Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:54

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ VỀ NGƠI NHÀ ĐANG XÂY I.Mục đích yêu cầu: Nghe- viết tả khổ thơ Về nhà xây Làm tập tả phân biệt tiếng có âm đầu r/d/gi; v/d; phân biệt tiếng có vần iêm/im, iêp/ip II Đồ dùng học tập: Bảng phụ BT2 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước Làm BT2 Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc khổ thơ … - Em nêu nội dung khổ thơ ? +ngơi nhà xây -Em tìm từ dễ viết sai ? -GV đọc từ khó +xây dở, giàn giáo, thợ nề, sẫm biếc, nồng hăng… HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài -Gọi HS đọc TaiLieu.VN Đọc, nêu yêu cầu đề Page Tổ chức hoạt động nhóm đơi Các nhóm thảo luận -Gọi đại diện nhóm chữa VD:rây bột /nhảy dây/ giây phút Tổ chức thi tổ sóng vỗ/dỗ dành (từ khó, GV giải thích) liêm/gỗ lim Bài 3; Thảo luận nhóm Nhóm khác nhận xét, bổ sung Đại diện nhóm nêu kết Các từ cần điền:rồi, vễ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ... Đại diện nhóm nêu kết Các từ cần điền:rồi, vễ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn