Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:12

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ CHUỖI NGỌC LAM I.Mục đích u cầu: -Nghe -viết tả, trình bày đoạn Chuỗi ngọc lam -Làm tập phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn; tr/ch ao/au II Đồ dùng học tập: Từ điển Bảng phụ BT III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc đoạn viết … - Em nêu nội dung đoạn văn ? +Chú Pi-e biết Gioan lấy hết tiền dành dụm từ lợn đất để mua tặng chị chuỗi ngọc tế nhị gỡ mảnh giấy ghi giá tiền để cô bé vui mua chuỗi ngọc tặng chị +Pi-e, Gioan, chuỗi ngọc, … -Em tìm từ dễ viết sai ? HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc từ khó HS viết vào -GV đọc HS soát lỗi -GV đọc – lưu ý từ khó HS đổi chéo sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Đọc, nêu yêu cầu đề Page HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài Các nhóm thảo luận -Gọi HS đọc VD: tranh/quả chanh Tổ chức hoạt động nhóm đơi mào gà/màu đỏ -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung Bài HS làm VBT HS làm việc cá nhân Các từ cần điền: đảo, hào, dạo, ttrọng, tàu, vào, trước, trường, vào, chở, trả Gọi HS trình bày HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ... Các từ cần điền: đảo, hào, dạo, ttrọng, tàu, vào, trước, trường, vào, chở, trả Gọi HS trình bày H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn