Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:57

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC: THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm văn - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh cúng bái, khuyên người muốn chữa bệnh phải bệnh viện II Đồ dùng dạy học: GV - Tranh ảnh minh họa SGK III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ: Thầy thuốc mẹ hiền - em đọc trả lời câu hỏi B.Dạy mới: Giới thiệu Dạy học mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc - HS giỏi đọc toàn - Kết hợp sửa lỗi phát âm HS - HS đọc nối tiếp đoạn : 2,3 lượt - Giúp HS hiểu từ khó - HS luyện đọc tiếng khó, phần giải - HS luyện đọc theo cặp - 1,2 HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm tồn bài Hoạt động 2: Tìm hiểu Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt phần trao đổi bạn bàn trả lời câu hỏi SGK - HS đọc thầm, đọc lướt trao đổi bạn bàn trình bày ý kiến trả lời câu hỏi SGK + Nêu nội dung học? - HS nêu nội dung Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm khổ - HS đọc diễn cảm đoạn văn thơ - HS luyện đọc theo cặp -Thi đọc trước TaiLieu.VN Page - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn lớp - Bình chọn bạn đọc hay Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn