Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:10

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC BUÔN CHƯ LÊNH ĐĨN GIÁO I Mục Tiêu : -Đọc lưu lốt, diễn cảm tồn bài, phát âm xác tên người dân tộc -Hiểu :tình cảm người Tây Ngun u q giáo, biết ttrọng văn hố, mong muốn em dan tộc học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc thuộc lòng khổ thơ tự chọn Hat gạo làng ta,TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 286 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia đoạn Cả lớp đọc thầm theo đoạn 1:….khách quí đoạn 2:….chém nhát dao đoạn 3:….xem chữ nào! đoạn 4: lại -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai Luyện đọc từ khó : Y Hoa , già Rok, trưởng buôn, im phăng phắc, -Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho ) TaiLieu.VN Giải nghĩa từ khó : bn, nghi thức, gùi, … Page -GV đọc mẫu HS hoạt động theo nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn 1,2 Câu SGK ? + để mở trường học Câu 2SGK ? + nhà sàn chật níc…… …mịn nhung Già làng đón khách nhà sàn, ttrao cho giáo dao để chém vào cột, thực nghi lễ trở thành người buôn đoạn 3,4 Câu 3SGK ? Câu SGK? +Mọi người ùa theo già làng đề nghị cho xem chữ Mọi người im phăng phắc xem Y Hoa viết…cùng hò reo +VD: người Tây Nguyên ham học, ham hiểu biết, muốn cho em học hỏi nhiều điều kì lạ GV tổng kết: t/c người Tây Nguyên với chữ với giáo thể nguyện viọng thiết tha người TN cho em dược học hành, khỏi đói nghèo…… HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc Lớp NX sửa sai -Thi đọc đoạn Bình đọc hay -Luyện đọc theo nhóm ý mục I - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn 1,2 Câu SGK ? + để mở trường học Câu 2SGK ? + nhà sàn chật níc…… …mịn nhung Già làng đón khách nhà sàn, ttrao cho cô giáo dao để cô chém vào cột,... hiểu biết, muốn cho em học hỏi nhiều điều kì lạ GV tổng kết: t/c người Tây Nguyên với chữ với cô giáo thể nguyện viọng thiết tha người TN cho em dược học hành, khỏi đói nghèo…… HĐ3: Luyện đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn