Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:06

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ : HẠNH PHÚC I.- Mục tiêu: 1.Hiểu hạnh phúc, gia đình hạnh phúc Mở rộng hệ thống hoá vốn từ hạnh phúc 2.Biết đặt câu với từ chứa tiếng phúc 3-Giáo dục HS tính nhanh nhẹn,sáng tạo II- Chuẩn bị: -GV:Một vài tờ phiếu khổ to để HS làm BT.Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, -HS : SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1) Ổn định: KT đồ dùng HS 4’ 2)Kiểm tra cũ : -Gọi HSTB nêu tập -2HS làm BT3 tiết ôn tập từ loại tiếng Việt -GV nhận xét lớp nhận xét 32’ 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài:Trong tiết học hôm nay, em - HS lắng nghe hiểu hạnh phúc, gia đình hạnh phúc Các em mở rộng vốn từ hạnh phúc biết đặt câu với từ liên quan đến chủ đề hạnh phúc b) Luyện tập: 10’ Bài tập :*Cho HS đọc yêu cầu tập1 -1HS đọc to, lớp lắng nghe Bài tập cho ý trả lời a, b, c -HS làm cá nhân Nhiệm vụ em chọn ý -HS phát biểu ý kiến ý -Cả lớp nhận xét -Cho HS làm , trình bày kết TaiLieu.VN Page GV nhận xét: Ý b 11’ *1HS đọc to, lớp đọc thầm * Bài tập :Cho HS đọc yêu cầu tập -Các em tìm từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc -Các em tìm từ trái nghĩa với từ hạnh phúc -Các nhóm làm bài- nhóm tra -Cho HS làm theo nhóm (GV phát phiếu cho từ điển để tìm nghĩa từ ghi lên phiếu nhóm) , trình bày kết GV nhận xét chốt lại từ đồng nghĩa, trái -Đại diện nhóm lên dán phiếu nghĩa HS tìm giải nghĩa nhanh từ bảng lớp ngữ vừa tìm -Lớp nhận xét +Những từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung sướng, may mắn… +Những từ trái nghĩa với hạnh phúc: bất hạnh, khốn khổ, khổ cực, cực… * Bài tập Cho HS đọc yêu cầu BT4 10’ -GV giao việc: Các em đọc lại chọn ý -1HS đọc to, lớp lắng nghe a, b, c, d -HS làm cá nhân -Cho HS làm +trình bày kết -GV nhận xét chốt lại ý đúng: Ý c (GV nhớ lí -1 vài em phát biểu ý kiến giải rõ chọn ý c) -Lớp nhận xét 4) Củng cố, dặn dò: Yêu cầu HS nhắc lại nghĩa từ Hạnh phúc 3’ -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị sau : Tổng kết vốn từ HS nhắc lại nghĩa từ Hạnh phúc -HS hoàn chỉnh tập nhà Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... tập -Các em tìm từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc -Các em tìm từ trái nghĩa với từ hạnh phúc -Các nhóm làm bài- nhóm tra -Cho HS làm theo nhóm (GV phát phiếu cho từ điển để tìm nghĩa từ ghi lên phiếu... chốt lại từ đồng nghĩa, trái -Đại diện nhóm lên dán phiếu nghĩa HS tìm giải nghĩa nhanh từ bảng lớp ngữ vừa tìm -Lớp nhận xét +Những từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung sướng, may mắn… +Những từ trái... -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị sau : Tổng kết vốn từ HS nhắc lại nghĩa từ Hạnh phúc -HS hoàn chỉnh tập nhà Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn