Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

2 67 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ I Mục đích yêu cầu: -Liệt kê từ người, nghề nghiệp, dan tộc anh em đất nước; từ ngữ mưu tả hình dáng người; câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn -Từ từ ngữ mưu tả hình dáng người, viết đoạn văn mưu tả hình dáng người cụ thể II Đồ dùng học tập: Bảng phụ viết KQ BT1 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm BT2 tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? +SGK Làm mẫu phần a - Tổ chức hoạt động nhóm a)….ơng, bà, chú, thím, mợ, dượng, - Gọi đại diện nhóm nêu kết anh rể, chị dâu,… b)…lớp trưởng, em lớp dưới, bác bảo vệ, cô lao công, … c)….giáo viên, hải quân, đội, d)….kinh, tày, nùng, giáy,… (GV treo bảng phụ hồn thànhNhóm khác bổ sung giải thích số từ khó ) HS đọc lại KQ Bài 2: VD: HS làm việc cá nhân +Con cha nhà có phúc Gọi HS trình bày Tay đứt ruột sót (khuyến khích HS tìm nhiều đáp án ) +Kính thầy u bạn Tơn sư trọng đạo +Bạn nối khố Bài 3: Bạn bè chấy cắn đơi Tổ chức chơi trò chơi “truyền điện ” đáp án:SGV tr300 Bài 4: - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định yêu cầu ? -Em định tả ai? Hãy tìm từ ngữ để miêu tả cho phù hợp với đối tượng Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn -NX tiết học +Dùng từ ngữ BT3 viết đoạn văn (khoảng câu) tả hình dáng người thân… HS làm việc cá nhân vào VBT Lớp NX,sửa sai Bình hay ... tìm từ ngữ để miêu tả cho phù hợp với đối tượng Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn -NX tiết học +Dùng từ ngữ BT3 viết đoạn văn (khoảng câu) tả hình dáng... tiết học +Dùng từ ngữ BT3 viết đoạn văn (khoảng câu) tả hình dáng người thân… HS làm việc cá nhân vào VBT Lớp NX,sửa sai Bình hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn