Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:57

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC Thầy cúng bệnh viện I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, giọng kể linh hoạt,phù hợp với diễn biến truyện Hiểu :phê phán cách suy nghĩ mê tín, dị đoan ; giúp người hiểu cúng bái khơng chữa khỏi bệnh, có KH bệnh viện II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại truyện Thầy thuốc mẹ hiền,TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 310 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia đoạn đoạn 1:…,học nghề cúng bái đoạn 2:….không thuyên giảm đoạn 3:….vẫn đến không lui đoạn 4: lại -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai Luyện đọc từ khó:Cụ ún, khơng thun giảm, khẩn khoản, quằn quại, … -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho ) TaiLieu.VN Giải nghĩa từ khó :thuyên giảm, cúng trừ ma,… Page -GV đọc mẫu HS hoạt động theo nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? + nghề thầy cúng đoạn +…cụ chữa cách cúng bái bệnh tình khơng thun giảm Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? Câu ý SGK? Câu ý SGK? +….vì cụ sợ mổ, lại không tin bác sĩ người kinh bắt mangười Thái + nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ + cụ hiểu thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho người.Chỉ có thầy thuốc làm việc HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm Lớp NX sửa sai - Gọi HS đọc ý mục I -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Đọc chuẩn bị 17 TaiLieu.VN Page ...-GV đọc mẫu HS hoạt động theo nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? + nghề thầy cúng đoạn +…cụ chữa cách cúng bái bệnh tình khơng thuyên giảm Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK... sợ mổ, lại khơng tin bác sĩ người kinh bắt mangười Thái + nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ + cụ hiểu thầy cúng khơng chữa khỏi bệnh cho người.Chỉ có thầy thuốc làm việc HĐ3: Luyện đọc diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn