Tuyển chọn bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9

4 89 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:37

Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Văn lớp Đề Câu 1: (6 điểm) Sự cần thiết sách Câu 2: (14 điểm) “Ngang lưng thắt bao vàng Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài Một tay cắp hỏa mai Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền Tùng tùng trống đáng ngũ liên Bước chân xuống thuyền nước mắt mưa” Phân tích so sánh hình ảnh người lính ca dao với hình ảnh người lính cách mạng thơ Đồng chí nhà thơ Chính Hữu Đề Câu (6 điểm) Đừng từ bỏ ước mơ Câu 2: ( 14 điểm) Những thành công nghệ thuật thi hào Nguyễn Du qua số đoạn thơ học Đề Câu (8 điểm) “Sự chuẩn bị thân người quan trọng nhất” (Chuẩn bị hành trang vào kỉ – Vũ Khoan) Suy nghĩ em câu nhận định Câu 2: (12 điểm) “Văn nghệ giúp người sống phong phú tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình” (Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi) Bằng việc phân tích số tác phẩm học, em làm rõ nhạn định Đề Câu 1: (8 điểm) “Hiền tài nguyên khí quốc gia” (Đề bia tiến sĩ – Thân Nhân Trung) Suy nghĩ vai trò hiền tài đất nước Câu 2: (12 điểm) Nhà văn nga Lev Nikolayevich Tolstoy nói: “Nghệ thuật tiếng nói tình cảm” Còn nhà văn Rasul Gamzatop cho Cái cốt lõi nghệ thuật lòng nhân Qua tác phẩm Lão Hạc, làm rõ ý nghĩa hai nhận định Đề 5: Câu 1: (6 điểm) ‘Kiên nhẫn nghệ thuật hi vong” (Claude Debussy) Suy nghĩ câu nói Câu 2: (14 điểm) “Trăng” biểu tượng khứ nghĩa tình, thủy chung (Ánh trăng – Nguyễn Duy) “Bếp lửa” biểu tượng khứ đau thương ấm áp tình bà (Bếp lửa – Bằng Việt) Đề Câu 1: (8 điểm) Mục đích cuối trình giáo dục giúp học sinh tự học Suy nghĩ nhận định Câu 2: (12 điểm) Trong hát Chào em cô gái Lam Hông nhạc sĩ Ánh Dương có lời ca ngợi tinh thần lạc quan, yêu đời, ý chí chiến đấu hy sinh đất nước chiến sĩ lái xe: “Xe ta bon bon đường lòng vui mở hội Mà đưa thoi dệt bao ân tình Chào người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm thông đường” Qua thơ Về tiểu đội xe khơng kính nhà thơ Phạm Tiến Duật, làm rõ vẻ đẹp ... tự hồn thi n nhân cách, tâm hồn mình” (Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi) Bằng việc phân tích số tác phẩm học, em làm rõ nhạn định Đề Câu 1: (8 điểm) “Hiền tài nguyên khí quốc gia” (Đề bia... thuật thi hào Nguyễn Du qua số đoạn thơ học Đề Câu (8 điểm) “Sự chuẩn bị thân người quan trọng nhất” (Chuẩn bị hành trang vào kỉ – Vũ Khoan) Suy nghĩ em câu nhận định Câu 2: (12 điểm) Văn nghệ... biểu tượng khứ đau thương ấm áp tình bà (Bếp lửa – Bằng Việt) Đề Câu 1: (8 điểm) Mục đích cuối q trình giáo dục giúp học sinh tự học Suy nghĩ nhận định Câu 2: (12 điểm) Trong hát Chào em cô gái
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 , Tuyển chọn bộ đề thi học sinh giỏi văn lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn