Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 54 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I Mục đích yêu cầu: -HS kể lại việc làm tốt hành động dũng cảmcủa thân …để bảo vệ môi trường -Biết kể chuyện cách tự nhiên, chân thực -Nghe bạn kể , NX lời kể bạn II Đồ dùng dạy –học: Bảng phụ III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại câu chuyện (mảu chuyện )nói bảo vệ mơi trường 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung Kể câu chuyện … bảo vệ môi y/c? trường HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo -Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà VD : +câu chuyện tham em định kể ? gia ngày làm sạch, đẹp ngõ xóm _Hãy gạch đầu dòng giấy nháp +câu chuyện kiểm dàn ý sơ lược câu chuyện lâm ngăn chặn bọn lâm tặc ăn trộm HĐ3:HS tập kể chuyện gỗ -Tổ chức hoạt động nhóm …… HS làm VBT - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp HS hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Kể chuyện nhóm Trao đổi với nội dung ,ý nghĩa câu chuyện Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện +cách kể chuyện +khả hiểu chuyện người kể Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn ...-NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn