Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:01

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT: BN CHƯ LÊNH ĐĨN GIÁO I.Mục đích u cầu: -Nghe – viết tả đoạn Bn Chư Lênh đón giáo -Làm tập phân biệt tiếng âm đầu tr/ch hỏi/thanh ngã II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho BT2 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước HS làm BT 2a,2b Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc toàn … - Em nêu nội dung ? + Y Hoa , già Rok, trưởng bn, im -Em tìm từ dễ viết sai ? phăng phắc, -GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS soát lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc ,nêu yêu cầu đề Bài Các nhóm thảo luận -Gọi HS đọc HS đọc mẫu SGK Tổ chức hoạt động nhóm đôi VD: trúng đạn /dân chúng thiên nga/ngã xuống -Gọi đại diện nhóm chữa ………… Bài 3a: Nhóm khác nhận xét, sửa sai Tổ chức trò chơi thi “tiếp sức” Các từ cần điền:cho, truyện , chẳng, Gọi HS đọc toàn hoàn thành chê, trả, trở -Câu nói nhà phê bình cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng + dở tác nhà vua nào? HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai - Kể lại mẩu chuyện cười cho người thân -Về nhà luyện viết ...tác nhà vua nào? H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai - Kể lại mẩu chuyện cười cho người thân -Về nhà luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn