Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1 52 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:55

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I.Mục tiêu: - Kể buổi sum họp đầm ấm gia đình theo gợi ý sách giáo khoa II Đồ dùng dạy học: - Gv: - Bảng lớp ghi sẵn đề III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động GV A.Kiểm tra cũ: Yêu cầu HS kể lại câu chuyện Hoạt động HS - HS kể lại câu chuyện người góp sức chống lại đói nghèo lạc hậu B Dạy mới: Giới thiệu Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nắm yêu cầu - Một số HS nêu câu chuyện kể - GV kiểm tra chuẩn bị HS - Cả lợp đọc thầm gợi ý chuẩn bị dàn ý câu chuyện Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS kể theo cặp trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Mỗi em kể xong trả lời câu hỏi bạn - GV đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, góp ý - Thi kể chuyện trước lớp nêu ý nghĩa câu chuyện - Nhận xét bạn kể: dùng từ, đặt câu - Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay Củng cố dặn dò: TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn