Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 50 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:21

Giáo án Tiếng Việt KỂ CHUYỆN Kể chuyện chứng kiến tham gia I Mục đích yêu cầu: -HS kể lại việc làm tốt hành động dũng cảmcủa thân …để bảo vệ môi trường -Biết kể chuyện cách tự nhiên, chân thực -Nghe bạn kể , NX lời kể bạn II Đồ dùng dạy –học: Bảng phụ III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại câu chuyện (mảu chuyện )nói bảo vệ mơi trường 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung y/c? HS nối tiếp đọc gợi ý SGK -Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà em định kể ? _Hãy gạch đầu dòng giấy nháp dàn ý sơ lược câu chuyện TaiLieu.VN Kể câu chuyện … bảo vệ môi trường Cả lớp đọc thầm theo VD : +câu chuyện tham gia ngày làm sạch, đẹp ngõ xóm +câu chuyện kiểm lâm ngăn chặn bọn lâm tặc ăn trộm gỗ Page HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm …… HS làm VBT Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp HS hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? Trao đổi với nội dung ,ý nghĩa câu chuyện Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện +cách kể chuyện +khả hiểu chuyện người kể HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé TaiLieu.VN Page ... câu chuyện +cách kể chuyện +khả hiểu chuyện người kể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn -NX tiết học , khen HS kể chuyện. .. tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm …… HS làm VBT Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp HS hỏi nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? Trao đổi với nội dung ,ý nghĩa câu chuyện. .. hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay -Về nhà kể chuyện cho người thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ em bé TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn