Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:03

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC Đề : Hãy kể câu chuyện em nghe hay đọc nói người góp sức chống lại đói nghèo , lạc hậu , hạnh phúc nhân dân I / Mục tiêu : 1/ Rèn kĩ nói : -Biết tìm kể câu chuyện nghe hay đọc phù hợp với yêu cầu đề -Biết trao đổi với bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện / Rèn kĩ nghe : Chăm nghe bạn kể , nhận xét lời kể bạn /Giáo dục HS siêng làm việc,tự tin II Chuẩn bị: GV HS: Một số sách ,truyện có nội dung viết người góp sức chống lại đói nghèo , lạc hậu III / Các hoạt động dạy - học : T/g Hoạt động GV 1’ I)/ Ổn định: KT đồ dùng HS 4’ II)Kiểm tra cũ : 33’ 1’ Hoạt động HS - HS nối tiếp kể chuyện PaGọi HSTB nối tiếp kể chuyện Pa-xtơ xtơ em bé trả lời câu hỏi em bé trả lời câu hỏi ý nghĩa câu ý nghĩa câu chuyện chuyện III/ Bài : -HS lắng nghe 1/ Giới thiệu :Trong tiết kể chuyện tuần trước, em biết lòng nhân hậu , tinh thần trách nhiệm cao với người bác sĩ Pa-xtơ – nhà khoa học có cơng giúp lồi người khỏi bệnh dại Hôm nay, em kể câu chuyện nghe đọc TaiLieu.VN Page người có cơng chống lại đói nghèo , lạc hậu 12’ / Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề : - HS đọc đề -Cho HS đọc đề - HS nêu yêu cầu đề -Hỏi : Nêu yêu cầu đề -HS theo dõi bảng -GV gạch chữ quan trọng : nghe , đọc , chống lại đói nghèo , lạc hậu , - HS đọc gợi ý hạnh phúc - HS nói tên câu chuyện -Cho HS đọc gợi ý kể -Cho HS nói tên câu chuyện kể - HS dựa vào gợi ý ,lập dàn ý sơ -Cho HS dựa vào gợi ý 2, lập dàn ý sơ lược lược câu chuyện kể câu chuyện kể -GV kiểm tra giúp đỡ 20’ / HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện : -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi tiết , ý nghĩa chuyện tiết , ý nghĩa chuyện GV quan sát cách kể chuyện HS , uốn nắn, giúp đỡ HS -Thi kể chuyện trước lớp , đối thoại - HS thi kể chuyện trước lớp , đối bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện thoại bạn nội dung ý nghĩa câu chuyện -GV nhận xét , tuyên dương -Lớp nhận xét , bình chọn / Củng cố dặn dò: -Về nhà kể chuyện cho người thân nghe 2’ -HS lắng nghe - Chuẩn bị trước nội dung cho tiết kể chuyện -HS chuẩn bị nhà tuần sau – kể chuyện buổi sum họp đầm ấm gia đình Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện : -Cho HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi - HS kể chuyện theo cặp , trao đổi chi tiết , ý nghĩa chuyện tiết , ý nghĩa chuyện GV quan sát cách kể chuyện. .. nói tên câu chuyện -Cho HS đọc gợi ý kể -Cho HS nói tên câu chuyện kể - HS dựa vào gợi ý ,lập dàn ý sơ -Cho HS dựa vào gợi ý 2, lập dàn ý sơ lược lược câu chuyện kể câu chuyện kể -GV kiểm... bình chọn / Củng cố dặn dò: -Về nhà kể chuyện cho người thân nghe 2’ -HS lắng nghe - Chuẩn bị trước nội dung cho tiết kể chuyện -HS chuẩn bị nhà tuần sau – kể chuyện buổi sum họp đầm ấm gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe,đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn