Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:01

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ BN CHƯ LÊNH ĐĨN GIÁO I.Mục đích u cầu: -Nghe – viết tả đoạn Bn Chư Lênh đón giáo -Làm tập phân biệt tiếng âm đầu tr/ch hỏi/thanh ngã II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho BT2 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước HS làm BT 2a,2b Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn … - Em nêu nội dung ? -Em tìm từ dễ viết sai ? -GV đọc từ khó + Y Hoa , già Rok, trưởng buôn, im phăng phắc, -GV đọc HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc – lưu ý từ khó HS viết vào HĐ3 : Chấm ,chữa HS soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp HS đổi chéo soát lỗi -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài Đọc ,nêu yêu cầu đề -Gọi HS đọc Các nhóm thảo luận Tổ chức hoạt động nhóm đơi HS đọc mẫu SGK VD: trúng đạn /dân chúng TaiLieu.VN Page thiên nga/ngã xuống -Gọi đại diện nhóm chữa ………… Bài 3a: Nhóm khác nhận xét, sửa sai Tổ chức trò chơi thi “tiếp sức” Các từ cần điền:cho, truyện , chẳng, chê, trả, trở Gọi HS đọc toàn hoàn thành -Câu nói nhà phê bình cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác nhà vua nào? + dở HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai - Kể lại mẩu chuyện cười cho người thân -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ... Gọi HS đọc toàn hồn thành -Câu nói nhà phê bình cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác nhà vua nào? + dở H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai - Kể lại mẩu chuyện cười cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn