Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:24

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I Mục đích u cầu: -Mở rộng vốn từ mơi trường bảo vệ mơi trường -Viết đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho tập III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Thế quan hệ từ ? VD ? đặt câu ? Làm BT 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm + nơi lưu giữ nhiều loại - Gọi đại diện nhóm nêu kết động vật thực vật Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng có động vật , có thảm thực vật phong phú Bài 2: Nhóm khác bổ sung HS làm việc cá nhân +Hành động bảo vệ môi trường: Gọi HS trình bày trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi GV giải thích thêm nghĩa số từ trọc +Hành động phá hoại môi trường: Bài 3: phá rừng, ….(các từ lại ) Sauk hi HS đọc kĩ đề -Em chọn tên đề tài mình? HS làm việc cá nhân +VD: GV giúp HS trung bình, yếu -Phủ xanh đồi trọc Gọi HS trình bày -Xả rác bừa bãi Lớp NX,bổ sung HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn -NX tiết học Bình hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn