SỰ TIẾP NHẬN PHÂN tâm học ở VIỆT NAM SAU 1986

12 98 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:37

SỰ TIẾP NHẬN PHÂN TÂM HỌC VIỆT NAM SAU 1986 Lã Nguyên Từ năm 30, 40 kỉ trước, phân tâm học tiếp nhận vào Việt Nam Có thể nhận dấu vết sáng tác Vũ Trọng Phụng, Nam Cao Thạch Lam Trương Tửu, Nguyễn Văn Hanh vận dụng phân tâm học vào nghiên cứu, phê bình văn học miền Nam, giai đoạn 1954 – 1975, tiếp tục tiếp nhận hai lĩnh vực sáng tác nghiên cứu, phê bình[1] Nhưng miền Bắc, thời kì, nhiều lí do, bị khước từ Phải đến sau 1986, đất nước bước vào cơng “đổi mới” tồn diện, lịch sử tiếp nhận phân tâm học từ lí thuyết Âu – Mĩ nối lại lập tức, tỏ có sức hấp dẫn đặc biệt Điều thể rõ tình hình dịch thuật quảng bá Trong thời gian ngắn, nhiều tác phẩm quan trọng ông tổ phân tâm học, S Freud, C Jung, E Fromm, dịch tiếng Việt Có thể liệt kê loạt dịch tiếng Việt tác phẩm S Freud: Nguồn gốc Văn hóa tơn giáo (Vật tổ cấm kị) [2], Bệnh lý học tinh thần sinh hoạt đời thường[3], Phân tâm học nhập môn[4], Phân tâm học văn hóa tâm linh[5], Các viết giấc mơ giải thích giấc mơ – Nhập đề Hermann Beland[6], Cảm giác bất ổn với văn hóa[7], Phân tích ca ám sợ bé trai tuổi (chuyện bé Hans)[8], Cái tơi nó[9]… Hoặc tác phẩm E Fromm: Ngôn ngữ bị lãng quên[10], Phân tâm học tình u[11], Phân tâm học tơn giáo [12] Các học giả Việt Nam sốt sắng dịch nhiều cơng trình tác gia nước ngồi viết S Freud, C Jung , E Fromm, phân tâm học nói chung để giúp độc giả tiếp cận dễ dàng lĩnh vực lí thuyết phức tạp Có thể liệt kê danh mục dài cơng trình vậy, ví như: Jung thực nói Edward Amstrong Bennet[13], Bản đồ tâm hồn người Jung Murray Stein[14], Freud thực nói Clark David[15], Nhập mơn Freud Richard Appignanesi[16], Sigmund Freud nhà phân tâm học thiên tài Stephen Wilson[17], Tâmhọc đám đông Tâm lý đám đơng phân tích tơi S.Freud Gustave Lebon[18], Thiền phân tâm học Suzuki, Erich Fromm, R.Demartino[19], Góp phần kiến giải ý nghĩa biểu tượng huyền thoại Ơđip S.S Averintsev[20], Giải mã giấc mộng qua ánh sáng phân tâm học Pierre Daco[21] (1999)… Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam tham gia diễn giải phân tâm học Xung quanh lĩnh vực này, xuất nhiều tiểu luận, chuyên luận, nhiều tuyển tập cơng trình có giá trị, ví như: Học thuyết tâmhọc Sigmund Freud Phạm Minh Hạc[22], Freud Tâm phân học Phạm Minh Lăng[23], Triết học Áo hai đại diện tiêu biểu triết học – Brentano Freud Đặng Phùng Quân[24], Phân tâm học phân tâm học sau Freud Sự phê phán Alfred Adler Nguyễn Thị Thanh Thủy[25], Freud luận điểm ông chung quanh vấn đề liên quan đến văn hóa Mai Ngọc Diệp[26], Nhân học triết học Freud ảnh hưởng đến nhân học triết học phương Tây đại[27], Địa vị triết học phân tâm học Freud Đỗ Minh Hợp[28], Carl Gustav Jung “cái vô thức” Huyền Giang[29]… Một thành tựu đáng ghi nhận vòng vài chục năm trở lại đây, thường xuyên bắt gặp nhiều công trình nghiên cứu vận dụng hiệu phân tâm học vào việc phân tích sáng tác văn học để đưa kết luận thú vị Có thể liệt kê số trường hợp cụ thể, ví Tâm phân học vơ thức với việc phân tích cấu trúc tác phẩm văn học Nguyễn Văn Dân[30], Chí Phèo nhìn phân tâm học Lê Huy Bắc[31], Hài hước phồn thực văn xuôi Việt Nam sau 1975[32], Mỹ học tính dục phiêu lưu giải phóng thiên tính nữ văn học nghệ thuật Phan Tuấn Anh[33], Phân tâm học tiểu thuyết đô thị miền Nam, trường hợp Thanh Tâm Tuyền Nguyễn Thị Bình, Đồn Ánh Dương[34], Đời sống văn hóa phồn thực cách tiếp cận nghệ thuật thơ Hoàng Cầm Lương Minh Chung[35], Học thuyết S.Freud thể văn học Việt Nam[36], Một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam đại qua nhìn phân tâm học Trần Thanh Hà[37]… Ngồi ra, chúng tơi có tay danh sách 42 luận văn Cao học luận án Tiến sĩ chọn phân tâm học làm góc độ tiếp cận đề tài Theo quan sát chúng tôi, luận án tiến hành nghiên cứu theo hướng vừa bảo vệ thành cơng gần cơng trình Sáng tác Vũ Trọng Phụng – Nhìn từ phê bình phân tâm học Vũ Thị Trang[38] Như nói trên, phân tâm học tiếp nhận vào Việt Nam từ trước 1945 Nhưng theo chúng tôi, phải sau năm 1986, thực tạo đột phá Nhà nghiên cứu có cơng góp phần đưa phân tâm học nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam tiến lên bước Đỗ Lai Thúy lĩnh vực này, Đỗ Lai Thúy có hai đóng góp quan trọng Đóng góp với sách biên soạn công phu, gồm bốn Phân tâm học văn hóa nghệ thuật, Phân tâm học văn hóa tâm linh, Phân tâm học tình u, Phân tâm học tính cách dân tộc, ông góp phần trang bị cho độc giả hệ thống tri thức khoa học phân tâm, đưa họ đến với giới vô thức, siêu thức đầy bí ẩn gắn với vấn đề phổ quát đời sống tinh thần người nhân loại Đóng góp khác, lớn quan trọng mà chúng tơi phân tích đây, Đỗ Lai Thúy góp phần đưa phân tâm học trở lại với nghiên cứu văn học Việt Nam, cơng trình nghiên cứu theo hướng ấy, ơng tạo nhiều đột phá Sự đột phá thể hai nội dung yếu sau đây: Thứ nhất: Sự phát phân tâm học chất liệu văn học Đây điểm khác biệt bật Đỗ Lai Thúy bậc tiên khu lĩnh vực phê bình phân tâm học Việt Nam Nếu Đỗ Lai Thúy tìm cách phát phân tâm học chất liệu văn học, bậc tiên khu ông thường sử dụng phân tâm học thứ công thức để cắt nghĩa văn học Cho nên, bậc tiên khu Đỗ Lai Thúy biến phân tâm học S Freud thành cẩm nang đem áp vào tượng văn học Đỗ Lai Thúy tìm cho tượng văn học hướng tiếp cận phân tâm học, không tượng giống với tượng Quả vậy, người trước, Đỗ Lai Thúy nghiên cứu Hồ Xuân Hương nghiên cứu Hồ Xuân Hương, ông đặt nhiệm vụ tiếp tục giải câu chuyện “dâm” “tục” sáng tác nhà thơ Nhưng thử xem, Đỗ Lai Thúy giải nhiệm vụ cách nào? Trong tham luận Trải nghiệm phân tâm học đọc Hội thảo Phân tâm học với văn học tổ chức Trường Đại học Khoa học Huế ngày 18 tháng 10 năm 2014, ơng kể: “Sau nhiều trắng đêm tìm đề tài (cho luận án Phó Tiến sĩ, luận án Tiến sĩ – LN), nhớ đến đêm trắng Bắc Hà, Lào Cai, sau tối xòe/nhòe rượu, viết mạch Tín ngưỡng phồn thực, nhìn từ góc độ văn hóa – lịch sử, có nhắc đến trường hợp thơ Hồ Xuân Hương Một tia chớp đầu: Sao khơng làm đề tài Lí giải dâm tục thơ Hồ Xuân Hương từ tín ngưỡng phồn thực? Tôi bật dậy vớ lấy bút Trong viết đề cương, trực giác khác lại giúp nối biểu tượng phồn thực thơ nữ sĩ với thuyết cổ mẫu C.Jung Từ rút kinh nghiệm: 1) tin vào mách bảo trực giác, trực giác lí thuyết 2) phê bình văn học, lí thuyết dù quan trọng đến đâu đến sau tác phẩm, nhằm soi chiếu, diễn giải tác phẩm, khơng phải lấy tác phẩm minh họa cho lí thuyết”[39] Thế rõ Phải sau xác định giả thuyết khoa học đối tượng nghiên cứu mà nội dung phân tâm học kết luận cuối cùng, Đỗ Lai Thúy tìm tới lí thuyết phân tâm học, sách vở, mà kho tri thức Việc xác định thực phát hiện, đầu có mách bảo trực giác, sau kéo theo q trình phân tích đầy phức tạp Q trình vừa q trình phê phán lí thuyết, vừa q trình kiến tạo lí thuyết đối tượng cho đối tượng Đỗ Lai Thúy không tán thành hướng tiếp cận thơ Hồ Xuân Hương theo quan điểm nhị phânhọc phê bình văn học Mác xit, đem “tục” đối lập với “thanh” Ông cưỡng lại sức hút sơ đồ ẩn ức -> đồn nén -> giải tỏa/thăng hoa rút từ phân tâm học S Freud Ơng xây dựng lí thuyết mối quan hệ ngược dòng lịch sử từ thơ Hồ Xuân Hương với văn hóa dâm tục, tục thờ cúng phồn thực tín ngưỡng phồn thực để lí giải nguồn cội tượng nghệ thuật Ông đến với Carl Gustav Jung, dựa vào hai khái niệm vơ thức tập thể mẫu gốc để tìm cho cơng cụ làm việc, mở đường dẫn vào giới nghệ thuật nữ sĩ Theo đường ấy, Đỗ Lai Thúy rút nhiều kết luận thơ Hồ Xuân Hương, giúp độc giả nhìn thấy sáng tác tác giả giới hoàn toàn khác so giới mà họ biết[40] Nhìn chung, Đỗ Lai Thúy khơng vận dụng phân tâm học thứ cẩm nang, mà phát khía cạnh khác chất liệu văn học Ơng tìm thấy lí thuyết phân thân qua đối thoại người bóng Cung ốn ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều[41] Ơng lí giải tượng lúc viết thơ trái ngược đến khốc liệt sáng tác Chế Lan Viên rối loạn đa nhân cách[42] Ông chứng minh tình yêu đồng giới nguyên nhân tạo tính chất lưỡng phân, khơng triệt để thơ tình tồn sáng tác Xn Diệu[43] Ơng đọc chết qua vẻ đẹp tàn lụi sáng tác Bà Huyện Thanh Quan[44] Theo ông, thơ Hồng Cầm nói chung, thơ ơng nói “mối tình Chị – Em” nói riêng, giải tỏa, thăng hoa từ biến thể khác mặc cảm Œdipe[45] Các Đi tìm ẩn ngữ thơ Hồng Cầm, Đi tìm thực chất thơ Hồ Xn Hương, Hồ Xuân Hương cọ tình vào đá văn xuất sắc phê bình phân tâm học Đỗ Lai Thúy Thứ hai: Mở hướng phê bình thi pháp phân tâm học Ta biết, S Freud người đưa phân tâm học vào nghiên cứu văn học Trong cơng trình đồ sộ Giải mộng (1900), S Freud vận dụng phương pháp phân tâm học ông đề xướng để phân tích bi kịch Hamlet W Shakespeare Từ năm 10 kỉ trước, phê bình phân tâm học phát triển mạnh mẽ nước Âu – Mĩ, đặc biệt Mĩ với học giả tiêu biểu F Prescott, A Tridon, K Aiken… Đến kỉ XX, đối tượng nghiên cứu hệ thống phương pháp luận phê bình phân tâm học xác lập tương đối ổn định Trong Lí luận văn học (1949), R Wellek A Warren viết: “Có thể hiểu “tâm lí học văn học” phận khác nhau, bao gồm: phân tích nhân cách tâm lí nhà văn loại hình và, đồng thời, cá nhân độc đáo; nghiên cứu trình sáng tác; nghiên cứu phân loại tâm lí qui luật sáng tác tác phẩm ngôn từ nghệ thuật đó; cuối cùng, tác động văn học tới người đọc (tâm lí học độc giả)”[46] Bốn phận tâmhọc văn học mà Wellek A Warren gộp thành ba lĩnh vực nghiên cứu: phân tâm học tác giả, phân tâm học văn phân tâm học tiếp nhận Các cơng trình nghiên cứu Đỗ Lai Thúy thuộc loại phê bình phân tâm học văn Đây điểm khác biệt hướng nghiên cứu ông nhà phê bình phân tâm học trước 1945 Trước 1945, Nguyễn Văn Hanh, lẫn Trương Tửu nghiên cứu bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội, tiểu sử nhà văn để lí giải văn Họ phân tích văn Nhưng đối tượng tìm kiếm họ văn trạng thái tâmnhân vật trữ tình (với ca dao, thơ Hồ Xuân Hương), nhân vật truyện kể (Thúy Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du) Mục đích tìm kiếm họ hồn ngun hình tượng tâm lí tác giả Cho nên, tác phẩm Cái ám ảnh Hồ Xuân Hương, Kinh thi Việt Nam, Nguyễn Du Truyện Kiều Trương Tửu, Hồ Xuân Hương: Tác phẩm, thân văn tài Nguyễn Văn Hanh thuộc phạm trù phê bình phân tâm học tác giả Phê bình phân tâm học Đỗ Lai Thúy khơng thể bỏ qua yếu tố bối cảnh xã hội tiểu sử tác giả Ơng khơng thể bỏ qua câu chuyện đời tư mối quan hệ Xn Diệu với Huy Cận Hồng Cát nói tình cảm đồng giới nguồn cội tính chất lưỡng phân, khơng triệt để thơ tình toàn sáng tác Xuân Diệu Viết tập Về Kinh Bắc, Đỗ Lai Thúy phải nhắc tới “vết nứt tâm – địa chấn” tâm hồn Hoàng Cầm sau vụ Nhân văn giai phẩm “sự gián cách khỏi đời sống xã hội” ông “chỉ ngồi Hà Nội, ngơi nhà thụt sâu 43 Lí Quốc Sư” Nhưng Đỗ Lai Thúy sử dụng chi tiết tiểu sử để soi sáng văn Mục đích phân tích văn Đỗ Lai Thúy cắt nghĩa nhìn nghệ thuật nhà văn Chỗ dựa để ơng cắt nghĩa nhìn nghệ thuật nhà văn phạm trù ngôn ngữ hiểu cấu trúc biểu nghĩa sử dụng văn nghệ thuật Ơng tìm thấy cấu trúc biểu nghĩa thơ Hồ Xuân Hương mẫu gốc (bao gồm “siêu mẫu”và “mẫu gốc phái sinh”) lối nói (“sự lấp lửng hai mặt”) Biểu tượng (“lửa”, “bóng”, “một đối thoại với bóng”) cấu trúc biểu nghĩa Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Nguyên tắc tạo nghĩa thơ Chế Lan Viên phép đăng đối văn Nền tảng làm nên cấu trúc biểu nghĩa thơ Hoàng Cầm cú pháp (cú pháp rời rạc) ẩn dụ Tất phạm trù ngôn ngữ làm nên cấu trúc biểu nghĩa thể nhìn nghệ thuật người sáng tác mà Đỗ Lai Thúy tìm thấy thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Gia Thiều, Bà Huyện Thanh Quan, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hoàng Cầm phạm trù thi pháp học Năm 1992, Đỗ Lai Thúy trình làng tập Mắt thơ Tập tiểu luận có phụ đề: “Phê bình phong cách Thơ Mới” Phong cách học thi pháp học lĩnh vực có họ hàng gần gũi với Hai tiểu luận xuất sắc tập phê bình hai phân tích phạm trù thi pháp học: thời gian (Xuân Diệu, nỗi ám ảnh thời gian[47]) không gian (Huy Cận, khắc khoải không gian[48]) Đỗ Lai Thúy tự xếp vào nhóm “phê bình phân tâm học văn bản”[49] Nhưng xem cách phân tích văn bản, thấy hóa ông trung thành với thi pháp học Cho nên, gọi phê bình phân tâm học Đỗ Lai Thúy phê bình thi pháp phân tâm học Việc ông dùng nhan đề Bút pháp ham muốn để đặt tên cho tập phê bình phân tâm học tự nói lên điều Trong khoa học, khơng có lời nói cuối Những cơng trình khoa học đích thực gợi dậy người đọc cảm hứng tranh luận Đây điểm thành cơng phê bình phân tâm học Đỗ Lai Thúy Đồng thời, độc giả khơng nhận đóng góp to lớn Đỗ Lai Thúy cho phát triển phê bình phân tâm học Việt Nam Ông cống hiến cho cho giới nghiên cứu nhiều trang viết tài hoa, sắc sảo bút phê bình giàu chất trí tuệ có tư tưởng khoa học [1] Xin xem lại phần trước, chương: “Phân tâm học: từ lý thuyết Âu Mỹ đến khảo cứu, phê bình sáng tác văn nghệ miền Nam Việt Nam” [2] Sigmund Freud – Nguồn gốc Văn hóa tơn giáo (Vật tổ cấm kị), (Lương Văn Kế dịch), Nxb ĐHQG, H, 2001 [3] Sigmund Freud – Bệnh lý học tinh thần sinh hoạt đời thường, (Bùi Lưu Phi Khanh dịch), Nxb Văn hóa thơng tin, H., 2002 [4] Sigmund Freud – Phân tâm học nhập môn, (Nguyễn Xuân Hiến dịch), Nxb ĐHQG, H 2002 [5] Sigmund Freud – Phân tâm học văn hóa tâm linh, (Đỗ Lai Thúy Chủ biên), Nxb Văn hóa thơng tin, H., 2004 [6] Sigmund Freud – Các viết giấc mơ giải thích giấc mơ – Nhập đề Hermann Beland, (Nguyễn Hữu Tâm dịch), Nxb Thế giới, H., 2005 [7] Sigmund Freud – Cảm giác bất ổn với văn hóa, (Lê Thị Kim Tuyến biên dịch), Nxb Thế giới, H., 2009 [8] Sigmund Freud – Phân tích ca ám sợ bé trai tuổi (chuyện bé Hans), (Lưu Huy Khánh dịch), Nxb Thế giới, H., 2002 [9] Sigmund Freud – Cái tơi nó, (Trần Thị Mận dịch), Nxb Tri thức, H., 2015 [10] Erich Fromm – Ngôn ngữ bị lãng quên, (Lê Tịnh dịch), Nxb Văn hóa Thông tin, H., 2002 [11] Erich Fromm – Phân tâm học tình u, (Tuệ Sỹ dịch), Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4, 2003, tr.185-237 [12] Erich Fromm – Phân tâm học tôn giáo, (Lưu Văn Hy dịch), Nxb Từ điển bách khoa, H., 2012 [13] E Bennet – Jung thực nói gì, (Bùi Lưu Phi Khanh dịch), Nxb Văn hóa thơng tin, H., 2002 [14] Murray Stein – Bản đồ tâm hồn người Jung, (Bùi Lưu Phi Khanh dịch), Nxb Tri thức, TpHCM, 2011 [15] Clark David S – Freud thực nói gì, (Lê Văn Luyện – Huyền Giang dịch), Nxb Thế giới, H., 1998 [16] Richard Appignanesi, Oscar Zarate – Nhập môn Freud, (Trần Tiễn Cao Đăng dịch), Nxb Trẻ, TpHCM, 2006 [17] Stephen Wilson – Sigmund Freud nhà phân tâm học thiên tài, (Hoàng Văn Sơn dịch), Nxb Trẻ, TpHCM, 2001 [18] Gustave Lebon – Tâmhọc đám đơng Tâm lý đám đơng phân tích S.Freud, (Nguyễn Xuân Khánh dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính), Nxb Tri thức, H., 2014 [19] Suzuki, Erich Fromm, R.Demartino – Thiền phân tâm học, (Nguyễn Kim Dân dịch), Nxb Thời đại, H., 2011 [20] S.S Averintsev – Góp phần kiến giải ý nghĩa biểu tượng huyền thoại Ơđip, (Phạm Vĩnh Cư dịch)// Tạp chí Văn học, số 11, 2007, tr.7-23 [21] Pierre Daco – Giải mã giấc mộng qua ánh sáng phân tâm học, (Phan Quang Định biên dịch), Nxb Trẻ, TpHCM, 1999 [22] Phạm Minh Hạc – Học thuyết tâmhọc Sigmund Freud, Nxb Giáo dục , H., 2013 [23] Phạm Minh Lăng – Freud Tâm phân học, Nxb Văn hóa – Thơng tin, H., 2000 [24] Đặng Phùng Quân – Triết học Áo hai đại diện tiêu biểu triết học – Brentano Freud// Tạp chí Triết học, số 5/2013, tr.29-37 [25] Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phân tâm học phân tâm học sau Freud Sự phê phán Alfred Adler// Tạp chí Triết học, số 4/ 2013, tr.50-54 [26] Mai Ngọc Diệp – Freud luận điểm ông chung quanh vấn đề liên quan đến văn hóa// Tạp chí Thông tin khoa học, số 18/2005, tr.11-20 [27] Đỗ Minh Hợp (Chủ biên) – Nhân học triết học Freud ảnh hưởng đến nhân học triết học phương tây đại, Nxb Tôn giáo, H., 2014 [28] Đỗ Minh Hợp – Địa vị triết học phân tâm học Freud// Tạp chí Triết học, số 7/2013, tr.34-41 [29] Huyền Giang (tổng thuật) – Carl Gustav Jung “cái vơ thức”//Tạp chí Văn học, 1995, số 7, tr.41-44, số 9, tr.48-52 [30] Nguyễn Văn Dân – Tâm phân học vơ thức với việc phân tích cấu trúc tác phẩm văn học// Tạp chí Văn học, số 4/ 2003, tr.26-31 [31] Lê Huy Bắc – Chí Phèo nhìn phân tâm học//Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2/2007 tr.123-127 [32] Phan Tuấn Anh – Hài hước phồn thực văn xi Việt Nam sau 1975// Tạp chí Sơng Hương, số 236/2008, tr.7-17 [33] Phan Tuấn Anh – Mỹ học tính dục phiêu lưu giải phóng thiên tính nữ văn học nghệ thuật//Tạp chí Sơng Hương, số 236/2012, tr.23-29 [34] Nguyễn Thị Bình, Đồn Ánh Dương – Phân tâm học tiểu thuyết đô thị miền Nam, trường hợp Thanh Tâm Tuyền//Tạp chí Văn học, số 2/2013, tr.54-75 [35] Lương Minh Chung – Đời sống văn hóa phồn thực cách tiếp cận nghệ thuật thơ Hồng Cầm//Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 2/2009, tr.17-25 [36] Trần Thanh Hà – Học thuyết S.Freud thể văn học Việt Nam, Nxb ĐHQG, H., 2008 [37] Trần Thanh Hà – Một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam đại qua nhìn phân tâm học//Tạp chí Văn học nước ngồi, số 3/2008, tr.158-167 [38] Luận án bảo vệ ngày 28/12/2015, Học Viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm Việt Nam [39] Nguồn: http://vannghequandoi.com.vn/Phe-binh-van-nghe/Trai-nghiem-phantam-hoc-cua-toi-6097.html Về việc vận dụng phân tâm học vào nghiên cứu, phê bình văn học Đỗ Lai Thúy, xem: Đỗ Lai Thúy – Phê bình văn học, vật lưỡng thê Nxb Hội nhà văn, 2011, tr 217-240 [40] Xin đọc: Đỗ Lai Thúy – Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực Nxb Văn hóa thơng tin, 2000; Đỗ Lai Thúy – Bút pháp ham muốn Nxb tri thức, H., 2009, tr 15 – 90 [41] Đỗ Lai Thúy – Bút pháp ham muốn Nxb tri thức, H., 2009, tr [42] Đỗ Lai Thúy – Tlđd, tr 197-224 [43] Đỗ Lai Thúy – Tlđd, tr 225-275 [44] Đỗ Lai Thúy – Tlđd, tr 119-142 [45] Đỗ Lai Thúy – Tlđd, tr 143-196 [46] R Wellek A Warren – Lí luận văn học Nxb Tiến bộ, M., 1978, tr 95 (Tiếng Nga) [47] Xem: Đỗ Lai Thúy – Mắt thơ (Phê bình phong cách Thơ Mới) In lần thứ 3, Nxb.Hội nhà văn, H., 2012, tr 51-76 [48] Xem: Đỗ Lai Thúy – Tlđd, tr 77-98 [49] Xin đọc: Đỗ Lai Thúy – Trải nghiệm thi pháp học Nguồn: http://vannghequandoi.com.vn/Phe-binh-van-nghe/Trai-nghiem-phan-tam-hoc-cuatoi-6097.html ... phân tâm học tác giả, phân tâm học văn phân tâm học tiếp nhận Các cơng trình nghiên cứu Đỗ Lai Thúy thuộc loại phê bình phân tâm học văn Đây điểm khác biệt hướng nghiên cứu ơng nhà phê bình phân. .. nhất: Sự phát phân tâm học chất liệu văn học Đây điểm khác biệt bật Đỗ Lai Thúy bậc tiên khu lĩnh vực phê bình phân tâm học Việt Nam Nếu Đỗ Lai Thúy tìm cách phát phân tâm học chất liệu văn học, ... bình phân tâm học Vũ Thị Trang[38] Như nói trên, phân tâm học tiếp nhận vào Việt Nam từ trước 1945 Nhưng theo chúng tơi, phải sau năm 1986, thực tạo đột phá Nhà nghiên cứu có cơng góp phần đưa phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ TIẾP NHẬN PHÂN tâm học ở VIỆT NAM SAU 1986 , SỰ TIẾP NHẬN PHÂN tâm học ở VIỆT NAM SAU 1986

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn