Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

3 65 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:23

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I Mục đích yêu cầu: -Nhận biết cặp quan hệ từ câu tác dụng chúng -Luyện tập sử dụng cặp quan hệ từ II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ viết đoạn văn BT3b III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm BT3, tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? + tìm cặp quan hệ từ - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Câu a: nhờ….mà Câu b: ….mà Nhóm khác bổ sung Bài 2: Nhiều HS nhắc lại Gợi ý:mỗi đoạn có câu HS chọn …… cặp quan hệ từ thích hợp để nối chúng Thảo luận nhóm Đoạn a: …nên… Đoạn b: mà… Đại diện nhóm nêu kết Bài 3: HS đọc nối tiếp nội dung HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày +So với đoạn a, đoạn bcó thêm số quan hệ từ câu sau : -câu 6: vậy, Mai… -câu 7: vậy,cơbé… -câu 8: chẳng kịp nên cô bé… GV nhấn mạnh tác dụng sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ +Đoạn a hay đoạn b.Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8 đoạn b làm cho câu văn nặng nề HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ơn lại kiến thức DT để chuẩn bị cho tiết ôn tập từ loại ... số quan hệ từ câu sau : -câu 6: vậy, Mai… -câu 7: vậy,cơbé… -câu 8: chẳng kịp nên bé… GV nhấn mạnh tác dụng sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ +Đoạn a hay đoạn b.Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm... khơng ….mà Nhóm khác bổ sung Bài 2: Nhiều HS nhắc lại Gợi ý:mỗi đoạn có câu HS chọn …… cặp quan hệ từ thích hợp để nối chúng Thảo luận nhóm Đoạn a: …nên… Đoạn b: mà… Đại diện nhóm nêu kết Bài... quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8 đoạn b làm cho câu văn nặng nề HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ôn lại kiến thức DT để chuẩn bị cho tiết ôn tập từ loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn