng phó với căng thẳng -HS lắng nghe d) Đọc diễn cảm: -HS đọc theo nhóm đơi Cho HS đọc nối tiếp lại truyện -HS thi đọc diễn cảm Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -GV đưa bảng phụ ghi sẵn đoạn cần 3’ luyện đọc hướng dẫn HS cách đọc Ca ngợi thông minh dũng GV đọc mẫu đoạn văn cảm cậu bé gác rừng hon việc bảo vệ rừng -Cho HS đọc theo nhóm đơi Cho HS thi đọc diễn cảm -GV lớp nhận xét bạn đọc hay - Bảo vệ rừng trách nhiệm cộng đồng 4) Củng cố ,dặn dò: -Em nêu nội dung ?(KG) Cho HS nhắc lại nội dung ,GV ghi bảng Em học điều qua tập đọc TaiLieu.VN Page ? GDHS có ý thức bảo vệ rừng –bảo vệ môi trường GV nhận xét tiết học - Về nhà tiếp tục luyện đọc,đọc trước Trồng rừng ngập mặn Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... dũng GV đọc mẫu đoạn văn cảm cậu bé gác rừng tí hon việc bảo vệ rừng -Cho HS đọc theo nhóm đơi Cho HS thi đọc diễn cảm -GV lớp nhận xét bạn đọc hay - Bảo vệ rừng trách nhiệm cộng đồng 4) Củng... từ -Lắng nghe - GV đọc diễn cảm toàn 10’ c) Tìm hiểu bài: *Đoạn1: Cho HS đọc thầm trả lời câu - HS đọc thầm hỏi: -Bạn nhỏ phát - Khi tuần rừng thay cha, bạn nhỏ dấu chân người lớn hằn đất Thấy... việc bảo vệ rừng Phần lại : Cho HS đọc thầm trả + Bạn thấy tầm quan trọng lời câu hỏi: rừng sống - Vì bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt người bọn trộm gỗ ? - Học thông minh, dũng cảm- Yêu rừng , yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập đọcNgười gác rừng tí hon, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập đọcNgười gác rừng tí hon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn