Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:23

Giáo án Tiếng Việt Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I.- Mục tiêu: 1.Nhận biết cặp quan hệ từ câu tác dụng chúng 2.Biết sử dụng số quan hệ từ để đặt câu 3.Giáo dục HS tính tự tin,ham học II.- Chuẩn bị : GV: SGK,bảng phụ HS :SGK,VBT III-Các hoạt động dạy học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’ Khởi động: KT sĩ số HS 3’ Bài cũ: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Học sinh sửa tập - Cho học sinh tìm quan hệ từ câu: Trăng quầng hạn, trăng tán mưa 33’ 1’ 10’ - Giáo viên nhận xét – cho điểm Học sinh nhận xét Bài a)Giới thiệu “Luyện tập quan hệ từ” b) Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhận biết cặp quan hệ từ câu nêu tác dụng chúng Bài 1: Thảo luận nhóm Hoạt động nhóm đơi Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm TaiLieu.VN Page - Học sinh nêu ý kiến - Cả lớp nhận xét - Dự kiến: Nhờ… mà… • Giáo viên chốt lại – ghi bảng Khơng …mà còn… - Cả lớp nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh 22’ biết sử dụng cặp quan hệ từ để đặt câu Bài 2: • Giáo viên giải thích yêu cầu Học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm - Chuyển câu tập 2a,2b - Học sinh sửa thành câu dùng cặp từ cho - GV khuyến khích HS nói mối - Cả lớp nhận xét quan hệ nghĩa câu a) Vì năm qua …nên … cập câu để giải thích lí chọn b) …chẳng hầu hết …mà cập quan hệ từ rừng ngập mặn GV chốt lại: a) Mấy năm qua, chúng ta… nên tỉnh… b) Chảng vên biển tỉnh… - Học sinh đọc yêu cầu mà rừng ngập mặn trồng… Bài 3:+ Đoạn văn nhiều quan hệ từ - Cả lớp đọc thầm hơn? - Tổ chức nhóm + Đó từ đóng vai trò - Đại diện nhóm trình bày câu? - Các nhóm trình bày + Đoạn văn hay hơn? Vì hay - Cả lớp nhận xét hơn? Hoạt động lớp • Giáo viên chốt lại: Nêu lại ghi mối quan hệ từ So với đoạn a, đoạn b có thêm số quan hệ từ cặp quan hệ từ câu TaiLieu.VN Page sau: Câu : Vì vậy, Mai… Câu :Cũng vậy, bé… Câu :Vì chẳng kịp …nên bé… 3’ Đoạn a hay đoạn b Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8 đoạn b làm cho câu văn nặng nề 4) Củng cố,dặn dò - Về nhà làm tập vào - Chuẩn bị: “Tổng kết từ loại” - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... có thêm số quan hệ từ cặp quan hệ từ câu TaiLieu.VN Page sau: Câu : Vì vậy, Mai… Câu :Cũng vậy, bé… Câu :Vì chẳng kịp …nên bé… 3’ Đoạn a hay đoạn b Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8... …mà cập quan hệ từ rừng ngập mặn GV chốt lại: a) Mấy năm qua, chúng ta… nên tỉnh… b) Chảng vên biển tỉnh… - Học sinh đọc yêu cầu mà rừng ngập mặn trồng… Bài 3:+ Đoạn văn nhiều quan hệ từ - Cả... nhóm + Đó từ đóng vai trò - Đại diện nhóm trình bày câu? - Các nhóm trình bày + Đoạn văn hay hơn? Vì hay - Cả lớp nhận xét hơn? Hoạt động lớp • Giáo viên chốt lại: Nêu lại ghi mối quan hệ từ So với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn