Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:04

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm tồn -Hiểu : hình ảnh đẹp sống động nhà xây thể đổi ngày đất nước ta II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại Bn Chư Lênh đón giáo,TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 294 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc - -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho ) Luyện đọc từ khó: lồng, che chở, giàn giáo, huơ huơ, trát, Giải nghĩa từ khó :giàn giáo, trụ bê tơng, bay,… HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo Câu SGK ? + giàn giáo tựa lồng, trụ bê tông nhú lên, bác thợ nề làm việc, nhà TaiLieu.VN Page thở mùi vôi vữa, ngun màu vơi gạch Những rãnh tường chưa trát + trụ bê tông –mầm Câu 2SGK ? nhà - thơ, tranh, trẻ nhỏ +Các từ dùng biện pháp nhân hoá: Câu 3SGK ? tựa, thở, đứng ngủ quên, mang hương ủ đày, lớn lên + sống náo động, khẩn trương… thay da, đổi thịt… Câu SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm Lớp NX sửa sai -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc Bình đọc hay -Luyện đọc theo nhóm ý mục I - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Khuyến khích HS nhà HT khổ thơ đầu TaiLieu.VN Page ...thở mùi vơi vữa, ngun màu vơi gạch Những rãnh tường chưa trát + trụ bê tông –mầm Câu 2SGK ? nhà - thơ, tranh, trẻ nhỏ +Các từ dùng biện pháp nhân hoá: Câu 3SGK ? tựa, thở, đứng ngủ quên, mang... đọc theo nhóm ý mục I - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Khuyến khích HS nhà HT khổ thơ đầu TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn