Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:55

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐỰƠC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I- MỤC TIÊU Rèn kĩ nói : - Tìm kể đựơc câu chuyện buổi sum họp đầm ấm gia đình ; nói suy nghĩ buổi sum họp Rèn kĩ nghe : chăm nghe bạn KC, nhận xét đựơc lời kể bạn, kể tiếp lời kể bạn II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Tranh ảnh cảnh sum họp gia đình III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Gọi HS lên bảng, yêu cầu kể chuyện theo - Hs lên bảng kể yêu cầu tiết trước Bài mới: 1- Giới thiệu : Gv nêu mục đích, yêu cầu tiết học Nghe 2- HD kể chuyện a-Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề - Gv kiểm tra sù chuẩn bị hs - Các tổ báo cáo - Yêu cầu HS đọc đề - HS đọc đề, HS khác đọc thầm - Phân tích đề - Gọi HS đọc gợi ý SGK + Em định kể câu chuyện buổi sum họp - Hs đọc gợi ý Cả lớp đọc thầm gợi ý SGK ? giới thiệu cho bạn nghe ? b-Thực hành KC trao đổi ý nghĩa câu -Giới thiệu câu chuyện kể chuyện trước lớp TaiLieu.VN Page * KC theo cặp : Từng cặp kể cho nghe câu chuyện - Nhóm đơi kể chuyện b)Thi KC trước lớp - ưu tiên nhóm B - Hs nối thi kể Mỗi em kể xong, tự nói suy nghĩ khơng khí đầm ấm gia đình - Cả lớp gv nhận xét, bình chọn câu chuyện hay nhất, người KC hay 3- Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Nghe nhận xét - Chuẩn bị sau : chuẩn bị trước KC Thực theo yêu cầu SGK, tuần 17 TaiLieu.VN Page ... KC theo cặp : Từng cặp kể cho nghe câu chuyện - Nhóm đơi kể chuyện b)Thi KC trước lớp - ưu tiên nhóm B - Hs nối thi kể Mỗi em kể xong, tự nói suy nghĩ khơng khí đầm ấm gia đình - Cả lớp gv nhận... gv nhận xét, bình chọn câu chuyện hay nhất, người KC hay 3- Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Nghe nhận xét - Chuẩn bị sau : chuẩn bị trước KC Thực theo yêu cầu SGK, tuần 17 TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn