Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:51

Giáo án Tiếng việt Tập đọc: NGU CÔNG TRỊNH TƯỜNG I/ MỤC TIÊU: 1.Đọc lưu lốt tồn bài: -Biết đọc trôi chảy, diễn cảm văn với giọng kể hào hứng, thể khâm phục trí sáng tạo, tinh thần tâm chống đói nghèo, lạc hậu ơng Phàn Phù Lìn 2.Hiểu nội dung : - Ca ngợi ơng Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm thay đổi tập quán canh tác vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi sống thôn II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh minh họa đọc SGK -Tranh thảo quả, có III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I BÀI CŨ : - GV kiểm tra HS đọc Thầy cúng bệnh - 2HS đọc trả lời viện trả lời câu hỏi nội dung II.BÀI MỚI: 1.Giới thiệu - GV giới thiệu Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: a)Luyện đọc : ( 10 phút) * Gọi HS khá, giỏi đọc tồn bài, lớp đọc thầm -1 HS đọc, lớp đọc thầm -GV chia đoạn : đoạn -HS dùng viết chì đánh dấu đoạn TaiLIeu.VN Page * Gọi HS đọc đoạn nối tiếp (3 lần) -3HS đọc nối tiếp HS khác nhận -GV nhận xét kết hợp với sửa lỗi phát âm, ngắt xét bạn đọc giọng +Hướng dẫn HS luyện đọc từ ngữ hay sai: Bát Xát, ngỡ ngàng, ngoằn ngòeo, Phìn +HS luyện đọc cá nhân Ngan - Giúp HS hiểu nghĩa số từ -HS lắng nghe -GV đọc diễn cảm tồn b.Hướng dẫn tìm hiểu bài: ( 12 phút) -Yêu cầu đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: - HS đọc thầm đoạn trả lời - + Ông Liàn làm để đưa nước câu hỏi thơn? - Ơng lần mò tháng rừng tìm nguồn nước + Nhờ có mương nước tập quán canh tác -HS đọc thầm đoạn trả lời: sống thơn Phìn Ngan đổi thay - Về tập quán canh tác, đồng bào nào? không làm nương trước mà trồng lúa nước -GV nhận xét, chốt ý - Về đời sống, nhờ trồng lúa lai cao sản thơn khơng hộ đói - Yêu cầu HS đọc thầm ( lướt đoạn trả HS đọc thầm ( lướt đoạn lời câu hỏi) trả lời câu hỏi) + Ơng Liàn nghĩ cách để giữ rừng, bảo -Ông nghĩ phải trồng vệ dòng nước? + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Nối tiếp nêu -GV nhận xét, chốt ý nội dung chính: - Ca ngợi ơng Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm thay đổi tập quán canh tác vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi TaiLIeu.VN Page sống thôn c Đọc diễn cảm: -GV đọc diễn cảm đoạn1 -HS lắng nghe -GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn -HS dùng viết chì đánh dấu đoạn cần luyện đọc -HS đọc diễn cảm đoạn văn +Nhận xét rút cách đọc diễn cảm +Lưu ý HS nhấn giọng từ : +HS đọc diễn cảm theo cặp +Luyện đọc diễn cảm theo nhóm +Thi đọc diễn cảm, nhận xét chọn bạn đọc hay -HS nghe GV hướng dẫn cách đọc -HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đơi, nhóm -Chọn thành viên nhóm thi đọc diễn cảm 3.Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại ý nghĩa văn -1 HS nêu, HS khác nhẩm -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà tiếp tục đọc Dặn HS - Nghe, thực theo yêu cầu nhà đọc trước : Ca dao lao động sản xuất TaiLIeu.VN Page ... hiểu bài: ( 12 phút) -Yêu cầu đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: - HS đọc thầm đoạn trả lời - + Ông Liàn làm để đưa nước câu hỏi thơn? - Ơng lần mò tháng rừng tìm nguồn nước + Nhờ có mương nước tập. .. mò tháng rừng tìm nguồn nước + Nhờ có mương nước tập quán canh tác -HS đọc thầm đoạn trả lời: sống thơn Phìn Ngan đổi thay - Về tập quán canh tác, đồng bào nào? không làm nương trước mà trồng... tập quán canh tác vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi TaiLIeu.VN Page sống thôn c Đọc diễn cảm: -GV đọc diễn cảm đoạn1 -HS lắng nghe -GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn -HS dùng viết chì đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn