Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:57

Giáo án Tiếng việt Tập đọc : THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN I- MỤC TIÊU Đọc lưu lốt diễn cảm văn, giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến truyện Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan ; giúp người hiểu cúng bái chữa khỏi bệnh, có khoa học bệnh viện làm điều II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa đọc SGK III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Gọi HS đọc Thầy thuốc mẹ hiền.và -2 hs lên bảng đọc trả lời câu trả lời câu hỏi hỏi - Nhận xét, ghi điểm HS khác nhận xét, bổ sung Bài - Giới thiệu : Bài đọc Thầy cúng bệnh viện - Nghe - Hướng dẫn tìm hiểu a)Luyện đọc * Gọi HS đọc -1 hs đọc bài, lớp đọc thầm - GV hướng dẫn chia đoạn - Đánh dấu chia đoạn * Gọi HS đọc bài, GV kết hợp sửa sai phát -Từng tốp HS đọc nối tiếp (3 âm, ngắt nghỉ, giúp HS hiểu nghĩa mộtsố từ lượt) HS khác đọc thầm * Luyện đọc theo nhóm đơi -Luyện đọc theo cặp 1, hs đọc b)Tìm hiểu : trả lời câu hỏi sgk - Lệ Bình điều khiển lớp thảo TaiLieu.VN Page luận, trả lời - Cụ Ùn làm nghề thầy cúng + Cụ Ún làm nghề gì? - Cụ chữa cúng bái + Khi mắc bệnh, cụ Ún tự chữa cách bệnh tình khơng thun giảm nào? Kết sao? - Vì cụ sợ mổ, lại khơng tin bác + Vì bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ, sĩ người Kinh bắt ma người Thái trốn bệnh việïn nhà? - Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ + Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? - Cụ hiểu thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho người Câu nói cuối giúp em hiểu cụ Ún thay Chỉ có thầy thuốc làm đổi cách nghĩ nào? việc - HS nêu nội dung bài, HS nhắc lại nội dung -Yêu cầu HS nêu nội dung c)Đọc diễn cảm - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn - Yêu cầu HS nêu cách đọc tồn - Gv hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn + Treo bảng phụ có viết sẵn đoạn - Theo dõi cách đọc GV Nêu cách đọc - Nhóm đơi luyện đọc - Thi đọc diễn cảm + Đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Tổ chức cho HS thi đọc diễn - Nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, tun dương HS tích cực - Nghe học TaiLieu.VN Page ... sĩ người Kinh bắt ma người Thái trốn bệnh việïn nhà? - Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ + Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? - Cụ hiểu thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho người Câu nói cuối giúp em hiểu...luận, trả lời - Cụ Ùn làm nghề thầy cúng + Cụ Ún làm nghề gì? - Cụ chữa cúng bái + Khi mắc bệnh, cụ Ún tự chữa cách bệnh tình khơng thun giảm nào? Kết sao? - Vì cụ sợ mổ, lại... diễn cảm + Đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Tổ chức cho HS thi đọc diễn - Nhận xét, ghi đi m 3- Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực - Nghe học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn