Thuyết minh đồ án thiết kế hệ dẫn động xích tải

49 122 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:28

Đồ án chi tiết máy nhằm củng cố lại các kiến thức đã học trong các môn Nguyên Lý Máy, Chi Tiết Máy, Vẽ Kỹ thuật Cơ khí,… và giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về việc thiết kế cơ khí. Hộp giảm tốc là một trong những bộ phận điển hình mà công việc thiết kế giúp chúng ta làm quen với các chi tiết cơ bản như bánh răng ,ổ lăn,… Thêm vào đó trong quá trình thực hiện các sinh viên có thể bổ sung và hoàn thiện kỹ năng vẽ AutoCad, điều rất cần thiết với một kỹ sư cơ khí. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI GVHD : PGS.TS LƯU THANH TÙNG SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN MSSV : 21102958 NHÓM : A06 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN LỜI NĨI ĐẦU Trong sống bắt gặp hệ thống truyền động khắp nơi nói đóng vai trò định sống sản xuất Đối với hệ thống truyền động thường gặp nói hộp giảm tốc phận khơng thể thiếu Đồ án chi tiết my nhằm củng cố lại kiến thức học môn Nguyên Lý Máy, Chi Tiết Máy, Vẽ Kỹ thuật Cơ khí,… giúp sinh viên có nhìn tổng quan việc thiết kế khí Hộp giảm tốc phận điển hình mà cơng việc thiết kế giúp làm quen với chi tiết bánh ,ổ lăn,… Thêm vào q trình thực sinh viên bổ sung hoàn thiện kỹ vẽ AutoCad, điều cần thiết với kỹ sư khí Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Như Phan Thiện, thầy cô bạn khoa khí giúp đỡ em nhiều q trình thực đồ án Với kiến thức hạn hẹp, thiếu xót điều khơng thể tránh khỏi, em mong nhận ý kiến từ thầy cô bạn bè để đồ án hoàn thiện Sinh Viên Thực Hiện Tạ Dương Sơn SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TÍNH TỐN HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ ( TẬP VÀ ) PGS.TS Trịnh Chất –TS Lê Văn Uyển Nhà xuất giáo dục – năm 2003 [2] CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – năm 2012 [3] BÀI TẬP CHI TIẾT MÁY PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Nhà xuất đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – năm 2012 [4] DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP PGS.TS Ninh Đức Tốn Nhà xuất giáo dục – 2010 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Đề so - Phương an so:11 Hệ thống dẫn động xích tải gồm: 1: Động điện pha không đồng 2: Bộ truyền đai dẹt 3: Hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp đồng trục 4: Nối trục đàn hồi 5: Xích tải SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Số liệu thiết kế: - Cơng suất trục xích tải, P(kW): kW - Số vòng quay trục xích tải, n(vg/ph): 55 vòng/phút - Thời gian phục vụ, L(năm): năm - Số ngày làm/năm Kng(ngày): 160 ngày - Số ca làm ngày(ca): ca - ca làm việc - Quay chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ t1 = 15s T1 = T t2 = 28s T2 = 0,4T t3 = 18s T3 = 0,8T SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN CHƯƠNG 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN – PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 1.1.Chọn động điện - Cơng suất tính tốn trục máy cơng tác: T1 T2 T2 √( T ) t + ( T ) t + ( T ) t Ptt = Pmax t1 + t2 + t3 = 3.√ 15+0,42 28+0,82 18 15+28+18 ≈ 2,1386 kW - Công suất động cần thiết: Pct = Ptt η Với η hiệu suất truyền động: η = η4ol η2br ηnt ηđ Trong đó: ηol = 0,99 ηbr = 0,97 ηnt = 0,99 ηđ = 0,95 Hiệu suất ổ lăn che kín Hiệu suất cặp bánh trụ thẳng che kín Hiệu suất khớp nối trục Hiệu suất truyền truyền đai => η = 0,994 0,972 0,99.0,95 = 0,85 => Pct = Ptt η = 2,1386 0,85 = 2,516kW - Số vòng quay sơ động cơ: nsb = nlv uđ uh Với nlv = 55 vòng/phút uđ = ÷ Tỉ số truyền truyền đai dẹt uh = ÷ 40 Tỉ số truyền hộp giảm tốc bánh trụ  55.2.8 < nsb < 55.5.40 880 < nsb < 11000 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN - Điều kiện chọn động P ≥ Psb { đc nđc ≈ nsb Theo bảng P1.3 (trang 237) tài liệu "Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí – Tập một" Trịnh Chất – Lê Văn Uyển ta chọn động 4A100L4Y3 có: Pđc = 4kW { nđc = 1420 vong/phut 1.2.Phân phối tỉ số truyền - Tỉ số truyền chung hệ là: nđc 1420 = ≈ 25,82 nlv 55 - Tính tỉ số truyền hộp giảm tốc uh Ta chọn sơ uh = Vì hộp giảm tốc hai cấp đồng trục nên: uch = u = u = √u h = Trong u1, u2 tỉ số truyền cấp nhanh cấp chậm Chọn uđ = 2,87 - Công suất làm việc: Plv = Pmax = 3kW Plv PIII = = = 3,0609kW ηnt ηol 0,99.0,99 PIII 3,0609 PII = = = 3,1874kW ηol ηbr 0,99.0,97 PII 3,1874 PI = = = 3,3192kW ηol ηbr 0,99.0,97 PI 3,3192 Pđc = = = 3,5292kW ηol ηđ 0,99.0,95 - Số vòng quay trục: nđc = 1420 vong/phut nđc 1435 nI = = = 494,77 vong/phut uđ 2,87 nI 494,77 nII = = = 164,92 vong/phut ubr nII 164,92 nIII = = ≈ 55 vong/phut ubr nlv = 55 vong/phut SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Pi - Momen xoắn động trục: Ti = 9,55 106 ni 3,5292 ≈ 23735,11 1420 3,3192 TI = 9,55 106 ≈ 64066,86 494,77 3,1874 TII = 9,55 106 ≈ 184572,34 164,92 3,0609 TIII = 9,55 106 ≈ 531483,55 55 Txt = 9,55 106 ≈ 520909,09 55 - Bảng thông số tính tốn: Tđc = 9,55 106 Trục Thơng số Cơng suất, (kW) Tỉ số truyền u Số vòng quay, (vg/ph) Momen xoắn T, (N.mm) N mm N mm N mm N mm N mm Động I II III Xích tải 3,5292 3,3192 3,1874 3,0609 2,87 1420 494,77 23735,11 64066,86 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 164,92 55 184572,34 531483,55 55 520909,0 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 2.1.Thiết kế truyền đai dẹt Với: P1 = 3,5292 kW n1 = 1420 vòng/phút uđ = 2,87 Chọn vật liệu làm dây đai vải cao su Đường kính bánh đai nhỏ : d1 = (1100 ÷ 1300) √ 3,5292 P1 = (1100 ÷ 1300) √ = (149 ÷ 176,09) n1 1420 Theo tiêu chuẩn ( Trang 127 tài liệu [2] ) chọn d1 = 160 mm Vận tốc bánh đai dẫn : π d1 n1 π 160.1420 v1 = = = 11,9 m/s 104 104 Hệ số trượt tương đối, phụ thuộc tải trọng: ξ = (0,01 ; 0,02) giả sử ta chọn ξ = 0,02 Đường kính bánh đai lớn: d2 = uđ.d1.(1 – ξ) = 2,87.160.(1 – 0,02) ≈ 450 mm Chọn d2 = 450 mm Ta tính lại tỉ số truyền : d2 450 uđ = = ≈ 2,87 d1 (1 − ξ) 160(1 − 0,02) Khoảng cách trục a nhỏ xác định theo công thức: 2(d1 + d2) ≤ a ≤ 1500 mm 2(160 + 450) ≤ a ≤ 1500 mm 1220 mm ≤ a ≤ 1500 mm Ta chọn sơ a = 1220 mm Chiều dài tính tốn đai: π(d2 + d1 ) (d2 − d1 )2 L = 2a + + 4a π(450 + 160) (450 − 160)2 = 2.1220 + + = 3415,42 mm 4.1220 Để nối đai ta tăng chiều dài đai lên khoảng 100÷400 mm, ta chọn đai có chiều dài L = 3600 mm Số vòng chạy đai giây SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN v1 11,9.1000 = = 3,306 s−1 ≤ [i] = 10 s−1 L 3600 −1 Với [i] = 10 s đoi vơi đai dềt quay nhanh ( Trang 144 tai liều [2] ) Do điều kiện thỏa Góc ơm đai bánh đai : (d2 − d1 ) 450 − 160 α1 = 180o − 57 = 180 − 57 ≈ 166,45o ≈ 2,905 rad a 1220 Chọn chiều dài dây đai thềo điều kiện ( Trang 149 tài liệu [2] ) : d1 ≥ 25 ( Đai vai cao su) => chon δ = δ 10 Các hệ số sử dụng: i= - Hệ số xét đến ảnh hưởng góc ơm đai: Cα = − 0,003(1800 − α1 ) = − 0,003(1800 − 166,450 ) = 0,959 - Hệ số xét đến ảnh hưởng vận tốc: Cv = − cv (0,01v2 − 1) = − 0,04 (0,01 11,92 − 1) = 0,983 [2]) Vơi cv = 0,04 vận tốc trung bình 10 m/s ≤ v ≤ 20 m/s (Trang 147 tài liệu - Hệ số xét đến ảnh hưởng vị trí truyền phương pháp căng đai : Co = truyền nằm ngang - Hệ số chế độ làm việc ( Bảng 4.8 tài liệu [2] ) : Cr = 0.7 – 0,2 = 0,5 (Dao động mạnh, làm việc ca) - Ứng suất có ích cho phép tìm thực nghiệm (Bảng 4.7 tài liệu [2]) : d1 160 [σt ]o = 2,1 MPa = = 26,67 δ  Ứng suất có ích cho phép : [σt ] = [σt ]o Cα Cv Co Cr =2,1.0,959.0,983.1.0,5 = 0,99 MPa 11 Tính bề rộng đai b làm tròn thềo tiêu chuẩn : 1000 P1 1000.3,5292 b≥ = = 49,93 mm δ v [σt ] 6.11,9.0,99 Chọn b = 50 mm (Tiêu chuẩn trang 124 tài liệu [2]) => B = 63 mm (Bảng 4.5 tài liệu [2]) 12 Lực căng đai ban đầu: F0 = [σo ] A = [σo ] b δ = 1,8.50.6 = 540 N [σo ] ≤ 1,8MPa đoi vơi đai dềt (Trang 139 tài liệu [2]) 13 Lực tác dụng lên trục: α1 166,45 Fr ≈ 3F0 sin = 3.540 sin = 1608,69 N 2 14 Lực vòng có ích: SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN 3.3.2.Chọn then Chọn vật liệu then thép C45, dạng lắp cố định, đặc tính tải trọng va đập nhẹ Bảng 9.5 tài liệu [2] : Ứng suất cắt cho phép : [  c ] = 60 MPa Ứng suất dập cho phép : [ d ] = 100 MPa Chọn then vị trí (III-1).(TCVN 2262-77) Từ dIII-1 = 50 mm, tra bảng ta : ➢ b = 14 mm ➢ h = mm ➢ l = 90 mm ➢ Chiều sâu rảnh then : Trên trục : t1 = 5,5 mm Trên lỗ : t2 = 3,8 mm ➢ Bán kính góc lượn rảnh : rmin = 0,25 mm rmax = 0,4 mm ➢ Chiều dài làm việc thền đầu tròn : L2 = l – b = 90 - 14 =76 mm - Điều kiện bền cắt then bằng: σd = T2 2.531484 = = 20MPa ≤ [σd ] = 60MPa d l b 50.76.14 - Điều kiện bền dập then bằng: SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 34 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY τc = GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN T1 2.531484 = = 80 MPa ≤ [τc ] = 100MP d l(h − t1 ) 50.76 (9 − 5,5) Chọn then vị trí (III-3).(TCVN 2262-77) Từ dIII-3 = 60 mm, tra bảng ta : ➢ b = 18 mm ➢ h = 11 mm ➢ l = 63 mm ➢ Chiều sâu rảnh then : Trên trục : t1 = mm Trên lỗ : t2 = 4,4 mm ➢ Bán kính góc lượn rảnh : rmin = 0,25 mm rmax = 0,4 mm ➢ Chiều dài làm việc thền đầu tròn : L = l – b = 63 - 18 =45 mm - Điều kiện bền cắt then bằng: σd = T2 2.531484 = = 22MPa ≤ [σd ] = 60MPa d l b 60.45.18 - Điều kiện bền dập then bằng: τc = T1 2.532484 = = 98 MPa ≤ [τc ] = 100MP d l(h − t1 ) 60.45 (11 − 7) 3.3.3 Chọn ổ lăn Phân tích lực tác dụng lên hai ổ lăn trục III: FrE = √R2Ey + R2Ex = √17372 + 45412 ≈ 4862 N FrF = √R2Fy + R2Fx = √1932 + 10792 ≈ 1096 N Fa = 1078 N Fa 1087 = = 0,22 < 0,3 FrE 4862 Fa 1087 = = 0,99 > 0,3 FrF 1096  Chọn Ổ bi đỡ chặn (GOST 831-75) Đường kính vòng ổ bi : d = 40mm α = 260 Chọn ổ :46211 có : C = 34,9 kN C0=32,1 kN Chọn e =0,68 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 35 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN SE = ề FrE = 0,68.4862 = 3306 N SF = ề FrF = 0,68.1096 = 745 N FaE = SF + Fa = 1832 N FaF = SE − Fa = 2219 N Ổ lăn E : FaE 1832 = = 0,38 < ề = 0,68 V FrE 1.4862 Chọn hệ số X = Y = -Ổ lăn hộp giảm tốc (xem trang 391): Kσ = 1,3 - Hệ số xét đến ảnh hưởng nhiệt độ (xem trang 392): Kt = - Do trục quay nên hệ số: V = Tải trọng quy ước (xem trang 391): QE = (XVFrE + YFaE )Kσ Kt = (1.1.4862 + 0.1832)1,3.1 = 6321 N Ổ lăn F : FaF 2219 = = 2,02 > ề = 0,68 V FrF 1.1096 Chọn hệ số X = 0,41 Y = 0,87 -Ổ lăn hộp giảm tốc (xem trang 391): Kσ = 1,3 - Hệ số xét đến ảnh hưởng nhiệt độ (xem trang 392): Kt = - Do trục quay nên hệ số: V = Tải trọng quy ước (xem trang 391): QC = (XVFrF + YFaF )Kσ Kt = (1.0,41.1096 + 0,87.2219)1,3.1 = 3094 N  Chọn theo ổ E để tính : Tuổi thọ tính triệu vòng quay (xem trang 390): C m 34900 L=( ) =( ) ≈ 168 triều vong Q 6321 Tải trọng tương đương : m QE = √ ∑ Qi Li 3 15 28 18 = √QE (1 + 0,43 + 0,83 ) = 4760 N ∑ Li 61 61 61 Khả tải động tính tốn (xem trang 390, 389): SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 36 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN 𝐦 𝟑 𝐂𝐭𝐭 = 𝐐 √𝐋 = 𝟒𝟕𝟔𝟎 √𝟏𝟔𝟖 = 𝟐𝟔, 𝟑 𝐤𝐍 𝐂𝐭𝐭 < 𝐂 = 𝟑𝟒, 𝟗 𝐤𝐍 (𝐭𝐡ỏ𝐚) Khả tải tĩnh 𝐐𝐨𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝐂𝟎 𝐐𝐨𝐦𝐚𝐱 –Tải trọng tĩnh quy ước lớn giá trị : 𝐐𝐨 = (𝐗 𝐨 𝐅𝐫 + 𝐘𝐨 𝐅𝐚 ) = (𝟎, 𝟓 𝟒𝟖𝟔𝟐 + 𝟎, 𝟑𝟕 𝟏𝟖𝟑𝟐) = 𝟑, 𝟏 𝐤𝐍 Với : X0 =0,5 Y0=0,37 (Tra bảng 11.6) 𝐐𝐨 = 𝐅𝐫 = 𝟒, 𝟗 𝐤𝐍 𝐐𝐨𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝐂𝟎 =32,1 kN (thỏa) 3.4 Thiết kế nối trục cho hệ thống truyền động Chon noi truc Vơi T = 531483,55 N.mm Ta chon noi truc vong đan hoi theo bang 11.6[4] d = 50 mm dc = 18 mm = 140 mm lc = 42 mm l1 = 25 mm M12 l2 = 45 mm z=8 c= = 35 mm dm = 100mm lo = 36 mm Chon vat liều la thềp C45 vơi [σd ] = Mpa va [σF ] = 70 Mpa Ta kiề̉ m tra đo bền cua cac chot - Kiểm nghiệm điều kiện bền dập chốt vòng cao su: 2KT 2.1,45.531483,55 σd = = = 2,12 MPa < [σd ] zDo dc lo 8.140.18.36 - Kiểm nghiệm điều kiện bền uốn: KTlc 1,45.531483.42.42 σF = = = 49,6 MPa < [σF ] 0,1 183 140.8 πdc Do z Vay khơp noi thoa mã n điều kiền bền SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 37 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT PHỤ 4.1 Kích thước vo hop -Vỏ hộp giảm tốc có nhiệm vụ bảo đảm vị trí tương đối giũa chi tiết phận máy, tiếp nhận tải trọng chi tiết lắp vỏ truyền đến, đựng dầu bôi trơn bảo vệ chi tiết tránh bụi -Vật liệu gang xám GX 15-32 -Bề mặt ghép vỏ hộp qua đường tâm trục để việc lắp ghép chi tiết thuận tiện -Bề mặt lắp nắp than cạo mài, để lắp sít , lắp có lớp sơn lỏng sơn đặc biệt -Mặt đáy hộp giảm tốc nghiêng phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 1o -Kết cấu hộp giảm tốc đúc, với kích thước sau: Tên gọi Số liệu Chiều dày: Thân hộp δ δ = 10 mm Nắp hộp δ1 δ1 = mm Gân tăng cứng: Chiều dày e Độ dốc e = 10 mm 2o Đường kính: SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 38 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Bu lông d1 d1 = 18 mm Bu lông cạnh ổ d2 d2 = 14 mm Bu lơng ghép bích nắp thân d3 d3 = 12 mm Vít ghép nắp ổ d4 d4 = mm Vít ghép nắp cửa thăm d5 d5 = mm Kết cấu hộp giảm tốc đúc, với kích thước sau: 1- Chiều dày : + Thân hộp  = 0,03a + = 0,03.180 + = 8.4 (mm) > (mm) (chon 10 mm ) + Ná p hop 1 = 0,9  = (mm) 2- Gân tăng cứng : + chiều dày e =  = 10 (mm) + chieàu cao h = 50 + độ dốc 20 - Đường kính : Bu lông (d1) : d1 > (0,04a+10 =17,2 mm) >12 mm (chọn M18) Bu lông cạnh ổ (d2) : d2 = (0,7 0,8 ) d1 = 12,6  14,4 mm (chọn M14) Bu lông ghép bích nắp thaân (d3) : d3 = (0,8 0,9 ).d2 = 11,2 12,6 mm (chọn M12) Vít ghép nắp ổ (d4) : d4 = (0,6 0,7 ).d2 = 8,49,6 mm (choïn M8) Vít ghép nắp cửa thăm (d5) : d5 = (0,5 0,6 ) d2 =  8,4 mm (choïn M8) - Mặt bích nắp thân : Chiều dày bích thân hộp (S3) : S3 = (1,4  1,8 ) d3 = 20mm Chiều dày bích nắp hộp (S4) : S4 = (0,9 ) S3 = 20mm Beà rộng bích nắp thân (k3 ) : K3 = K2 – (  ) mm Chọn K3 = 40 mm - Kích thướt gối trục : chọn D=100 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 39 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Đường kính tâm lỗ vít : D3 , D2 D2 = D + (1,6  ) d4 =100+(1,6  )10=116120 D3 = D + 4,4.d4 =100+4,4.10=144 (tra bảng (18.2 ) [2]) Bề rộng mặt ghép bu lông cạnh ổ(k2 ) : K2 = E2 + R2 + (  5) Chọn K2 = 45 mm Tâm bu lông cạnh ổ : E2 C ( k khoảng cách từ tâm bulông đến mép lổ ) E2 = 1,6 d2 =22,4 ( không kể chiều dày thành hộp ) R2 = 1,3 d2 =18,2 , phải đảm bảo k  1,2 d2 = 16,8 mm C = D3/ h = mm - Mặt đế hộp : Chiều dày : phần lồi (S1) Bề rộng mặt đế hộp , k1 q S1 = ( 1,3  1,5 ) d1 = 30 mm : k1 = 3d1 = 54 mm , q  k1 +2. = 74 mm 7- Khe hở chi tiết : Giữa bánh với thành hộp :   (  1,2 )  = 10 Giữa đỉnh với đáy hộp Giữa mặt bên bánh với : t  (  )  = 30 mm mm : 1   mm 8-Số lượng bulông z : z = (L + B ) /( 200  300 ) = ( 2.5  4.5 ) = 4.2 Một số chi tiết phụ 1-Vòng chắn dầu Khơng cho dầu mỡ tiếp xúc SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 40 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Chốt định vị: Chốt dịnh vị hình d = mm chiều dài l = 48 mm 3.Nắp quan sát: Nút thông SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 41 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Các thông số bảng 18.6 trang 93 [2]:chon M27 5.Nút tháo dầu: Chọn M20.Các thông số bảng 18.7 trang 93 Quề thăm dầu: SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 42 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Dùng kiểm tra dầu hộp giảm tốc.Vị trí lắp đặt nghiêng 450 so với mặt bên, kích thước theo tiêu chuẩn Phớt chắn dầu - Có tác dụng chắn bụi từ bên ngồi vào bên khơng cho mỡ từ ổ lăn d mm 30 50 d1 mm 31 51,5 d2 mm 29 54 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 D mm 43 74 a mm b mm 4,3 6,5 So mm 12 Page 43 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Nắp ổ - Dùng để che chắn bụi từ bên giữ cho ổ lăn khơng bi dịch chuyển - Loại nắp kín D mm D2 mm D3 mm D4 mm h mm d4 mm Z - 80 100 125 75 10 M8 100 120 150 90 12 M10 120 140 170 115 14 M10 Loại nắp thủng để trục xuyên qua Vít tách nắp hộp giảm tốc SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 44 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY - GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Nhằm giúc ta gỡ tiết phần phần dễ dàng 45mm 10 Bu lơng vòng - Dùng để nâng di chuyển hộp giảm tốc - Hộp giảm tốc bánh trụ cấp có a1 = a2 = 180 nên lương hop la Q =330 kg - Dựa vào bảng 18-3b/89  Kích thước bu long vòng cho bảng sau (mm) Ren d1 d2 d d4 d5 H h d M12 54 30 12 30 17 26 10 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 h2 l f b c x 25 14 1,8 3,5 r r1 r2 Page 45 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN CHƯƠNG 5: CHỌN DẦU BÔI TRƠN VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP 5.1.Chọn dầu bôi trơn - Bôi trơn hộp giảm tốc : Ứng với vận tốc truyền v < m/s, bánh làm thép 45Cr Tra bảng (18-11, 18-13 sách Trịnh Chất tập 2) ta chọn loại dầu ô tô máy kéo AK-20 để bôi trơn cho truyền - Bôi trơn ổ lăn: Ở ta dùng phương pháp bôi trơn ổ lăn mỡ Vì số vòng quay làm việc ổ lăn không cao, nhiệt độ làm việc không cao, mặt khác so với dầu mỡ bơi trơn giữ ổ dễ dàng Đồng thời mỡ có khả bảo vệ ổ lăn tránh tác động tạp chất độ ẩm => Ta chọn loại mỡ có ký hiệu LGMT2 để bôi trơn cho ổ lăn (tra bảng 11-15a sách Trịnh chất tập 2) 5.2.Dung sai lắp ghép Chọn kiểu lắp cho chi tiết hộp giảm tốc Dựa vào kết cấu yêu cầu làm việc, chế độ tải chi tiết hộp giảm tốc mà ta chọn kiểu lắp ghép sau: + Dung sai lắp ghép bánh răng: Chịu tải vừa, thay đổi, va đập nhẹ ta chọn kiểu lắp trung H7/k6 + Dung sai lắp ghép ổ lăn: SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 46 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Vòng ổ chịu tải tuần hoàn, va đập nhẹ, lắp theo hệ thống trục, để vòng ổ khơng bị trượt bề mặt trục làm việc ta chọn chế độ lắp k6, lắp trung gian có độ dơi Vòng ngồi lắp theo hệ thống lỗ, vòngngồi khơng quay nên chịu tải cục Để ổ mòn , dịch chuyển làm việc nhiệt độ tăng, ta chọn chế độ lắp trung gian H7 + Lắp vòng chắn dầu lên trục: Chọn kiểu lắp trung gian H8/k6 để thuận tiện cho trình tháo lắp + Lắp nắp ổ, thân: Chọn kiểu lắp H7/ề8 để dễ dàng tháo lắp + Lắp then lên trục: Theo chiều rộng chọn kiểu lắp trục P9/h9 kiểu lắp bạc Js9/h9 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 47 ĐAMH : CHI TIẾT MÁY GVHD : TH.S VŨ NHƯ PHAN THIỆN Bảng thống kiểu lắp, trị số sai lệch giới hạn dung sai kiểu lắp Trục I II III Chi tiết lắp ghép Kiểu lắp Sai lệch, μm Khe hở, μm Lỗ Trục δmax δmin Trục bánh đai ∅25 H7 k6 + 21 + 15 +2 -15 + 23 Trục ổ lăn ∅30 H7 k6 + 25 + 18 +2 - 18 + 27 Trục bánh nhỏ ∅35 H7 k6 + 25 + 18 +2 - 18 + 27 Trục vòng chắn dầu ∅32 H8 k6 + 39 + 18 +2 - 18 + 41 Trục ổ lăn ∅40 H7 k6 + 25 + 18 +2 - 18 + 27 Trục bánh lớn ∅45 H7 k6 + 25 + 18 +2 - 18 + 27 Trục bánh nhỏ ∅45 H7 k6 + 25 + 18 +2 - 18 + 27 Trục vòng chắn dầu ∅42 H8 k6 + 39 + 18 +2 - 18 + 41 Trục ổ lăn ∅55 H7 k6 + 30 + 21 +2 - 21 + 32 Trục bánh lớn ∅60 H7 k6 + 30 + 21 +2 - 21 + 32 Trục vòng chắn dầu ∅56 H8 k6 + 46 + 21 +2 - 21 + 48 Trục khớp nối ∅50 H7 k6 + 25 + 21 +2 - 21 + 27 SVTH : TẠ DƯƠNG SƠN - 21102958 Page 48 ... THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Đề so - Phương an so:11 Hệ thống dẫn động xích tải gồm: 1: Động điện pha không đồng 2: Bộ truyền đai dẹt 3: Hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp đồng trục 4: Nối trục đàn hồi 5: Xích. .. 425,8 ≤ [σF ]max Vậy đảm bảo điều kiện tải 2.2.3 Bảng thông số truyền bánh trụ nghiêng Cấp nhanh Cặp bánh Cấp chậm Thông số Bánh dẫn Bánh bị dẫn Bánh dẫn Bánh bị dẫn Môđun m 3 3 Đường kính vòng chia... PHAN THIỆN Đặc tính so sánh độ bền bánh : + Bánh dẫn: [σF3 ] 308,6 = ≈ 78,52 YF3 3,93 + Bánh bị dẫn: [σF4 ] 282,9 = ≈ 78,15 YF4 3,62 Ta kiểm tra độ bền uốn theo bánh bị dẫn có độ bền thấp ❖ Ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án thiết kế hệ dẫn động xích tải, Thuyết minh đồ án thiết kế hệ dẫn động xích tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn