Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu TỔNG KẾT VỐN TỪ I Mục tiêu: Kiến thức: - Liệt kê từ ngữ người, tả hình dáng người, biết đặt câu miêu tả hình dáng người cụ thể Kĩ năng: - Nhớ liệt kê xác câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao học, biết nói quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn Tìm hồn cảnh sử dụng câu tục ngữ, ca dao Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu Tiếng Việt, hình thành em tình cảm đẹp gia đình, thầy cơ, bạn bè qua thành ngữ, tục ngữ II Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to, bảng phụ + HS: SGL, xem học III Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ Khởi động: Ổn định KT sĩ số 4’ HS Bài cũ: -3 Học sinh( HSTB) đọc lại 1, 2, hoàn chỉnh 33’ 1’ Cả lớp nhận xét Giáo viên nhận xét – cho điểm Bài 17’ Giới thiệu “Tổng kết vốn Hoạt động nhóm, lớp từ” Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh liệt kê từ ngữ người, tả hình dáng người, TaiLieu.VN Page biết đặt câu miêu tả hình dáng Học sinh đọc yêu cầu 1.Cả lớp đọc người cụ thể thầm Bài 1: Gọi Học sinh đọc yêu - Học sinh liệt kê nháp từ ngữ tìm cầu Yêu cầu Học sinh liệt kê nháp Học sinh nêu – Cả lớp nhận xét từ ngữ tìm Học sinh sửa – Đọc hoàn chỉnh bảng Gọi số Học sinh nêu từ – Cả lớp nhận xét - Cả lớp nhận xét Giáo viên chốt: treo bảng từ ngữ liệt kê - Học sinh đọc kỹ yêu cầu Bài 2: - Học sinh làm việc theo nhóm Học sinh làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm dán kết lên bảng trình bày - Cả lớp đọc thầm - Đại diện nhóm dán kết lên - Cả lớp nhận xét – Kết luận nhóm thắng bảng trình bày · Giáo viên chốt lại treo bảng từ ngữ, bổ sung từ ngữ học sinh vừa tìm Bài )Học sinh đọc yêu cầu tập - Học sinh tự làm nháp Bài 3: · Giáo viên nhấn mạnh lại yêu cầu tập câu tả hình dáng + Ơng già, mái tóc bạc phơ - Học sinh nối tiếp diễn đạt câu văn -Cả lớp nhận xét Bình chọn đoạn văn hay + Khn mặt vng vức ơng có nhiều nếp nhăn đơi mắt 15’ ông tinh nhanh + Khi ông cầm bút say sưa vẽ nét mặt ông sáng lên trẻ lại Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhớ liệt kê xác câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao học, biết nói quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn Tìm TaiLieu.VN Page hoàn cảnh sử dụng câu tục ngữ, ca dao 2’ Học sinh đọc yêu cầu - Trao đổi nhóm Bài 4:-Tìm thành ngữ, tục ngữ, + Nhóm 1: Quan hệ gia đình ca dao + Nhóm 2: Tình thầy trò -Chia nhóm tìm theo chủ đề cho đại diện nhóm bốc + Nhóm – 4: Quan hệ bè bạn thăm - Đại diện nhóm lên bảng trình bày theo hình thức trò chơi ong xây tổ - Giáo viên chốt lại - Nhận xét nhóm tìm -HS tham gia trò chơi chủ đề – Bình chọn nhóm tìm -Hồn chỉnh tập hay 4- Củng cố,dặn dò -Thi đua đối đáp dãy tìm thành ngữ, tục ngữ ca dao thầy cơ, gia đình, bạn bè -Về hoàn thành vào -Chuẩn bị: “Tổng kết vốn từ” -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... diện nhóm dán kết lên bảng trình bày - Cả lớp đọc thầm - Đại diện nhóm dán kết lên - Cả lớp nhận xét – Kết luận nhóm thắng bảng trình bày · Giáo viên chốt lại treo bảng từ ngữ, bổ sung từ ngữ học... nêu từ – Cả lớp nhận xét - Cả lớp nhận xét Giáo viên chốt: treo bảng từ ngữ liệt kê - Học sinh đọc kỹ yêu cầu Bài 2: - Học sinh làm việc theo nhóm Học sinh làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm dán... đối đáp dãy tìm thành ngữ, tục ngữ ca dao thầy cô, gia đình, bạn bè -Về hồn thành vào -Chuẩn bị: “Tổng kết vốn từ -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn