Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng Việt Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Chọn đề sau : / Kể việc làm tốt em người xung quanh để bảo vệ môi trường / Kể hành động dũng cảm bảo vệ môi trường I / Mục tiêu 1/ Rèn kĩ nói : -Kể việc làm tốt hành động dũng cảm thân người xung quanh để bảo vệ môi trường Qua câu chuyện , thể ý thích bảo vệ mơi trường, tinh thần phấn đấu noi theo gương dũng cảm -Biết kể chuyện cách tự nhiên chân thực / Rèn kĩ nghe : Chăm nghe bạn kể , nhận xét lời kể bạn 3/ Giáo dục HS có ý thức bảo vệ mơi trường xung quanh II / Chuẩn bị : -GV : Bảng phụ viết sẵn đề SGK -HS: Chuẩn bị trước nhà III / Các hoạt động dạy - học : T/g Hoạt động GV 1’ I/ Ổn định : KT chuẩn bị HS 4’ II)Kiểm tra cũ : 33’ 1’ Hoạt động HS HS(TB-K) kể lại câu chuyện em - HS kể lại câu chuyện em nghe hay đọc bảo vệ môi nghe hay đọc bảo vệ trường môi trường III / Bài : 1/ Giới thiệu :Trong tiết kể chuyện -HS lắng nghe trước, cô dặn em nhà chuẩn bị TaiLieu.VN Page cho tiết kể chuyện hôm nay.Trong tiết học , em tự kể câu chuyện nghe , đọc có nội dung liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường 9’ / Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề : -1 HS đọc đề -Cho HS đọc đề -HS nêu yêu cầu đề -Hỏi : Nêu yêu cầu đề - HS nêu yêu cầu đề -Hỏi : Nêu yêu cầu đề -HS lắng nghe GV nhắc HS : Câu chuyện em kể phải chuyện việc làm tốt - HS đọc thầm gợi ý , SGK hành động dũng cảm bảo vệ moi trường -HS nêu tên câu chuyện chọn kể em người xung quanh -HS làm nhanh dàn ý câu chuyện -Cho HS đọc thầm gợi ý , SGK 23’ 2’ -Cho HS nêu tên câu chuyện em chọn kể -Từng cặp HS kể cho nghecâu chuyện , -Cho HS chuẩn bị kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện 3/HS kể chuyện trao đổi ý nghĩa -Đại diện nhóm thi kể chuyện câu chuyện trước lớp -Cho HS kể chuyện theo nhóm đơi -Lớp nhận xét , bình chọn câu trao đổi ý nghĩa câu chuyện chuyện hay , người kể hay -GV giúp đỡ nhóm -Cho HS thi kể chuyện trước lớp -HS lắng nghe -GV nhận xét tuyên dương HS kể hay , nêu ý nghĩa câu chuyện / Củng cố dặn dò : Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị trước cho tiết kể chuyện Pa-xtơ em bé cách xem trước tranh minh hoạ yêu cầu kể chuyện Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... tên câu chuyện em chọn kể -Từng cặp HS kể cho nghecâu chuyện , -Cho HS chuẩn bị kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện 3/HS kể chuyện trao đổi ý nghĩa -Đại diện nhóm thi kể chuyện câu chuyện. .. HS kể hay , nêu ý nghĩa câu chuyện / Củng cố dặn dò : Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị trước cho tiết kể chuyện Pa-xtơ em bé cách xem trước tranh minh hoạ yêu cầu kể chuyện. .. chuyện trước lớp -Cho HS kể chuyện theo nhóm đơi -Lớp nhận xét , bình chọn câu trao đổi ý nghĩa câu chuyện chuyện hay , người kể hay -GV giúp đỡ nhóm -Cho HS thi kể chuyện trước lớp -HS lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn